Polecane tematy

Najlepszy zestaw narzędzi do budowy hybrydowego IT

Executive ViewPoint

Z Maciejem Malinowskim, Senior Support Solution Architect w Hewlett Packard Enterprise w Polsce rozmawiamy o sposobach na łatwą budowę i rozbudową infrastruktury opartej o model Hybrydowego IT, wykorzystaniu rozwiązań VMware vSAN do zarządzania zasobami dostępnymi w ramach platformy HPE Synergy, korzyściach ze współpracy HPE z VMware, nowoczesnych sposobach dostarczania IT w organizacji oraz praktycznej realizacji idei Software Defined Infrastructure.

Najlepszy zestaw narzędzi do budowy hybrydowego IT

Hybrydowe IT to IT nowoczesne, zunifikowane, zarządzane i obsługiwane z jednego miejsca, z ujednoliconym widokiem na całą infrastrukturę IT, obejmującą zarówno zasoby lokalne, jak i te znajdujące się w chmurze obliczeniowej. W trakcie naszego webinarium – które odbędzie się 31 stycznia – chcemy pokazać korzyści operacyjne oferowane dzięki połączeniu możliwości platformy HPE Synergy i rozwiązań VMware. Zaprezentujemy je w oparciu o przykładowe scenariusze zastosowania Hybrydowego IT. Jednym z nich jest rozbudowa istniejącej infrastruktury działającej w heterogenicznym środowisku baz danych i aplikacji. Pokazujemy, jak dokonać tego na platformie Synergy oraz – dzięki wykorzystaniu rozwiązań VMware – w oparciu o maszyny wirtualne i standardowy system pamięci masowej.

Hybrydowe IT kojarzy się nam zwykle z chmurą prywatną i publiczną, te zaś m.in. z wirtualizacją, kontenerami oraz pełną automatyzacją w centrum danych…

…i de facto standardem w zakresie rozwiązań do wirtualizacji, czyli platformą firmy VMware. Jednocześnie firma ta wyszła poza tego typu technologie – np. rozwijając ofertę kontenerów – dominujący dziś także na rynku rozwiązań Software Defined Infrastructure. Dla Hewlett Packard Enterprise jest to więc jeden z naturalnych partnerów w zakresie rozwiązań opartych o platformę HPE Synergy. HPE Synergy jest bowiem przełomowym rozwiązaniem w zakresie stworzenia komponowalnego centrum danych. To unikatowa architektura, w której zasoby fizyczne są zarzadzanie za pomocą kodu i współdzielone w momencie powstania zapotrzebowania pomiędzy usługami czy procesami.

Hybrydowe IT to jednak także, a może przede wszystkim, paradygmat operacyjny, który pozwala w nowoczesny sposób dostarczać IT w organizacji. W jaki sposób jest to realizowane przez HPE?

W trakcie naszego webinarium, które odbędzie się 31 stycznia chcemy pokazać korzyści operacyjne oferowane dzięki połączeniu możliwości platformy HPE Synergy i rozwiązań VMware. Hybrydowe IT to IT nowoczesne, zunifikowane, zarządzane i obsługiwane z jednego miejsca, z ujednoliconym widokiem na całą infrastrukturę IT, obejmującą zarówno zasoby lokalne, jak i te znajdujące się w chmurze obliczeniowej. Korzyści te zaprezentujemy w oparciu o przykładowe scenariusze zastosowania Hybrydowego IT. Jednym z nich jest rozbudowa istniejącej infrastruktury działającej w heterogenicznym środowisku baz danych i aplikacji. Pokazujemy, jak dokonać tego na platformie Synergy oraz – dzięki wykorzystaniu rozwiązań VMware – w oparciu o maszyny wirtualne i standardowy system pamięci masowej.

Drugim scenariuszem jest stworzenie infrastruktury IT dla tzw. biur wydzielonych. W ich przypadku, większość organizacji nie chce np. inwestować w dedykowany dla każdego z takich oddziałów system storage. Wiąże się to bowiem m.in. z problemami związanymi z zapewnieniem wsparcia administratorów dedykowanych do zarządzania systemami pamięci masowej. W takim przypadku proponujemy hiperkonwergentną platformę HPE Synergy zarządzaną za pośrednictwem oprogramowania VMware vSAN. Pozwala ta na równoczesne zarządzanie warstwą sieciową, mocą obliczeniową, pamięcią masową i maszynami wirtualnymi. Dzięki temu administratorzy mają jeden, spójny widok na całą infrastrukturę. Nasza platforma HPE Synergy widoczna jest jako jedno urządzenie w całym stosie sprzętowo-aplikacyjnym.

Zapraszamy do udziału w webinarium, podczas którego eksperci HPE zaprezentują możliwości Hybrydowego IT w działaniu

Hybrydowe IT to IT nowoczesne, czyli zunifikowane, zarządzane i obsługiwane z jednego miejsca, z ujednoliconym widokiem na zasoby lokalne i w chmurze. To IT zbudowane w oparciu o standardowe zasoby mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej, sieci i aplikacji. To w końcu IT obsługiwane jak kod, umożliwiające korzystanie z elastycznych metodologii pracy, takich jak DevOps, a tym samym redefiniujące sposób dostarczania IT w danej organizacji. Zapraszamy na pokaz Hybrydowego IT w najlepszym wydaniu, czyli pokaz możliwości rozwiązania HPE & VMware. Rejestracja na stronie HPE:
https://connect.hpe.com/LP_REG_HybridIT-ComputeValue_520000124_VMwareHPEcampaign-ROMA3580

Jaką korzyść otrzymują klienci z zastosowania platformy HPE?

To, co wnosimy jako HPE, to zunifikowane – oparte o interfejs Rest API – zintegrowane mechanizmy zarządzania i definiowania infrastruktury IT. Dzięki temu mamy do czynienia z praktyczną realizacją idei Software Defined Infrastructure. Można bowiem określić hosty wirtualizacyjne lub kontenerowe, przypisać im konkretne zasoby, a w miarę potrzeb dodawać kolejne zasoby wirtualne lub fizyczne. Wszystkiego dokonujemy w oparciu o standardowe zasoby mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej, sieci i aplikacji.

Software Defined Infrastructure pozwala definiować zasoby infrastruktury IT w oparciu o kod. Umożliwia też korzystanie z nowoczesnych metodologii pracy, takich jak DevOps, redefiniując tym samym sposób dostarczania IT w organizacji. Jak to wygląda w przypadku platformy HPE Synergy?

HPE Synergy to następna generacja serwerów kasetowych, którą wyróżnia możliwość programowego definiowania elementów infrastruktury. Na platformie HPE Synergy – w zależności od potrzeb – można konfigurować zarówno hybrydową infrastrukturę znajdującą się wewnątrz firmy, jak i w chmurze; aplikacje tradycyjne i te oparte o koncepcję DevOps; zasoby IT zarządzane ręcznie lub automatycznie. Programowo definiujemy też np. ile dany system IT otrzyma zasobów, nie tylko lokalnych, ale też tych znajdujących się w macierzach zewnętrznych, jak również z jakiego systemu operacyjnego będzie korzystać. HPE Synergy pozwala też tworzyć zasoby dostosowane do konkretnych potrzeb: serwera WWW, bazy danych czy platformy SAP HANA.

Co ważne, HPE Synergy jest doskonałą platformą dla rozwiązań Software Defined Storage zbudowanych przy pomocy oprogramowania VMware vSAN. Poszczególnym modułom obliczeniowym można przypisywać konkretne dyski i zasoby storage. W jednej obudowie 10U HPE Synergy mieści się bowiem do 12 serwerów, z pełnym spektrum procesorów Intela. Jednocześnie można zamontować od 1 do 5 półek, a w każdej po 40 dysków. Każdemu serwerowi można zaś przypisać określoną liczbę dysków, z których będzie korzystał. Dzięki zarzadzaniu infrastrukturą z poziomu kodu w najprostszym przypadku skryptu PowerShell lub oprogramowania Chef lub Ansible – można bardzo łatwo skonfigurować serwery, zasoby dyskowe, a następnie stworzyć infrastrukturę wirtualną i po jej uruchomieniu, zaledwie w ciągu 10 minut, budować klastry. Co warto podkreślić ten skrypt jest powtarzalny, można więc go wielokrotnie użyć automatyzując pewne procesy.

Tymczasem serwery kasetowe poprzedniej generacji miały zasoby dyskowe potrzebne tylko do załadowania systemu operacyjnego. Z kolei dane były przechowywane na macierzach połączonych za pośrednictwem łączy Fibre Channel lub magistrali danych SCSI.

Poszczególne zasoby HPE Synergy przypisywane są za pośrednictwem VMware vSAN. W jaki zaś sposób zarządzana jest sama platforma?

Wykorzystujemy do tego wbudowany moduł HPE Composer i zainstalowane na nim oprogramowanie HPE OneView. To oprogramowanie można łatwo zintegrować z VMware vCenter lub vRealize Operations. Z poziomu kodu lub skryptów odwołujemy się np. do vCenter i dzięki temu tworzymy infrastrukturę na potrzeby konkretnego zastosowania. Z kolei vSAN pozwala na stworzenie zintegrowanej infrastruktury hiperkonwergentnej, którą można łatwo rozbudowywać dodając kolejne węzły.

HPE Synergy to następna generacja serwerów kasetowych, którą wyróżnia możliwość programowego definiowania elementów infrastruktury. Na platformie HPE Synergy – w zależności od potrzeb – można konfigurować zarówno hybrydową infrastrukturę znajdującą się wewnątrz firmy, jak i w chmurze; aplikacje tradycyjne i te oparte o koncepcję DevOps; zasoby IT zarządzane ręcznie lub automatycznie. Programowo definiujemy też np. ile dany system IT otrzyma zasobów, nie tylko lokalnych, ale też tych znajdujących się w macierzach zewnętrznych, jak również z jakiego systemu operacyjnego będzie korzystać. HPE Synergy pozwala też tworzyć zasoby dostosowane do konkretnych potrzeb: serwera WWW, bazy danych czy platformy SAP HANA.

Jakie jeszcze ułatwienia oferuje platforma HPE Synergy?

Przykładowo, gdy administrator stworzy wzór serwera fizycznego – tzw. Server Profile Template – można go łatwo zastosować do kolejnych maszyn. Server Profile Template definiuje bowiem wersje systemu BIOS, mikrokodów, sterowników, standardy komunikacji itd. dla każdej z maszyn fizycznych. Dzięki temu dużo łatwiej później dokonać roll-outu danej konfiguracji na inne serwery. Gdy administrator chce coś zmienić w infrastrukturze IT, dokonuje tego wpierw w profilu serwera.

Dzięki HPE Synergy cechy infrastruktury wirtualnej – która kontroluje wszystkie odwołania uruchamianego programu do sprzętu lub systemu operacyjnego i zapewnia ich obsługę – przenoszą się na warstwę fizyczną. Moduł HPE Composer zarządza bowiem warstwą sprzętową, a VMware vSAN warstwą zwirtualizowaną. Warto jednak podkreślić, że dzięki integracji rozwiązań HPE i VMware administrator może zarządzać infrastrukturą IT w oparciu tylko o tę drugą warstwę. Dzięki ich integracji ma bowiem dostęp do takich samych informacji – niezależnie, czy są to rozwiązania hiperkonwergentne czy klasyczne.

Kto odpowiada za dostarczane rozwiązanie składające się z platformy HPE Synergy i rozwiązań VMware?

Dostarczając gotowe rozwiązanie hiperkonwergentne oferujemy klientom wsparcie dla całej platformy – zarówno elementów sprzętowych, jak i oprogramowania. To ważne, bo coraz rzadziej awarii ulegają fizyczne elementy infrastruktury, jak np. dysk. Dużo częściej zdarzają się one w sterownikach, oprogramowaniu, czy też mają związek z niekompatybilnością poszczególnych elementów rozwiązania. W efekcie zaś wpływają niekorzystnie na funkcjonowanie całej infrastruktury.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *