Branża ITRynek

Grupa K2 podsumowała trzy kwartały 2022 roku

W badanym okresie Grupa przekroczyła poziom 80 mln zł przychodów, co było efektem wysokiej dynamiki rozwoju segmentu software. Z kolei efektem zamknięcia transakcji sprzedaży spółki Oktawave była rekordowa dywidenda oraz zyski na poziomie brutto i netto, a zamknięta runda finansowania zewnętrznego spółki PerfectBot przyspieszyć ma rozwój tego obszaru biznesowego bez zwiększenia zaangażowania kapitałowego – poinformowali przedstawiciele Grupy.

Grupa K2 podsumowała trzy kwartały 2022 rokuW okresie styczeń-wrzesień 2022 roku przychody ze sprzedaży usług Grupy wzrosły o 8% rdr, do ponad 81 mln zł, a dzięki wspomnianej zyskowności transakcji sprzedaży spółki chmurowej Oktawave skonsolidowane zyski brutto i netto znalazły się na kilka razy wyższych poziomach niż przed rokiem. W samym trzecim kwartale Grupa K2 zwiększyła przychody o 12%, do 25,2 mln zł, co pozwoliło na wypracowanie 1,3 mln zł zysku netto.

“Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu skali działalności, co jest przede wszystkim efektem dynamiki rozwoju softwarehouse Fabrity. Charakter naszego biznesu, także w części marketingowej, sprawia, że między kwartałami mogą następować wyraźne różnice rentowności i to właśnie obserwujemy w bieżącym roku, a dodatkowo mierzymy się jak każda firma z presją kosztową. Mimo to niezmiennie inwestujemy w organizację i w ludzi ją tworzących, gdyż pozwala to w dłuższym okresie budować większą wartość dla akcjonariuszy” – skomentował Paweł Wujec, prezes zarządu K2 Holding S.A.

Grupa K2 podsumowała trzy kwartały 2022 roku
Źródło: Materiały prasowe

Przychody Fabrity (segment software) wzrosły w badanym okresie i w samym trzecim kwartale o ponad 30% rdr. Wynik operacyjny w skali dziewięciu miesięcy obniżył się natomiast o 5,5% rdr, co jest związane z długoterminowym charakterem umów, w związku z czym stawki projektowe są wyrównywane z opóźnieniem i w krótkim okresie wpływa na obniżenie marży.

Przeczytaj również
Dobre wyniki TenderHut i plany giełdowe na 2021 rok

“Wydarzeniem drugiego kwartału była finalizacja sprzedaży Oktawave do operatora telekomunikacyjnego Netia z Grupy Polsat Plus. W ramach rozliczenia transakcji do K2 Holding wpłynęło 31,7 mln zł, dzięki czemu wypłaciliśmy we wrześniu i październiku łącznie aż 8,40 zł dywidendy i zaliczki na dywidendę na każdą akcję. Z kolei wydarzeniem trzeciego kwartału było pozyskanie 2,5 mln zł finansowania za 15% projektu PerfectBot od dwóch uznanych funduszy – Tar Heel Capital Pathfinder VC oraz KnowledgeHub Starter. To zewnętrzne potwierdzenie wartości, którą zbudowaliśmy w tym projekcie, ale przede wszystkim – szansa na przyspieszenie międzynarodowego rozwoju PerfectBota bez dalszego angażowania środków Grupy” – stwierdził Paweł Wujec.

Również w trzecim kwartale spółka pozyskała kilka nowych kontraktów od dwóch firm z branży farmaceutycznej i Urzędu Dozoru Technicznego, a pod koniec września zawarła umowę ramową z agendą ONZ (UNIDO). Jak podkreślają przedstawiciele Grupy, spółka Fabrity nie utraciła żadnego z dotychczasowych klientów ani nie zanotowała zauważalnego spadku przychodów u żadnego z nich. “W obszarze R&D kontynuowaliśmy prace nad rozwojem własnego rozwiązania klasy low-code (platforma FastApp) i zrealizowaliśmy kilka nowych wdrożeń tego produktu. Rozwijamy także kompetencje blockchain, planując już współpracę z pierwszymi klientami w tym obszarze. Na przełomie roku zamierzamy otworzyć nowe biuro Fabrity w Białymstoku” – wskazał Tomasz Burczyński, członek zarządu K2 Holding S.A. i prezes zarządu spółki Fabrity.

Jak poinformowali przedstawiciele Grupy, konsolidowany obecnie – po udanej rundzie finansowania – metodą praw własności PerfectBot przeznaczy pozyskane środki na uruchomienie chatbotów dostosowanych do kolejnych kategorii produktowych w branży e-commerce, integracje z kolejnymi narzędziami obsługi klienta oraz ekspansję na rynki anglojęzyczne, w pierwszej kolejności USA. W trzecim kwartale spółka wdrożyła m.in. grecką wersję chatbotów dla pięciu marek LPP, opracowała wariant PerfectBota dostosowany do sklepów z kategorii „Beauty” oraz rozpoczęła wdrożenie automatyzacji obsługi klienta w dwóch dużych sklepach z kategorii sportowej i elektronicznej. Warto dodać, że spółka sprzedaje swój produkt niemal wyłącznie w subskrypcyjnym modelu płatności, a jej roczny przychód powtarzalny przekracza już 1,3 mln zł.

Przeczytaj również
Polski Ład może wpłynąć na zmniejszenie na rynku dostępności kompetencji specjalistycznych i menedżerskich
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *