BranżaRynek

Co dla Asseco Poland oznacza inwestycja Cyfrowego Polsatu

Z Pawłem Piwowarem, wiceprezesem zarządu Asseco Poland, odpowiedzialny m.in. za sektor telekomunikacji i mediów rozmawiamy o przejęciu przez Cyfrowy Polsat ponad 22% akcji Asseco Poland, znaczeniu tej transakcji dla spółki i współpracy obu podmiotów.

Co dla Asseco Poland oznacza inwestycja Cyfrowego Polsatu

Co dla Asseco Poland oznacza pozyskanie takiego inwestora jak Cyfrowy Polsat?

Strategiczny alias z Grupą Cyfrowego Polsatu otwiera przed Asseco nowe szanse i możliwości rozwoju naszego biznesu. Dzięki bliskiej współpracy z Grupą Cyfrowego Polsatu możemy zdobyć niepowtarzalne referencje, które są nieosiągalne dla jakiejkolwiek firmy w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki nim możemy znacznie umocnić naszą rynkową pozycję. Biorąc pod uwagę skalę oraz obszary działania Grupy Cyfrowego Polsatu, jest to ogromna szansa dla zespołów Asseco pracujących na rzecz sektora telekomunikacji i mediów.

Wyrazem tego jest niedawne powołanie Radosława Semkło, dyrektora Pionu Telekomunikacji i Mediów w Asseco Poland do zarządu Polkomtela. Poza tym, szukamy też szans i synergii we wszystkich obszarach funkcjonowania obu Grup, ale jest zdecydowanie za wcześnie, aby mówić o szczegółach operacyjnej współpracy, które będą uregulowane w porozumieniu akcjonariuszy.

Z danych ze strony Asseco Poland wynika, że transakcja przejęcia akcji Asseco Poland przez Cyfrowy Polsat już się dokonała, a największym akcjonariuszem spółki został Zygmunt Solorz… Czy to znaczy, że jacyś duzi inwestorzy (m.in. OFE) w ostatnich 4 tygodniach je sprzedali?

Z otrzymanych oficjalnych, giełdowych zawiadomień wiemy, że z naszego akcjonariatu wyszedł PZU OFE, który sprzedał wszystkie posiadane przez siebie akcje, stanowiące 5,54% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Poland, a Aviva OFE zmniejszył swój udział z 14,58% do 10,00%.

Przeczytaj również
Europejski rynek smartfonów z najniższą sprzedażą od dekady

Asseco ma stać się głównym partnerem Cyfrowego Polsatu, czy to nie ograniczy możliwości oferowania swoich usług innym spółkom telekomunikacyjnym, zwłaszcza na polskim rynku?

Asseco jest najbardziej doświadczoną polską firmą IT w zakresie prowadzenia złożonych, dużych w skali, projektów informatycznych, realizowanych na indywidualne potrzeby klientów. Zacieśnienie relacji biznesowych pomiędzy Asseco Poland i Cyfrowym Polsatem będzie odbywało się na warunkach rynkowych. Jesteśmy przygotowani do tej współpracy. Natomiast niezmiennie pracujemy nad rozwojem współpracy z innymi firmami z sektora telekomunikacji i mediów oraz nad rozwojem nowoczesnej oferty.

Wśród firm telekomunikacyjnych widoczny jest rynkowy trend polegający na wzmacnianiu kompetencji w obszarze IT dzięki zacieśnianiu i rozwijaniu współpracy z firmami informatycznymi. Biorąc pod uwagę skalę złożoności niektórych biznesów, ich uporządkowanie i zapewnienie możliwości płynnego rozwoju jest najbardziej efektywne właśnie w modelu postawienia na jednego, silnego partnera, który zagwarantuje optymalne zaprojektowanie i przeprowadzenie procesów związanych z cyfrową transformacją.

Od jakiegoś czasu operatorzy inwestują w spółki IT, śledzę to od kilku lat w Polsce. Czy to nieunikniony trend?

Rzeczywiście wśród firm telekomunikacyjnych widoczny jest rynkowy trend polegający na wzmacnianiu kompetencji w obszarze IT dzięki zacieśnianiu i rozwijaniu współpracy z firmami informatycznymi. Biorąc pod uwagę skalę złożoności niektórych biznesów, ich uporządkowanie i zapewnienie możliwości płynnego rozwoju jest najbardziej efektywne właśnie w modelu postawienia na jednego, silnego partnera, który zagwarantuje optymalne zaprojektowanie i przeprowadzenie procesów związanych z cyfrową transformacją.

IoT, Big Data, cloud computing, sieci 5G będą wymagać współpracy dostawców rozwiązań IT i operatorów. Czy to także jeden z powodów tej transakcji?

Przeczytaj również
Inetum przejmuje spółkę JCommerce

Obecny rozwój technologiczny, zwłaszcza w kontekście gospodarki 4.0 i pojęć takich, jak 5G, cloud computing, Big Data, IoT, cyberbezpieczeństwo, płatności elektroniczne, wymaga jak najlepszych, skutecznych i dynamicznie wdrażanych rozwiązań IT. Jedno nie może funkcjonować bez drugiego – usługi operatorów w coraz większym stopniu zależne są od sprawnego IT. Współpraca Asseco z Grupą Cyfrowego Polsatu oznacza, że przyszłe usługi i produkty operatora będą miały solidną i najlepszą z możliwych podstawę z zakresu IT.

Czy powstające ewentualnie wspólne rozwiązania Asseco Poland i Cyfrowego Polsatu będą oferowane nie tylko w Polsce, ale także na innych rynkach, na których działa Grupa Asseco?

W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na zacieśnieniu współpracy na rzecz bieżących projektów, które mają miejsce w Grupie Cyfrowego Polsatu. Analizujemy nowe, wspólne szanse i sposoby ich wykorzystania, ale jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie, aby o tym mówić.

Na ile współpraca z Cyfrowym Polsatem modyfikuje wcześniejszą strategię Asseco Poland?

Obie spółki działają autonomicznie i strategia Asseco Poland, opierająca się na ekspansji międzynarodowej oraz dywersyfikacji biznesu Grupy, pozostaje niezmienna. Dążymy do tego, aby rosnąć i rozwijać się we wszystkich segmentach naszej działalności, docierając do coraz szerszego grona klientów. Chcemy im oferować najlepsze produkty i usługi, wspierające ich w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych.

Obecny rozwój technologiczny, zwłaszcza w kontekście gospodarki 4.0 i pojęć takich, jak 5G, cloud computing, Big Data, IoT, cyberbezpieczeństwo, płatności elektroniczne, wymaga jak najlepszych, skutecznych i dynamicznie wdrażanych rozwiązań IT. Jedno nie może funkcjonować bez drugiego – usługi operatorów w coraz większym stopniu zależne są od sprawnego IT. Współpraca Asseco z Grupą Cyfrowego Polsatu oznacza, że przyszłe usługi i produkty operatora będą miały solidną i najlepszą z możliwych podstawę z zakresu IT. W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na zacieśnieniu współpracy na rzecz bieżących projektów, które mają miejsce w Grupie Cyfrowego Polsatu.

Przeczytaj również
Karolina Rzońca-Bajorek wiceprezesem ds. finansowych w Asseco Poland

W tym tygodniu Radosław Semkło przeszedł z Asseco Poland do zarządu Polkomtela wchodzącego w skład Grupy Cyfrowy Polsat. Czy na miejsce Radosława Semkło – dyrektora Pionu Telekomunikacji i Mediów – przyjdzie/przyszła nowa osoba?

Radosław Semkło został powołany przez Radę Nadzorczą Polkomtela do Zarządu spółki i będzie odpowiadał za obszar IT. Nadal będzie też pełnił funkcję Dyrektora Pionu Telekomunikacji i Mediów w Asseco Poland. Aby uniknąć potencjalnego konfliktu interesów, wszyscy klienci – inni niż Grupa Cyfrowego Polsatu – zostali wyłączeni z jego kompetencji.

Radosław Semkło nie ma już dostępu do jakichkolwiek danych, informacji, dokumentów, które dotyczą innych niż Cyfrowy Polsat klientów telekomuniakcyjno-mediowych. Tak jak dotychczas, do ich obsługi posiadamy odrębną jednostkę organizacyjną z wydzielonymi zespołami. Zarządza nią Szymon Marzec. Jest ona teraz nadzorowana bezpośrednio przeze mnie jako wiceprezesa zarządu.

Jakie kolejne kroki związane z zacieśnianiem współpracy zostały zaplanowane?

Obie spółki planują zawrzeć porozumienie określające warunki ich przyszłej, długoterminowej współpracy.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.