RynekPolecane tematy

Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało pierwsze 100 dni pracy od zaprzysiężenia rządu

Otwarte konsultacje społeczne, nadrabianie zaległości legislacyjnych oraz przyśpieszenie prac nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji – to część aktywności, na których koncentrowały się prace Ministerstwa Cyfryzacji we wspomnianym okresie. Przedstawiciele resortu zaprezentowali również plan prac na ten rok.

Ministerstwo Cyfryzacji podsumowało pierwsze 100 dni pracy od zaprzysiężenia rządu
Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Jak wskazał Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, przez pierwsze 100 dni w podlegającym mu resorcie odbywał się “wielki remanent”.

“Teraz podsumowujemy ten rozdział i wskazujemy kierunki na przyszłość. Chcemy przyspieszyć z legislacją, stawiać na sztuczną inteligencję, cyfrową higienę czy rozwój kompetencji cyfrowych. Priorytetem jest także zwiększenie cyberbezpieczeństwa, walka z dezinformacją oraz nowe usługi cyfrowe dla obywateli” – zapowiedział.

W tym roku w ramach planów legislacyjnych kluczowe będzie zwłaszcza przeprowadzenie trzech ważnych ustaw:

 • Prawa Komunikacji Elektronicznej,
 • Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz
 • implementacji unijnego Aktu o usługach cyfrowych.

Jak zapewnił Krzysztof Gawkowski, przygotowana zostanie także kompleksowa strategia cyfryzacji dla Polski.

Co udało się zrobić?

 • Wsparcie inwestycji półprzewodnikowych

Już 18 grudnia 2023 roku, 5 dni po zaprzysiężeniu rząd przyjął uchwałę ustanawiającą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”. Otwiera to drogę do formalnego wsparcia jednej z największych inwestycji zagranicznych w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji wysłało do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prenotyfikację dotyczącą zamiaru udzielania pomocy publicznej firmie Intel, w związku planowaną inwestycją w budowę fabryki półprzewodników w gminie Miękinia pod Wrocławiem. Obecnie przeprowadzane są analizy w Komisji Europejskiej. Podczas niedawnej wizyty w Brukseli, wicepremier Krzysztof Gawkowski rozmawiał z Komisarz Vestager o szybkiej ścieżce dla rozpatrzenia wniosku prenotyfikacyjnego.

 • Prace nad wykorzystaniem AI

Jednym z kluczowych projektów, na którym od samego początku koncentrują się prace Ministerstwa Cyfryzacji jest wykorzystanie sztucznej inteligencji. Obecnie na ukończeniu są prace nad aktualizacją „Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020”.

Na nowo zorganizowano pracę działającej przy Ministerstwie Cyfryzacji Grupy Roboczej ds. sztucznej inteligencji (GRAI) oraz Internetu Rzeczy (IoT) i technologii przełomowych. Grupa jest otwarta i skupia szeroką reprezentację rynku mi.in. ekspertów specjalizujących się w prawie nowych technologii, przedstawicieli nauki, etyków, dostawców technologii oraz organizacje pozarządowe. Zespół koordynujący prace GRAI wypracowuje model działania grupy, który uwzględni postulaty, jakie padły podczas spotkania.

Rozpoczęły się także prace nad wdrożeniem w Polsce przepisów AI Act oraz nad założeniami funduszu AI, który ma wspierać od 2025 roku projekty i startupy rozwijające AI w Polsc

Ponadto powołany został zespół doradczy PL/AI Sztuczna inteligencja dla Polski.

 • Otwarte konsultacje i polityka partycypacji

Odbyła się seria spotkań z organizacjami pozarządowymi, samorządami, organizacjami branżowymi – w tym otwarte i powszechne konsultacje w których mógł uczestniczyć każdy – te konsultacje będą powtarzane co pół roku.

Powstała także polityka konsultacji i partycypacji – dokument, który wyznacza jasne ramy konsultowania projektów – od założeń do finalnych projektów aktów prawnych. Jak zapewniono, wszystkie projekty aktów prawnych będą przechodziły ścieżkę konsultacji społecznych na każdym etapie procesu legislacyjnego.

 • Program Cyberbezpieczny Samorząd

Ponad 2 tys. samorządów ze wszystkich województw uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Otrzymają one do 850 tys. złotych na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Rozpoczęło się podpisywanie umów z jednostkami samorządu. Ze wsparcia skorzystają urzędy gmin, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie i jednostki organizacyjne samorządów gmin, powiatów i województw. Czas realizacji grantu wynosi 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy.

“Za naszą granicą toczy się wojna, natomiast my w cyberprzestrzeni odpieramy liczne cyberataki, robimy to przy pełnej współpracy z naszymi partnerami oraz przy współpracy innych resortów. Przygotowaliśmy długo oczekiwane dwa zasadnicze akty prawne – wdrożenie NIS2 do krajowego systemu bezpieczeństwa i ustawy o certyfikacji. Rozszerzamy program pracy cyberbezpieczeństwa między naszym resortem a innymi firmami, dzielimy się know-how, nawiązujemy dialog z rynkiem. Tylko w dialogu jesteśmy w stanie wypracować najlepsze rozwiązania” – skomentował wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

 • Rok cyfrowej higieny

Jednym z kluczowych zadań jest także realizacja działań dotyczących higieny cyfrowej. W tym zakresie uruchamiane są kolejne kursy edukacyjne dla dzieci, rodziców i nauczycieli. W tym roku, w ramach współpracy i w koordynacji z ekspertami NASK, opracowane zostały trzy materiały – poradnik „Bezpiecznie w wirtualnej rzeczywistości”, poradnik „Nastolatki w sieci: multiscreening i wielozadaniowość” oraz kurs dla nauczycieli „(Dez)informacja, czyli w co wierzyć w internecie”. W najbliższym czasie zostanie wydany także poradnik dla rodziców i wychowawców dotyczący cyberhigieny oraz pakiety materiałów dla uczniów na ten temat. Z kolei w drugiej połowie roku swoją premierę będzie miał kurs dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych pod tytułem „Cyfrowa higiena”.

 • Krajowe Centrum Przetwarzania Danych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Cyfryzacji podpisały porozumienie, na mocy którego rusza pierwszy etap wsparcia dofinasowania dla projektu, którego celem jest budowa nowoczesnych centrów przetwarzania zapewniających ciągłość i bezpieczeństwo zasobów administracji publicznej. Budowa Krajowego Centrum Przetwarzania Danych (KCPD) to jedna z największych inwestycji administracji rządowej w centra przetwarzania danych. Budżet na całość inwestycji to prawie 830 mln. Projekt realizowany jest wspólnie z NASK oraz COI.

 • Program dla kobiet w branży ICT

6 mln zł – tyle w ramach otwartego konkursu „Zostań cyfrową ekspertką” mogą otrzymać organizacje pozarządowe na finansowanie szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla kobiet. Właśnie zakończyło się zbieranie ofert, wkrótce wybrane zostaną najlepsze projekty.

Obecnie przygotowywany jest także „Okrągły stół kobiet branży ICT”. Odbędzie się jeszcze w kwietniu i ma zebrać wiele kobiet, które w tej branży rozwinęły swoją karierę. Wspólnie z nimi wypracowane zostaną mechanizmy dalszego wsparcia dla rozwoju zawodowego kobiet w branży nowych technologii.

 • Rozwój mObywatela

Lista dokumentów w aplikacji mObywatel 2.0 wciąż się rozszerza tak, aby jak największa liczba użytkowników z różnymi potrzebami i z różnych grup społecznych mogła korzystać z ich elektronicznych wersji. I tak, w tym roku pojawiły się nowe dokumenty, dzięki którym swoje uprawnienia zawodowe potwierdzi ponad 360 tysięcy osób w Polsce, wpisanych do rejestru przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych. Wcześniej dodane zostały: legitymacja radcy prawnego i aplikanta radcowskiego. Dzięki nim kolejna grupa zawodowa – blisko 60 tys. osób – ma możliwość potwierdzania swoich uprawnień zawodowych za pomocą dokumentu w telefonie.

Funkcji w mObywatelu będzie przybywało. Plan rozwoju na rok 2024 uwzględnia m.in. wprowadzenie zakładki „Twoje sprawy” oraz „Twoja firma”, a także modułu mStłuczka (do zgłaszania kolizji drogowych).

“Oprócz wielkich projektów jest całe mnóstwo spraw z zakresu cyfryzacji, które dotyczą każdej Polki i Polaka. Wiele z nich realizujemy każdego dnia. Dotychczas zaniedbano również wdrażanie prawa europejskiego, a to ma wpływ na życie każdego z nas – na nasze bezpieczeństwo. Dziś robimy wszystko, aby te zaległości nadrobić” – podsumował wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *