Rynek

Z jakimi problemami borykają się CIO w dobie cyfrowej transformacji?

Dział IT, kiedyś tak kluczowy w pracy, ustąpił miejsca dążeniu organizacji do cyfrowej transformacji. Coraz częściej teraźniejszość organizacyjna to szereg wymogów i regulacji, co z kolei wiąże się z wieloma wyzwaniami dla kadry zarządzającej. Pracownicy oczekują prostoty i odpowiedniego poziomu efektywności dla stosowanych w pracy technologii i rozwiązań. Te muszą po prostu “działać”, a to w dużej mierze leży w gestii CIO, aby taki stan rzeczy zapewnić.

Z jakimi problemami borykają się CIO w dobie cyfrowej transformacji?

Nowe technologie, takie jak chmura czy IoT ewoluują w szybkim tempie, co poza wyzwaniami stwarza dyrektorom ds. IT również nowe możliwości. Mają oni szansę na wniesienie nowej wartości dodanej i zwiększenie efektywności do swojej pracy. Mimo to, jak pokazuje fragment nowego badania Citrix, wciąż w wielu organizacjach można zaobserwować lukę między retoryką, dotyczącą chęci wdrożenia strategii cyfrowej transformacji, a rzeczywistością wynikającą z tego, co jest możliwe.

Wyzwania dla cyfrowej transformacji

Chcąc głębiej zrozumieć wyzwania stojące przed CIO, Citrix przeprowadził badanie wśród 400 dyrektorów ds. IT w organizacjach w Wielkiej Brytanii. Pokazuje ono znaczny brak pewności siebie i optymizmu w odniesieniu do  nowej roli. Zaledwie 42% badanych CIO deklaruje, że jest w stanie wdrożyć swoją wizję w miejscu pracy, a 53% twierdzi, że osiągnęli jedynie niektóre z zakładanych przez siebie celów.

Podczas, gdy z jednej strony oczekuje się, że współczesny CIO będzie osobą, która zainicjuje cyfrową transformację, z drugiej strony, 76% dyrektorów IT twierdzi, że ich organizacja nadal postrzega IT głównie jako centrum kosztów, a 73% potwierdza, że obecna w ich firmie infrastruktura informatyczna powoduje, że przekształcenie organizacji w cyfrową firmę jest niezwykle trudne. Zaledwie 6% pozycjonuje cyfrowe technologie jako nieodłączne dla biznesu.

Podczas, gdy z jednej strony oczekuje się, że współczesny CIO będzie osobą, która zainicjuje cyfrową transformację, z drugiej strony, 76% dyrektorów IT twierdzi, że ich organizacja nadal postrzega IT głównie jako centrum kosztów, a 73% potwierdza, że obecna w ich firmie infrastruktura informatyczna powoduje, że przekształcenie organizacji w cyfrową firmę jest niezwykle trudne. Zaledwie 6% pozycjonuje cyfrowe technologie jako nieodłączne dla biznesu.

Badanie Citrix pokazuje, że stanowisko CIO stało się bardziej uwarunkowane “politycznie” niż miało to miejsce we wcześniejszych latach, co stanowi znaczącą przeszkodę dla wielu zmian. Prawie jedna czwarta badanych (24%) twierdzi, że polityka wewnętrzna firmy, a także poszczególne idee i zasady pracy, które często nie podlegają konstruktywnej krytyce, są największymi przeszkodami. Sposób, w jaki rola CIO jest postrzegana i wspierana wewnętrznie jest kolejnym problemem. 22% respondentów twierdzi, że napotyka ścisłe ograniczenia budżetowe, a kolejne 22% boryka się z nadmiernymi oczekiwaniami, aby zapewnić natychmiastowy zwrot z inwestycji w projekty informatyczne.

Badanie ujawnia również stosunkowo dużą rotację na stanowisku CIO. Połowa dyrektorów ds. IT twierdzi, że spędzili mniej niż 5 lat w swojej firmie, a 48% spodziewa się spędzi mniej niż 5 lat na obecnym stanowisku. Ponadto 16% z nich przewiduje, że będzie na nim mniej niż 3 lata. „Te wyniki ujawniają poważne wyzwanie dla wdrożeń strategii cyfrowej transformacji, gdyż w każdej firmie potrzeba odpowiedniej ciągłości zarządzania, aby z sukcesem przejść przez wszystkie etapy tak dużych projektów, od zmian kulturowych i ewolucji zachowań pracowników organizacji, po część techniczną projektu” – mówi Krzysztof Rachwalski, Country Manager polskiego biura Citrix.

Cierpliwość, wsparcie i autonomia

Jednym z podejść, które można zastosować, gdy decydujemy się na wdrożenie rozwiązań, które wspierają cyfrową transformację organizacji, jest powołanie dedykowanej osoby, która będzie zarządzała i odpowiadała za cały proces zmiany, zamiast pozostawienia jej w rękach IT. Z badania wynika, że 60% ankietowanych firm zatrudniło taką osobę, aby sprecyzować potrzeby organizacji w tym zakresie, a także nadać im właściwy priorytet w firmie. Jest to jednak dość kontrowersyjne podejście. Spośród badanych, 44% dyrektorów IT uważa, że rola takiej osoby okaże się całkowicie zbędna w przeciągu 5 lat, a 11% tego typu osoba już nie jest potrzebna.

Prawie jedna czwarta badanych (24%) twierdzi, że polityka wewnętrzna firmy, a także poszczególne idee i zasady pracy, które często nie podlegają konstruktywnej krytyce, są największymi przeszkodami. Sposób, w jaki rola CIO jest postrzegana i wspierana wewnętrznie jest kolejnym problemem. 22% respondentów twierdzi, że napotyka ścisłe ograniczenia budżetowe, a kolejne 22% boryka się z nadmiernymi oczekiwaniami, by zapewnić natychmiastowy zwrot z inwestycji w projekty informatyczne.

Ponadto, aby coś zmienić, ponad połowa (52%) dyrektorów IT sugeruje, że osoby zarządzające organizacją powinny w rozmowach dotyczących wprowadzania nowych technologii do firmy i obejmujących zwrot z inwestycji kłaść większy nacisk na korzyści i ich maksymalizację, a nie jedynie na poszukiwanie oszczędności. Ponadto 45% uważa, że należy zwiększyć obszar tolerowanego ryzyka.

„Aby odpowiednio realizować swoje działania CIO potrzebują od zarządu kredytu zaufania, wsparcia, cierpliwości i odpowiedniej autonomii. Wszystko po to, by mogli przekształcić swoją wizję w rzeczywistość. Biorąc pod uwagę znaczenie technologii i odpowiednich rozwiązań IT w procesie cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, widać jak kluczową rolę pełni w nim dyrektor ds. IT, stąd tak ważne jest, abyśmy ją dobrze zrozumieli i odpowiednio wspierali” – podsumowuje Krzysztof Rachwalski.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *