Rynek

Linux Foundation powoła blockchainową fundację LF Decentralized Trust

Będzie to fundacja parasolowa, która obejmie istniejące projekty technologii rozproszonego rejestru (DLT) Hyperledger i rozszerzy się o wachlarz nowych rozwiązań zdecentralizowanych. LF Decentralized Trust rozpocznie działalność na początku września. Członkiem założycielem nowo ogłoszonej fundacji będzie poznański software house Espeo Software.

Linux Foundation powoła blockchainową fundację LF Decentralized TrustLinux Foundation jest wiodącą na świecie organizacją wspierającą współpracę nad oprogramowaniem open-source, sprzętem, standardami i danymi. Jej projekty są kluczowe dla światowej infrastruktury, w tym Linux, Kubernetes, Node.js, ONAP, OpenChain, OpenSSF, PyTorch, RISC-V, SPDX i więcej. Linux Foundation koncentruje się na wykorzystaniu najlepszych praktyk i zaspokajaniu potrzeb współtwórców, użytkowników i
dostawców rozwiązań w celu tworzenia zrównoważonych modeli otwartej współpracy.

Intencja utworzenia LF Decentralized Trust, ma na celu podkreślenie rosnącego znaczenia systemów zdecentralizowanych. Obiecują one bardziej bezpieczne, przejrzyste i efektywne rozwiązania dla różnych branż.

Czym jest Hyperledger?

Hyperledger to inicjatywa open-source, której celem jest rozwój technologii blockchain dla różnych sektorów. Projekt ten w grudniu 2015 roku uruchomiła Linux Foundation. Skupia się on na tworzeniu narzędzi, bibliotek i frameworków umożliwiających budowanie rozproszonych rejestrów transakcji. Kluczowe projekty to Hyperledger Fabric – modularny framework blockchainowy przeznaczony do aplikacji korporacyjnych. Jest on wykorzystywany m.in. przez Walmart do śledzenia łańcucha dostaw. A także Hyperledger Besu – klient Ethereum dla zastosowań korporacyjnych – używany przez platformy takie jak Komgo do finansowania handlu surowcami.

Certyfikowanym dostawca usług Hyperledger, jest wspomniana już spółka Espeo Software. Firma ta dostarcza rozwiązania zbudowane na technologii rozproszonego rejestru. Specjalizuje się natomiast w tworzeniu na zamówienie cyfrowych produktów dostosowanych do potrzeb klientów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *