Żądanie z 3.214.224.207 nie może być obecnie obsłużone.

Jeśli jesteś właścicielem serwera i taki stan jest niepożądany:

  1. Zaloguj się do swojego panelu DirectAdmin.
  2. Wybierz domenę i przejdź do wtyczki WAF.
  3. Kliknij itwiz.pl -> Ustawienia, dla edycji polityki blokad.
  4. Kliknij itwiz.pl -> Dezaktywuj, dla całkowitego wyłączenia ochrony (nie zalecamy).

Kiedy adres IP jest zablokowany na lokalnej czarnej liście, dostęp możesz odblokować w panelu, wybierając opcję: WAF->itwiz.pl->Statystyki->Sprawdź adres IP, podając powyższe IP. Pamiętaj, że zapora WAF korzysta też z globalnych czarnych list. Jeśli adres trafi na listę globalną, zostanie z niej zdjęty po kilku dniach automatycznie. Jeśli nie chcesz czekać możesz wyłączyć sprawdzanie tych list w ustawieniach WAF -> Ustawienia -> Sprawdzanie list globalnych.

Żądanie z 3.214.224.207 nie może być obecnie obsłużone.

Jeśli jesteś właścicielem serwera i taki stan jest niepożądany:

  1. Zaloguj się do swojego panelu DirectAdmin.
  2. Wybierz domenę i przejdź do wtyczki WAF.
  3. Kliknij itwiz.pl -> Ustawienia, dla edycji polityki blokad.
  4. Kliknij itwiz.pl -> Dezaktywuj, dla całkowitego wyłączenia ochrony (nie zalecamy).

Kiedy adres IP jest zablokowany na lokalnej czarnej liście, dostęp możesz odblokować w panelu, wybierając opcję: WAF->itwiz.pl->Statystyki->Sprawdź adres IP, podając powyższe IP. Pamiętaj, że zapora WAF korzysta też z globalnych czarnych list. Jeśli adres trafi na listę globalną, zostanie z niej zdjęty po kilku dniach automatycznie. Jeśli nie chcesz czekać możesz wyłączyć sprawdzanie tych list w ustawieniach WAF -> Ustawienia -> Sprawdzanie list globalnych.

Kod diagnostyczny: Overflow (Query Overflow)

AnalitykaCDOPolecane tematy

KPMG: wiarygodność danych i wyników analiz to problem biznesowy

Statystycznie, tylko co trzeci menedżer deklaruje zaufanie do wyników analiz biznesowych tworzonych m.in. pod kątem wsparcia procesów decyzyjnych. Jednocześnie 9 na 10 przedstawicieli kierownictwa działów biznesowych twierdzi, że nieprawidłowe wykorzystanie analityki danych może narazić na szwank reputację firmy i przyczynić się do wymiernych strat finansowych. Problemem często okazuje się jakość danych oraz brak spójnej polityki zarządzania nimi. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez KPMG.

KPMG: wiarygodność danych i wyników analiz to problem biznesowy

Wnioski z badania KPMG pokazują, że rola analityki danych w firmach systematycznie wzrasta. Według autorów badania potencjał tego typu narzędzi biznesowych dotyka wszystkich najważniejszych obszarów rozwoju – ochrony już istniejącej wartości w firmie, doskonalenia procesów oraz tworzenia nowej wartości. W efekcie, choć analityka biznesowa jest wykorzystywana od wielu lat, to wskutek nowych możliwości technologicznych dodatkowo zyskuje na znaczeniu. Duże znaczenie ma tu postępująca cyfryzacja procesów biznesowych, rosnąca skala wykorzystania cyfrowych kanałów komunikacji z klientami, a także większa dostępność danych.

Tymczasem, jak pokazują analizy, większość menedżerów odpowiedzialnych za funkcjonowanie działów biznesowych oraz zespołów IT tylko w ograniczonym stopniu ufa wynikom prowadzonych w firmie analiz. Zaledwie co trzeci (35 proc.) uczestnik badania KPMG deklaruje wysoki stopień zaufania do wyników analiz wykorzystywanych w ich organizacjach. Problematyczna jest nie tylko jakość i wiarygodność danych, ale też – ich właściwa interpretacja “Nadal w większości organizacji zasadniczym wyzwaniem pozostaje zapewnienie jakości wyników analiz. Z naszego doświadczenia wynika, że nie chodzi tylko i wyłącznie o algorytmy, ale przede wszystkim o spójne rozumienie przez różnych uczestników procesu, co oznaczają określone kategorie danych, a przez to spójne rozumienie, co oznacza wyliczony na ich podstawie wynik” – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce. “W praktyce często okazuje się, że nawet tak oczywiste pojęcia jak „sprzedaż”, „marża” czy „terminowy” wcale nie są tak jednoznaczne, a ich rozumienie w różnych częściach organizacji jest bardzo odmienne” – dodaje Krzysztof Radziwon. Ograniczone zaufanie do efektów działania rozwiązań analitycznych ma związek m.in. z obawami przed narażeniem firmy na utratę reputacji lub straty finansowe wskutek błędnych decyzji biznesowych. Zdaniem 92 proc. przedstawicieli kierownictwa działów biznesowych do takich właśnie efektów może doprowadzić nieprawidłowe wykorzystanie analityki danych.

Przeczytaj również
Dlaczego inwestycja w nowe technologie to „być albo nie być” w branży handlowej?

Według ekspertów KPMG, aby podnieść zaufanie do analityki biznesowej firmy muszą wziąć odpowiedzialność za wiarygodność danych. Jak przekonują specjaliści pomocne będzie tu wykorzystanie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania danymi. Natomiast według samych ankietowanych w budowaniu zaufania do wykorzystywanych w firmie danych oraz analiz pomoże: zapewnienie transparentności algorytmów i metod analitycznych, wzmocnienie mechanizmów zapewnienia jakości danych, a także wzmocnienie kontroli nad analizami prowadzonymi przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji.

W wielu firmach brakuje także jednoznacznego podziału odpowiedzialności za dane i rozwiązania analityczne. W jednej na 5 firm odpowiedzialność ta spada na barki szefów IT. W 13 proc. firm za obszar analityki danych odpowiada dedykowana osoba – dyrektor ds. danych. Z kolei w co 9 organizacji – za jakość danych i funkcjonowanie analityki biznesowej odpowiadają programiści. Co więcej, wiele organizacji nie definiuje tego obszaru odpowiedzialności, a zdaniem jednej piątej ankietowanych odpowiedzialność za zapewnienie jakości w obszarze analityki danych powinna spoczywać na zewnętrznych podmiotach.

Tymczasem, jak podkreśla Krzysztof Radziwon, przypisanie odpowiedzialności za jakość danych oraz za obszar analityki danych, zapewnienie kontroli nad rzetelnością algorytmów, procesem wytwórczym i utrzymaniem środowiska analitycznego ma ogromne znaczenie dla budowania zaufania do wyników działania rozwiązań analitycznych. “Nie da się budować zaufania do wyników, które pochodzą z „czarnej skrzynki”, za którą nikt nie chce wziąć odpowiedzialności” – podkreśla Krzysztof Radziwon.

W badaniu ankietowym, którego wnioski podsumowano na łamach raportu KPMG zatytułowanego „Guardians of trust”, wzięło udział ponad 2 tys. przedstawicieli kadry kierowniczej firm z całego świata.

Przeczytaj również
Jak w przyszłości będzie wyglądała praca nad warstwą frontend aplikacji?

Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie firmy KPMG.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *