InfrastrukturaCIOPolecane tematy

HPE Primera: Nowa platforma pamięci masowych dla najbardziej krytycznych aplikacji biznesowych

Wprowadzone na rynek w październiku 2019 roku macierze dyskowe klasy primary storage są przeznaczone do obsługi aplikacji o kluczowym znaczeniu dla biznesu. Platforma HPE Primera stanowi jednocześnie połączenie doświadczeń HPE zdobytych m.in. w toku prac rozwojowych nad macierzami HPE 3PAR i HPE Nimble Storage, uzupełnionych narzędziami opartymi na mechanizmach sztucznej inteligencji. O architekturze i możliwościach nowej platformy rozmawiamy z Wojciechem Kozikowskim, architektem rozwiązań pamięci masowych w Hewlett Packard Enterprise.

HPE Primera: Nowa platforma pamięci masowych dla najbardziej krytycznych aplikacji biznesowych

Jedną z głównych cech macierzy HPE Primera jest jej prostota obsługi. W tym aspekcie należy zwrócić szczególną uwagę na łatwość udostępniania zasobów dyskowych. Ilość kroków i parametrów, które trzeba w tym celu zdefiniować została sprowadzona do minimum – tym samym można ją porównać do prostoty przydzielania zasobów w środowiskach chmurowych.

Na czym polega istota rozwiązania HPE Primera? W jaki sposób rozwiązanie to zmienia dotychczasowe podejście do pamięci masowych?

Macierz dyskowa HPE Primera została zbudowana w oparciu o połączenie trzech elementów: 20-letnich doświadczeń w zakresie rozwoju bardzo wydajnej architektury macierzy HPE 3PAR, prostoty obsługi macierzy HPE Nimble Storage oraz wykorzystującej sztuczną inteligencję platformy analizy predykcyjnej HPE InfoSight. Co ważne, to platforma InfoSight pozwoliła na przygotowanie koncepcji i zaprojektowanie od podstaw niezawodnych macierzy nowej generacji na podstawie danych o pracy środowisk infrastruktury IT zbieranych przez ostatnie 10 lat. W ten sposób powstały założenia platformy znanej dziś właśnie pod marką HPE Primera. Elementy sztucznej inteligencji zostały również wbudowane w same macierze HPE Primera.

Przeczytaj również
Nowe modele 2 generacji procesorów AMD EPYC - jeszcze wyższa wydajność dla serwerów

Jakie możliwości otwiera wykorzystanie sztucznej inteligencji w warstwie storage?

Przede wszystkim, mechanizmy sztucznej inteligencji wbudowane w macierze dyskowe HPE Primera upraszczają zarządzenie macierzą i odciążają administratora. Macierz HPE Primera potrafi automatycznie porównać swoją konfigurację i wydajność do podobnych środowisk pracujących u innych klientów, aby wykryć różnice w konfiguracji parametrów macierzy oraz anomalie dotyczące jej bieżącego działania. W efekcie, administrator dostaje konkretne rekomendacje pozwalające poprawić charakterystykę pracy swojej macierzy.

Jednocześnie, wbudowane w macierz HPE Primera elementy sztucznej inteligencji wraz z platformą analizy predykcyjnej HPE InfoSight potrafią dziś analizować działanie całej infrastruktury IT. Daje to możliwość śledzenia i określenia wydajności w każdym miejscu przepływu danych: od serwera, poprzez sieć aż do macierzy dyskowej. Platforma InfoSight zapewnia również możliwość prowadzenia symulacji pokazujących w jaki sposób zwiększona ilość danych, czy planowane do wdrożenia dodatkowe aplikacje wpłyną na kondycję i wydajność pracy infrastruktury IT.

Co sprawia, że elastyczność HPE Primera porównują Państwo do możliwości środowisk chmurowych?

Jedną z głównych cech macierzy HPE Primera jest jej prostota obsługi. W tym aspekcie należy zwrócić szczególną uwagę na łatwość udostępniania zasobów dyskowych. Ilość kroków i parametrów, które trzeba w tym celu zdefiniować została sprowadzona do minimum – tym samym można ją porównać do prostoty przydzielania zasobów w środowiskach chmurowych. Platforma HPE Primera jest również wspierana w nowoczesnych środowiskach DevOps i posiada moduły integrujące ją ze światem kontenerów czy rozwiązaniami do automatyzacji środowisk IT, w tym z narzędziami, takimi jak Ansible, Chef czy Puppet.

Przeczytaj również
3 istotne trendy na drodze do cyfryzacji biznesu

Jakie znaczenie ma architektura oprogramowania układowego HPE Primera?

Oprogramowanie układowe macierzy dyskowej HPE Primera ma budowę modularną. Taka budowa oznacza, że poszczególne funkcje macierzy nie są ze sobą powiązane tak ściśle, jak ma to miejsce w przypadku monolitycznego oprogramowania firmware. Praktycznym efektem wykorzystania modularnego podejścia do oprogramowania układowego jest m.in. możliwość przeprowadzania szybkich i wymagających mniejszej liczby restartów macierzy aktualizacji firmware. To z kolei oznacza możliwość szybszego wprowadzania nowych funkcjonalności, a w efekcie – łatwiejszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań.

Co warto powiedzieć o modelu sprzedaży HPE Primera? Dlaczego tak istotna dla klientów jest – zawarta w cenie urządzenia – możliwość wymiany kontrolerów macierzy HPE Primera na nowsze?

Macierze dyskowe HPE Primera umożliwiają dopasowanie początkowej inwestycji w zakup macierzy do rzeczywistych, aktualnych potrzeb klienta – bez konieczności dokonywania zakupu z zapasem pod kątem przyszłych potrzeb. Takie podejście pozwala na optymalizację kosztów zakupu macierzy bez, typowej dla inwestycji w takie rozwiązania, potrzeby budowania nadmiarowej infrastruktury odpowiadającej potrzebom prognozowanym na cały cykl życia rozwiązania. Zamiast tego, w ramach oferty HPE Primera zapewniamy klientom możliwość aktualizacji samych kontrolerów macierzowych w momencie, kiedy konfiguracja eksploatowanej macierzy okaże się niewystarczająca pod względem wydajności lub pojemności. Taka wymiana kontrolerów odbywa się bez zakłócania pracy aplikacji, z zachowaniem istniejących danych oraz bez konieczności kosztownej i ryzykownej ich migracji.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *