WydarzeniaCyberbezpieczeństwoPREZENTACJA PARTNERA

Dlaczego RODO nie może istnieć bez cyberbezpieczeństwa, a cyberbezpieczeństwo bez RODO?

Advertorial

Symbioza między tymi dwoma zagadnieniami wiąże się z dynamiką rozwoju sfery cyfrowej. Obecnie każdy podmiot prywatny czy też publiczny uzależniony jest od wykorzystywania systemów informatycznych dla realizacji zadań własnych lub zleconych.

Dlaczego RODO nie może istnieć bez cyberbezpieczeństwa, a cyberbezpieczeństwo bez RODO?

Unijny ustawodawca dostrzegając szybki rozwój nowych technologii zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i całego świata dostrzegł konieczność wzmocnienia sfery ochrony danych osobowych Europejczyków mając dodatkowo na uwadze horyzontalne spojrzenie na technologie nowego typu jak systemy sztucznej inteligencji (AI) bazujące na przetwarzaniu dużych zbiorów danych (tzw. Big Data).

Aplikacje i związane z nimi nowe technologie narażone są zarówno na zagrożenia związane z nadużywaniem posiadania zbiorów danych osobowych poprzez brak realizacji zasady minimalizacji, brak podstaw prawnych dla ich przetwarzania czy też właściwej retencji danych, jak i na zagrożenia związane z cyberprzestępczością. Stąd zasadne było utworzenie ram prawnych, które wzmocnią prawa i wolności osób fizycznych, jak i nałożą szereg obowiązków na dysponentów zbiorami danych, aby w sposób adekwatny do celu i zakresu przetwarzania dbali o ich bezpieczeństwo.

RODO jest odpowiedzią na dynamikę rozwoju nowych technologii, bowiem aspektem absolutnie fundamentalnym jest konieczność wdrożenia zarówno przez administratorów, jak i podmioty występujące w roli podmiotu przetwarzającego  odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych (art. 32 ust. 1 RODO) zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych.

Z kolei drugim krytycznym obowiązkiem prawnym, z punktu widzenia przeciwdziałania cyberzagrożeniom, jest szacowanie ryzyka. W odniesieniu do nowych technologii RODO wskazuje w art. 35 ust. 1 konieczność wykonania oceny skutków dla przetwarzania mogącego generować wysoki stopień naruszenia praw osób, których dane dotyczą.

To tylko krótkie wprowadzenie w przedmiot rozważań, które zostaną podjęte na konferencji firmy DAPR sp. z o.o. ,,Na styku RODO i Cyberbezpieczeństwa”, które z gruntu praktyki wielu ekspertów pozwoli Państwu zrozumieć, że RODO i Cyberbezpieczeństwo nie mogą bez siebie prawidłowo funkcjonować, aby były skutecznymi mechanizmami wobec współczesnych zagrożeń.

“Na styku RODO i Cyberbezpieczeństwa” to KonferencjaDAPR dla Szefów i managerów IT, Compliance oraz Inspektorów Ochrony Danych.

Dlaczego RODO nie może istnieć bez cyberbezpieczeństwa, a cyberbezpieczeństwo bez RODO?

Zaprosiliśmy ekspertów, którzy podzielą się swoją obszerną wiedzą, ale też cennymi doświadczeniami miedzy innymi w pracy nad: sposobami na zapewnianie należytej staranności i „jeszcze raz” rozliczalności RODO oraz Cyber w organizacji, metodami na sprawne doradztwo, nowoczesnymi technologiami i edukacją oraz rozwiązaniami technologicznymi do zgłoszeń incydentów, szacowania ryzyka związanego z regulacjami cyberbezpieczeństwa i ochrony danych takimi jak RODO i zarządzanie kryzysowe.

CZYTAJ WIĘCEJ I ZAPISZ SIĘ: https://3konferencjarodo.dapr.pl/

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *