CIO

Jak są efekty migracji systemów IT do chmury

Przedsiębiorstwa każdej wielkości i z najróżniejszych branż przenoszą swoje systemy do chmury. Celem jest dotrzymanie kroku wymaganiom szybszego i bardziej nieprzewidywalnego rynku. Autorzy opublikowanego niedawno raportu firmy McAfee przewidują, że w perspektywie 15 miesięcy 80% wszystkich budżetów IT będzie przeznaczone na chmurę.

Jak są efekty migracji systemów IT do chmury

Transformacja ta w wielu przedsiębiorstwach zaczęła się na tzw. zapleczu systemów — i nie bez powodu. Od szefów działów kadrowych i finansowych oczekuje się odgrywania istotniejszej roli w kształtowaniu strategii biznesowej. Kadry mają odpowiadać za zarządzanie kwalifikacjami i rekrutację pracowników o odpowiednich umiejętnościach. Natomiast finanse mają znajdować nowe sposoby analizy danych firmy na potrzeby wspierania decyzji zarządu. Z uwagi na ich wspólne zaangażowanie w te procesy trudno się dziwić, że ściślej ze sobą współpracują.

Ujednolicona platforma chmury zwiększa przejrzystość danych przedsiębiorstwa i harmonizuje relacje między działem kadrowym i finansowym, a także między obszarem zaplecza i działem IT. Nowe badanie Oracle i MIT Technology Review dowodzi, że 37% przedsiębiorstw przeniosło swoje systemy kadrowe i finansowe do chmury w celu usprawnienia współużytkowania danych między tymi działami, a 71% ankietowanych odnotowało pozytywne efekty takiego posunięcia.

Nie jest to jedyna korzyść, jaką firmy uzyskują z migracji do chmury. 46% z nich zauważyło poprawę współpracy między działem kadrowym i finansowym, a 52% dyrektorów wyższego szczebla stwierdziło, że w wyniku wdrożenia chmury relacje między działem kadrowym, finansowym i informatycznym poprawiły się bardziej od ich oczekiwań. Ta ostatnia kwestia ma kluczowe znaczenie.

Przeczytaj również
W jaki sposób Volkswagen Poznań dostosował się i zmienia w wyniku epidemii

Nowe badanie Oracle i MIT Technology Review dowodzi, że 37% przedsiębiorstw przeniosło swoje systemy kadrowe i finansowe do chmury w celu usprawnienia współużytkowania danych między tymi działami, a 71% ankietowanych odnotowało pozytywne efekty takiego posunięcia.

Termin „rewolucja cyfrowa” może sugerować rewolucję technologiczną, jest to jednak tylko część prawdy. Platformy chmury i zaawansowane narzędzia analityczne faktycznie służą do kształtowania nowych modeli biznesowych i usług dla klientów, lecz to ludzie korzystający z tych technologii napędzają te zmiany.

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorstwo wprowadza informatyków do działów zaplecza w celu przeszkolenia specjalistów ds. kadrowych i finansowych, korzysta z pomocy fachowców z zewnątrz, czy automatyzuje zadania administracyjne, aby szefowie tych działów mogli skoncentrować się na budowaniu nowych umiejętności – w każdym przypadku musi wspierać swoich pracowników, jeśli mają oni dostosować się do nowych sposobów pracy. Projekty transformacji wymagają optymalnego połączenia ludzi, umiejętności i technologii, a firmy, którym uda się wypracować równowagę tych elementów w obszarze zaplecza, będą o krok bliższe udanej migracji całego przedsiębiorstwa do chmury.

Dee Houchen zajmuje stanowisko Starszego Dyrektora w dziale rozwiązań Oracle ERP.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *