CDOCIORynek

Jak przygotować firmę do sprawnego wykorzystania potencjału Big Data?

Pozyskiwane z wielu nowych źródeł dane biznesowe różnią się od dostępnych wcześniej informacji brakiem uporządkowanej struktury, wokół której zbudowane zostały typowe rozwiązania wspierające zarządzanie. Efektywne wykorzystanie zbiorów Big Data było tematem przewodnim konferencji organizowanej przez Oracle we współpracy z firmą Intel pod hasłem “Road to Big Data”.

Jak przygotować firmę do sprawnego wykorzystania potencjału Big Data?

Źródłem danych, których wykorzystanie może prowadzić do istotnych korzyści biznesowych, są dziś m.in. internetowe kanały komunikacji z klientami i partnerami, media społecznościowe, a także platformy oparte na koncepcji Internetu Rzeczy. Gwałtowny wzrost ilości danych dostępnych i potencjalnie przydanych w kontekście kluczowych procesów biznesowych nie idzie jednak w parze z możliwościami ich efektywnego przetworzenia. Dane zaliczane do zbiorów typu Big Data nie posiadają typowej dla klasycznych systemów IT struktury. Rewolucja wynikająca z pojawieniem się nieznanych lub nieosiągalnych wcześniej źródeł informacji wymaga zastosowania specyficznych technologii przetwarzania danych.

Nowe źródła danych stają się czynnikiem napędzającym cyfrową transformację. Wykorzystanie i korelacja dostępnych w nowej skali informacji otwiera też drogę do tworzenia nowych modeli biznesowych. Potencjał biznesowych zbiorów Big Data, możliwości pozyskiwania danych za pośrednictwem infrastruktury IoT, a także sposoby efektywnego i praktycznego wykorzystania danych to kwestie omówione podczas kwietniowej konferencji “Droga do Big Data”.

W roli prelegentów podczas konferencji wystąpili m.in.: Michael Connaughton, szef działu Big Data Oracle EMEA, Michał Grochowski, Cloud Specialist Oracle Polska, Chris Hoogendoorn, Global Client Advisor w dziale Oracle Financial Services, Mika Rissa, szef działu Big Data & IoT Oracle EMEA, a także Mats Stellwall, Data Scientist z Oracle EMEA i Albert Godfrind, Big Data Spatial Specialist z Oracle EMEA. Kolejne prezentacje poświęcono zagadnieniom związanym z cyfrową transformacją, wykorzystaniem w praktyce technologii związanych z Internetem Rzeczy, wykrywaniem oszustw finansowych w oparciu o analitykę Big Data. Omawiano też kwestię integracji Internetu Rzeczy i analityki Big Data oraz przykłady zastosowania Big Data w powiązaniu z algorytmami uczenia maszynowego i poszukiwania korelacji pomiędzy danymi w oparciu o metody analizy grafów.

Nie zabrakło także prezentacji wdrożeń systemów Big Data u klientów Oracle oraz demonstracja rozwiązań opartych na technologii Oracle Big Data SQL w działaniu na żywo. Swoje rozwiązania prezentowali też przedstawiciele firm: Atos Polska, mWARE Solutions oraz ReeWise. Podczas konferencji zaprezentowano również działanie rozwiązań opartych na technologii przetwarzania danych Oracle Big Data SQL.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *