BiznesRynek

Dyrektorzy zarządzający obawiają się opóźnień w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Według badania przeprowadzonego przez UN Global Compact i Accenture, 98% dyrektorów zarządzających (liczba ta wzrosła o 15% w ciągu ostatnich 10 lat) przyznaje, iż w obliczu doświadczanych trudności, działania z zakresu zrównoważonego rozwoju znalazły się na liście ich priorytetów. Jednocześnie 87% respondentów ostrzega, iż obecna sytuacja może mieć wpływ na opóźnienie realizacji celów ESG.

Dyrektorzy zarządzający obawiają się opóźnień w realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Zdaniem ankietowanych, w obliczu piętrzących się wyzwań, problemy globalne – takie jak zmiany klimatu czy konflikty społeczno-polityczne, które standardowo leżą poza działalnością korporacyjną – mogą być powodami do zmartwień związanych z dostarczaniem wartości przez firmy i wywieraniem wpływu na wszystkich interesariuszy. Mając niespełna osiem lat na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, prawie połowa ankietowanych w globalnym badaniu (43%) ocenia, iż ich osiągnięcie jest utrudnione z powodu niekorzystnej sytuacji geopolitycznej. Przy czym odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku prezesów firm z krajów rozwijających się (51%). Z kolei analizując cele zerowej emisji netto wyznaczone przez największe firmy na świecie, Accenture wyliczyło, iż o ile firmy nie podwoją tempa redukcji emisji CO2 do 2030 roku, prawie żadnej z nich nie uda się osiągnąć wyznaczonych celów.

Części ankietowanych udaje się jednak kontynuować działalność z korzyścią dla wszystkich interesariuszy oraz zachować przewagę konkurencyjną, kształtując jednocześnie zrównoważoną przyszłość na drodze innowacji i współpracy. Jak zaznacza większość badanych (66%), ich firmy angażują się w długoterminowe partnerstwa strategiczne dla kształtowania odporności organizacji. Tak działają liderzy, którzy decydują się na modyfikację podstawowych łańcuchów dostaw oraz zmianę kwalifikacji pracowników. To zarządzający, którzy zmieniają swoje podejście w  zakresie korzystania z zasobów naturalnych oraz respektowania granic planetarnych i tworzą przełomowe rozwiązania z obszaru technologii, fizyki, digitalizacji i biologii.

“Niespełnienie w wyznaczonym terminie oczekiwań w zakresie ESG jest realnym zagrożeniem, ale również szansą dla firm, którym uda się przekształcić swoją działalność i wykorzystać zrównoważony rozwój do napędzania zmian w ciągu następnej dekady” – skomentował Peter Lacy, Global Sustainability Services Lead i Chief Responsibility Officer w Accenture. “Realizacja celów zrównoważonego rozwoju będzie możliwa, jeśli liderzy wezmą pod uwagę cele ESG przy kształtowaniu odporności swoich organizacji, a także tworzeniu nowych rynków, produktów i usług. Takie działania pozwolą przedstawicielom biznesu na odwrócenie obecnej trajektorii i generowanie wzrostu pomimo czasów kryzysu” – dodał.

Dyrektorzy zarządzający obawiają się opóźnień w realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Źródło: United Nations Global Compact – Accenture CEO Study

Kluczowe inicjatywy

Zdaniem ankietowanych, aby skutecznie stawiać czoła globalnym wyzwaniom i stymulować wzrost biznesu, należy skupić się na wypracowaniu nowych rozwiązań technologicznych. Niektórym liderom już się udało włączyć produkty i usługi z obszaru zrównoważonego rozwoju do swojej działalności (63%), optymalizować gromadzenie danych na temat ESG w ramach swoich łańcuchów wartości (55%) oraz inwestować w odnawialne źródła energii (49%). Prawie połowa z nich (49%) deklaruje przejście na cyrkularne modele biznesowe, a 40% wskazuje zwiększenie funduszy R&D na rzecz zrównoważonych innowacji.

“Wojna w Ukrainie oraz kryzys energetyczny, będący jej skutkiem, spowodowały zmianę priorytetów w działaniu rządów i firm, jednak problem emisji CO2 nie znika – musimy intensywniej pracować nad prowadzeniem biznesu w sposób odpowiedzialny. Dzięki inwestycjom technologicznym terminowa realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest w naszym zasięgu. Dane pokazują, że wielu zarządzających firmami jest już świadomych, że technologia jest jednym z kluczowych elementów, który pozwala zwiększyć odporność organizacji i osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju. Co więcej część z nich aktywnie wykorzystuje ją w swoich organizacjach” – stwierdził Karol Mazurek, Managing Director, Accenture w Polsce.

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, kluczowe inicjatywy mające na celu kształtowanie odporności organizacji obejmują:

  • wyznaczenie potwierdzonych naukowo celów klimatycznych,
  • różnorodność w zatrudnieniu,
  • międzybranżową współpracę w zakresie rozwiązań technologicznych,
  • zwiększenie widoczności w łańcuchu dostaw i rozwój różnorodności biologicznej.

Ponadto prezesi firm nie przestają wzywać rządzących do wprowadzenia zmian sprzyjających priorytetyzacji długoterminowych, wymiernych celów ESG w zakresie standaryzacji raportowania obszaru ESG, globalnego rynku emisji dwutlenku węgla, a także propagowania zrównoważonych modeli biznesowych.

Dyrektorzy zarządzający obawiają się opóźnień w realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Źródło: United Nations Global Compact – Accenture CEO Study

W 12. edycji badania United Nations Global Compact – Accenture CEO Study, która objęła ponad 2600 dyrektorów zarządzających ze 128 krajów i 18 branż, uczestniczyła największa od 2007 roku grupa zarządzających, w tym największa liczba prezesów firm z krajów globalnego Południa.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *