CIOPolecane tematy

Co drugi CIO oczekuje zwiększenia znaczenia swojej roli w organizacji

Aż 34% CIO raportuje bezpośrednio do CEO – jest to najwyższy odnotowany poziom w historii przeprowadzanego badania. Jednocześnie 57% CIO jest członkiem zarządu lub wyższego kierownictwa – odsetek ten zwiększył się o 50% w perspektywie 11 lat. Jednocześnie liderzy IT stają się coraz bardziej ambitni i wpływowi – globalnie 67% CIO oczekuje zwiększenia  strategicznej roli w organizacji w 2016 roku. CIO z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej są bardziej sceptyczni – 41% nie przewiduje zmiany pozycji w firmie.

Co drugi CIO oczekuje zwiększenia znaczenia swojej roli w organizacji

Jak wynika z badania KPMG i Harvey Nash, CEO oczekują obecnie od dyrektorów IT koncentracji na projektach przynoszących zyski (63%) w porównaniu do tych, przynoszących oszczędności (37%). Wśród priorytetowych zadań liderów IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wciąż pozostają jednak działania przynoszące oszczędności i podnoszące efektywność departamentów IT. Jednocześnie pojawiają się nowe, dotychczas niezgłaszane priorytety – związane z cyberbezpieczeństwem, zwalczaniem terroryzmu, automatyzacją, sztuczną inteligencją i poprawną sprawności organizacji. Jak wskazali respondenci, czterech na dziesięciu CIO spędza obecnie co najmniej jeden dzień w tygodniu realizując zadania niezwiązane z IT.

Zmieniająca się rola CIO, dotychczas zdobyte umiejętności i wiedza pozwalają liderom IT działać w sposób do tej pory nieobserwowany. Nowe technologie, nowe relacje biznesowe, a nawet nowe modele operacyjne wymagają od dyrektorów IT zmiany myślenia z operacyjnego na kreatywny. W najbliższych latach CIO będą stali w obliczu wyzwań związanych z przeciwdziałaniem cyberprzestępczości oraz cyfryzacją, która zmienia sposób postrzegania roli IT w organizacjach – przejście od dostarczania rozwiązań technologicznych w stronę lidera innowacji i transformacji wspierającego budowanie wartości organizacji” – mówi Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Brak kompetencji pracowników oraz utrzymanie talentów wyzwaniem dla CIO

W badaniu KPMG i Harvey Nash, 65% CIO wskazuje, że brak umiejętności pracowników jest największym ograniczeniem dla rozwoju organizacji – wzrost o 6% w porównaniu z poprzednią edycją badania. Kluczowym wyzwaniem dla CIO z Europy Środkowo-Wschodniej jest brak kompetencji pracowników związanych z rozwojem oprogramowania (71%), zarządzaniem współpracą z biznesem oraz analityką. Aż 89% CIO sygnalizuje problem z utrzymaniem talentów. Co istotne, 44% CIO planuje powiększenie zespołu w ciągu najbliższego roku.

Wyniki badania wskazują, że liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w IT wzrosła o 3 p.p. w ciągu ostatniego roku – od 6% do 9%. Po raz pierwszy w historii badania wzięło w nim udział więcej niż 10% kobiet. W Polsce i pozostałych krajach CEE liczba kobiet w IT jest jednak o ponad 12% niższa od średniej światowej.

Wśród priorytetowych zadań liderów IT z regionu Europy Środkowo-Wschodniej wciąż pozostają działania przynoszące oszczędności i podnoszące efektywność departamentów IT. Jednocześnie pojawiają się nowe, dotychczas niezgłaszane priorytety – związane z cyberbezpieczeństwem, zwalczaniem terroryzmu, automatyzacją, sztuczną inteligencją i poprawną sprawności organizacji. Jak wskazali respondenci, czterech na dziesięciu CIO spędza obecnie co najmniej jeden dzień w tygodniu realizując zadania niezwiązane z IT.

Według średniej światowej, CIO poszukują kompetencji umożliwiających budowę innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, dostrzegając jednocześnie zagrożenia bezpieczeństwa związane z wdrażaniem strategii cyfrowych. Obecnie średnio na świecie ok. 10% posiadanych środków przeznaczanych jest na innowacje. „W Polsce i innych krajach CEE udział ten jest niższy i wynosi ok. 6%. Miejmy nadzieje, że w najbliższych latach róznica ta zostanie zniwelowana” – mówi Aleksandra Suchorzewska, starszy menedżer w dziale Management Consulting w KPMG w Polsce.

CIO z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej potrzebują strategii cyfrowych

Odnosząc się do rewolucji cyfrowej, 27% respondentów wskazało, że jest ona spowodowana innowacjami technologicznymi w dostarczaniu produktów i usług, zaś 23% podkreśliło rolę, jaką odegrały nowe formy angażowania klientów. Ponad 30% CIO z regionu CEE nadal nie wie, co może być przyczyną rewolucji cyfrowej w ich branży (średnia światowa to 17%).

Wśród globalnych liderów IT, którzy wzięli udział w badaniu, 35% zadeklarowało, że ich firma posiada korporacyjną strategię biznesową (wzrost o 8 p.p. w porównianiu z 2015 r.). W porównaniu do średniej światowej, CIO z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej sygnalizują większą potrzebę posiadania strategii cyfrowej. Strategie tworzone w regionie rzadziej niż na świecie mają charakter korporacyjny – najczęściej są przygotowywane dla poszczególnych obszarów biznesowych.

Aż 65% CIO wskazuje, że brak umiejętności pracowników jest największym ograniczeniem dla rozwoju organizacji (wzrost o 6%). Kluczowym wyzwaniem dla CIO z Europy Środkowo-Wschodniej jest brak kompetencji pracowników związanych z rozwojem oprogramowania (71%), zarządzaniem współpracą z biznesem oraz analityką. Aż 89% CIO sygnalizuje problem z utrzymaniem talentów. Co istotne, 44% CIO planuje powiększenie zespołu w ciągu najbliższego roku.

Światowe wyniki badania wskazują, że zwykle właścicielem strategii cyfrowej jest zarząd firmy. „Natomiast w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej strategia cyfrowa często jest domeną IT. Co ważne 84% CIO deklaruje, że nie jest w pełni właścicielem strategii cyfrowej i musi współpracować w tym zakresie z wieloma partnerami” – mówi Leszek Wroński.

Jedynie 19% globalnych organizacji zatrudnia szefa ds. cyfryzacji CDO (Chief Data Officer). W Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej aż 85% firm nie ma i nie planuje powołania takiego stanowiska.

CIO przewidują wzrost budżetów IT

Dynamiczny rozwój technologii tworzy nowe wymagania wobec dyrektorów IT. Aż 44% globalnych respondentów prognozuje wzrost budżetów IT. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 50%. Jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych są rozwiązania SaaS – 31% CIO inwestuje znaczne środki w ten obszar. CIO prognozują, że trend ten utrzyma się przez kolejne 3 lata.

Nowe technologie wpływają także na rosnące ryzyko cybernetyczne. Globalnie, prawie jedna trzecia (28%) ankietowanych CIO musiała odpowiedzieć na zagrożenie bezpieczeństwa IT lub cyberatak w imieniu swojej organizacji przez ostatnie dwa lata. Tylko jedna piąta (22%) CIO jest przekonana, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do identyfikacji i odpowiedzi na cyberataki, w porównaniu do prawie jednej trzeciej (29%) w 2014 roku. Jednocześnie CIO z Polski i regionu CEE wskazują, że potencjalny atak cybernetyczny nie spowoduje znaczących strat w ich organizacji, co może wskazywać na mniejszą integrację rozwiązań stosowanych w ich firmach.

Dynamiczny rozwój technologii tworzy nowe wymagania wobec dyrektorów IT. Aż 44% globalnych respondentów prognozuje wzrost budżetów IT. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej odsetek ten jest jeszcze wyższy i wynosi 50%. Jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych są rozwiązania SaaS – 31% CIO inwestuje znaczne środki w ten obszar. CIO prognozują, że trend ten utrzyma się przez kolejne 3 lata.

CIO Europy Środkowo-Wschodniej starają się coraz sprawniej odpowiadać na szybko zmieniające się potrzeby biznesu. W tym celu podobnie jak liderzy IT na całym świecie, implementują metodyki zwinne. „W porównaniu do średniej światowej rzadziej korzystają z gotowych narzędzi, koncentrując się głównie na budowie rozwiązań własnych” – mówi Aleksandra Suchorzewska.

CIO optymistycznie o swojej przyszłości

Technologia wymusza także zmiany na rynku pracy dla CIO. Globalnie 15% liderów IT zmieniło pracę w ubiegłym roku, w Polsce i w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej odsetek ten był mniejszy i wyniósł 9%. Ponad 30% CIO z regionu CEE jest zatrudnionych u obecnego pracodawcy od co najmniej 10 lat. Aż 63% dyrektorów IT z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej przewiduje, że będzie kontynuować karierę w IT w ciągu następnych 5 lat, natomiast 23% z nich uważa, że zmieni rolę i dołączy do kierownictwa firmy jako osoba niezwiązna bezpośrednio z IT.

Podkreślenia  wymaga fakt, że aż 84% CIO na świecie deklaruje, że jest usatysfakcjonowana ze swojej roli.

Pełna wersja raportu na stronie KPMG.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *