ProgramowanieRynek

Jakie korzyści daje wdrożenie DevOps?

Z analiz firmy Forrester wynika, że metodologię DevOps wykorzystuje już co druga firma. Wśród zalet tego podejścia do tworzenia oprogramowania wskazywane są m.in. skrócenie czasu dostarczania aplikacji, a także – niższe koszty utrzymania niezbędnej infrastruktury.

Jakie korzyści daje wdrożenie DevOps?

Szacunki firmy Forrester dają podstawy do stwierdzenia, że rynek rozwiązań DevOps wchodzi w fazę dojrzałości. Badania pokazują, że metodologię DevOps wykorzystuje już 50 proc. światowych firm, rozwijających własne rozwiązania aplikacyjne. Dodatkowo, tylko w jednej na stoo organizacji zajmujących się tworzeniem aplikacji nie ma planów wdrożenia reguł DevOps.

Oczekiwane po tej metodologii korzyści dotyczą m.in. usprawnienia współpracy różnych zespołów zaangażowanych w tworzenie oprogramowania biznesowego, skrócenia czasu dostarczania aplikacji, a także ograniczenia ryzyka i kosztów związanych z ich rozwojem. DevOps ma umożliwiać także zwiększenie elastyczności procesów związanych z tworzeniem, testowaniem i wdrażaniem oprogramowania. Długoterminowe efekty biznesowe wykorzystania metodyki DevOps to m.in. zwiększenie innowacyjności i zwinności organizacji.

Raport opracowany przez firmy rozwijające oprogramowanie Puppet i Dora pozwala sądzić, że zespoły programistyczne funkcjonujące według metodologii DevOps działają w sposób bardziej efektywny od tych, które dopiero wdrażają tego typu podejście. Efektywność sprowadza się tu m.in. do możliwości częstszego i bardziej skutecznego wdrażania nowego kodu aplikacyjnego oraz znaczącego ograniczenia związanych z tym przestojów. Duża w tym rola wykorzystania mechanizmów pozwalających automatyzować procesy związane z testowaniem, konfigurowaniem i wdrażaniem aplikacji.

“Wysoka złożoność współczesnego oprogramowania wymaga od przedsiębiorstw wdrożenia najlepszych praktyk organizacyjnych i inżynierskich we wszystkich aspektach jego produkowania. DevOps pozwala wykorzystać synergię kompetencji takich jak zarządzanie infrastrukturą, jakością i bezpieczeństwem” – mówi Tomasz Dziedzic, Chief Technology Officer w Linux Polska. Według niego wdrożenie podejścia DevOps wymaga kompleksowego podejścia. Wyzwaniem staje się tu przede wszystkim wprowadzenie zmian organizacyjnych i kultury pracy, które będą wspierać procesy DevOps. W szczególności dotyczy to zapewnienia otwartości komunikacyjnej w zespołach IT. “Wprowadzenie tego modelu to konieczność zmiany obecnych przyzwyczajeń i kultury obowiązującej w środowisku IT, związana przede wszystkim z lepszym przepływem informacji i współpracą pomiędzy różnymi działami” – dodaje Tomasz Dziedzic.

Rosnące zainteresowanie metodyką DevOps przekłada się na dynamiczny rozwój rynku rozwiązań wspierających pracę w takim reżimie. Z analiz firmy Allied Market Research wynika, że wartość globalnego rynku takich rozwiązań i usług do 2023 roku sięgnie 9,4 mld USD wobec niecałych 2,9 mld USD w 2016 roku. Co ciekawe, w wielu organizacjach na potrzeby wsparcia DevOps wykorzystywane są rozwiązania Open Source. “Wśród najpopularniejszych narzędzi stosowanych w metodologii DevOps opartych o licencję Open Source należy wymienić Ansible i Puppet, czyli systemy do automatyzacji zarządzania konfiguracją systemów operacyjnych, Maven stosowny do realizacji procesu budowania kodu, Jenkins wspierający automatyzację rozproszonego budowania oprogramowania, a także jego testowania i badania jakości kodu, GitLab będący scentralizowanym system zarządzania wersjami kodu oraz Kubernetes i OpenShift będący oprogramowaniem do zarządzania chmurą prywatną” – wymienia Tomasz Dziedzic.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *