BEST100Architektura ITPREZENTACJA PARTNERA

Najważniejsze cele i wyzwania stojące przed modernizacją systemów legacy

Advertorial

W realiach dynamicznych zmian gospodarczych, technologicznych i legislacyjnych korzystanie z przestarzałych systemów może okazać się mocno ryzykowne – zwłaszcza w obszarach o kluczowym znaczeniu dla prowadzonej działalności. Nie każda organizacja może jednak skorzystać ze standardów narzucanych przez dostawców nowoczesnych narzędzi. Rozwiązaniem jest transformacja i modernizacja istniejącego oprogramowania.

Najważniejsze cele i wyzwania stojące przed modernizacją systemów legacy

Na polskim rynku nie brakuje firm, które wciąż aktywnie wykorzystują oprogramowanie nawet sprzed kilkudziesięciu lat. Tego typu przestarzałe systemy nierzadko realizują podstawowe funkcje biznesowe. Działają, spełniają swoje zadanie, więc nie są wymieniane. „Systemy IT, na których opiera się działalność przedsiębiorstwa, często są traktowane jako znana, wypróbowana i wciąż działająca technologia. Dominuje zatem z reguły błędne przekonanie, że nie trzeba ich zmieniać tu i teraz, skoro nie ma bezpośredniej konieczności, a biznes jakoś działa. Firmy nie czują potrzeby modernizacji systemów legacy, ponieważ nie decydują się odpowiednio wcześniej na audyt IT. Tymczasem taka weryfikacja mogłaby precyzyjnie określić słabe punkty w dotychczas wykorzystywanych systemach i wskazać możliwości zmian” – mówi Paweł Ciesielski, prezes zarządu IBA Poland.

„Zawsze wygranym będzie ten, kto ma świadomość, jak dużym ryzykiem jest brak aktualizowania i modernizowania aplikacji i działa w odpowiednim momencie. W IBA przede wszystkim rekomendujemy klientom ocenę stanu bieżącego systemów IT i pomagamy w ustanowieniu odpowiednich praktyk i procesów inżynieryjnych. Na taką usługę decydują się firmy, które cenią myślenie w długofalowej perspektywie i podchodzą do biznesu analitycznie” – dodaje Paweł Ciesielski.

Ale ryzyko związane z wykorzystaniem takiego oprogramowania stale rośnie. Każda potencjalna awaria może poważnie zagrozić ciągłości biznesu. Problemy z wydajnością, skalowalnością bądź nieidentyfikowane wcześniej luki bezpieczeństwa mogą stanowić realne zagrożenie dla operacji biznesowych w obliczu stale rosnącej skali przetwarzanych danych i przybierających na sile zagrożeń.

Ponadto, coraz trudniej o kadry niezbędne do zapewnienia sprawnego działania przestarzałych systemów. Oznacza to, że aplikacje stworzone w językach, takich jak COBOL, Fortran, a obecnie nawet Delphi czy C, stają się coraz bardziej kosztowne w utrzymaniu. Poza tym przestarzała architektura takich aplikacji praktycznie uniemożliwia dodawanie funkcjonalności czy dostosowań niezbędnych z punktu widzenia aktualnych potrzeb biznesu.

W takim przypadku można mówić także o wartości utraconej wskutek braku możliwości przemodelowania procesów i dopasowania działania do bieżących realiów.

Najważniejsze cele i wyzwania stojące przed modernizacją systemów legacy
W IBA przede wszystkim rekomendujemy klientom ocenę stanu bieżącego systemów IT i pomagamy w ustanowieniu odpowiednich praktyk i procesów inżynieryjnych. Na taką usługę decydują się firmy, które cenią myślenie w długofalowej perspektywie i podchodzą do biznesu analitycznie.

Paweł Ciesielski, prezes zarządu IBA Poland

SYSTEMY TYPU LEGACY – BAGAŻ CZY OBCIĄŻENIE?

Wyzwań związanych z projektami modernizacji oprogramowania biznesowego jest więcej. Przede wszystkim należy pamiętać, że inicjatywy takie są prowadzone na żywym organizmie. Najczęściej dotyczą bowiem rozwiązań krytycznych, od których zależy funkcjonowanie najważniejszych procesów biznesowych. Niezbędne jest więc takie prowadzenie projektu, aby ograniczyć koszty oraz ryzyko ewentualnego przestoju czy utraty danych.

Nierzadko wyzwaniem okazuje się też konieczność zapewnienia integracji pomiędzy modernizowanym rozwiązaniem a innymi aplikacjami wykorzystywanymi w danej organizacji. Nie zawsze oznacza to konieczność odwzorowania wszystkich, istniejących i rozwijanych latami mechanizmów integracyjnych. W projektach modernizacyjnych nie chodzi jedynie o zastąpienie starszego rozwiązania nowym, a o jego wymianę na nowoczesne i bardziej efektywne narzędzie.

Jednocześnie przeniesienie obsługi procesów – często niezmienianych latami – do nowoczesnego systemu budzi uzasadnione obawy, ale też coraz częściej jest niezbędne. Dzisiejsze środowiska IT są budowane na podstawie zupełnie innych założeń niż rozwiązania sprzed choćby dekady. Są nastawione na modułowość, reużywalność komponentów, czerpią z doświadczeń związanych z chmurą obliczeniową, a przede wszystkim są dużo bardziej otwarte, elastyczne i lepiej skalowalne. W praktyce oznacza to możliwość dużo szybszego dopasowywania rozwiązań aplikacyjnych, zmiany ich konfiguracji czy funkcjonalności wobec zmieniających się potrzeb.

Zaniechanie systematycznego unowocześniania środowisk IT może doprowadzić do spadku efektywności biznesu, utrudnić jego skalowanie i dostosowywanie organizacji do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. W konsekwencji utrudni to lub uniemożliwi budowanie konkurencyjności na rynku i wpłynie na osiągane wyniki finansowe. Poza tym kolejne próby przedłużenia okresu użytkowania najbardziej przestarzałych systemów będą przyczyniać się do eskalacji kosztów obsługi całego środowiska IT.

Motywacją do zmiany przestarzałego systemu mogą być również wprowadzane regulacje prawne, które wymuszają zmianę sposobu działania niektórych rozwiązań. Nie dziwi więc, że wiele firm stoi dziś przed dylematem wymiany lub modernizacji oprogramowania.

Aplikacje stworzone w językach, takich jak COBOL, Fortran, a obecnie nawet Delphi czy C, stają się coraz bardziej kosztowne w utrzymaniu. Poza tym przestarzała architektura takich aplikacji praktycznie uniemożliwia dodawanie funkcjonalności czy dostosowań niezbędnych z punktu widzenia aktualnych potrzeb biznesu.

MODERNIZOWAĆ CZY WYMIENIAĆ?

Mogłoby się wydawać, że przestarzałe rozwiązanie można po prostu zastąpić nowoczesnym, standardowym systemem oferowanym przez wielu dostawców, także w modelu publicznej chmury obliczeniowej. Należy jednak pamiętać, że zdecydowana większość takich rozwiązań wymaga zaakceptowania pewnych kompromisów w zakresie funkcjonalności. W wielu wypadkach to organizacja musi dostosować się do modeli procesów zaszytych w systemie, a nie odwrotnie. Nie wszystkie firmy chcą lub mogą pozwolić sobie na takie zmiany. Nie wszystkie są też gotowe na tego rodzaju przemodelowanie procesów.

Nie oznacza to jednak konieczności rezygnacji z planów unowocześnienia przestarzałych systemów. Alternatywą jest wdrożenie dedykowanego rozwiązania, opartego na najnowszych technologiach, które idealnie wpasuje się w miejsce zastępowanego oprogramowania. Modernizacja oprogramowania oznacza bowiem zmianę istniejących rozwiązań aplikacyjnych tak, aby wykorzystywały potencjał nowych technologii, języków programowania i koncepcji rozwoju aplikacji z myślą o ograniczeniu ryzyka biznesowego oraz poprawie elastyczności środowiska aplikacyjnego.

Większym wyzwaniem jest sytuacja, kiedy organizacja nie dysponuje całościową dokumentacją dla wymienianego systemu. Z pomocą może tu przyjść m.in. doświadczony partner oraz techniki inżynierii wstecznej. Warto jednak wybrać dostawcę posiadającego doświadczenie w realizacji dużych, zaawansowanych projektów modernizacyjnych. Takim dostawcą jest – należąca do międzynarodowego holdingu IBA Group – IBA Poland.

Projekty modernizacji przestarzałych rozwiązań aplikacyjnych to jedna z domen IBA Poland. Świadczy ona kompleksowe usługi w zakresie tworzenia oraz wdrażania wydajnych i skalowalnych rozwiązań korporacyjnych, a także zastępowania starszych aplikacji nowoczesnymi odpowiednikami.

IBA Poland zapewnia też obsługę projektów z zakresu migracji istniejących rozwiązań do chmury oraz ich realizację w modelu agile z wykorzystaniem nowoczesnych koncepcji rozwoju oprogramowania. Zespół IBA Poland wyróżniają unikatowe kompetencje, pozwalające z powodzeniem realizować projekty związane z przystosowaniem nawet najbardziej przestarzałych systemów do dzisiejszych realiów.

„Doświadczenie zespołu IBA Poland wynika z przynależności do holdingu IBA Group, który ma ponad 23 lata doświadczeń w tworzeniu rozwiązań IT dla banków i instytucji finansowych, a ponad 18 lat w obszarze logistyki i procesów zakupowych. Realizujemy złożone projekty na wielu rynkach, od Stanów Zjednoczonych przez Europę po RPA. Nasi inżynierowie są specjalnie przeszkoleni, certyfikowani i zdolni do dostarczania złożonych rozwiązań w wieloplatformowym i wielochmurowym środowisku klienta” – mówi Oleg Loubnevski, wiceprezes zarządu IBA Poland.

„Wielu naszych specjalistów jest z nami od początków IBA Group, a ta z sukcesami funkcjonuje na rynku od 30 lat. To pozwala im nie tylko doskonale poruszać się w najnowszych technologiach, ale też mają bezpośrednie doświadczenia z systemami legacy. W IBA Poland specjalizujemy się w obsłudze aplikacji, baz danych, migracjach danych pomiędzy chmurami czy z rozwiązań on-premise do chmury publicznej. Dzięki usłudze Smart Cloud zapewniamy możliwość łatwej migracji między platformami chmurowymi oraz monitorowanie bieżącego stanu infrastruktury, kosztów i wykorzystania” – wyjaśnia Oleg Loubnevski.

Do grona klientów IBA Group należą takie koncerny, jak: IBM, Standard Bank Group, Goodyear, Rockwell Automation, Fujitsu Technology Solutions, ArcelorMittal czy Hapag-Lloyd.

Często wyzwaniem w projektach modernizacji systemów legacy jest brak dokumentacji funkcjonalnej dotychczasowego oprogramowania. Tu konieczna okazuje się inżynieria wsteczna. W toku analiz w jednym z projektów specjaliści IBA Group zidentyfikowali ponad 1200 koniecznych do zachowania punktów funkcjonalnych.

TECHNIKI INŻYNIERII WSTECZNEJ WYKORZYSTANE DO MODERNIZACJI SYSTEMÓW MAINFRAME

Jednym z obszarów specjalizacji IBA Poland są projekty związane z modernizacją oprogramowania funkcjonującego na platformie mainframe, w tym np. migracją środowisk mainframe do modelu chmurowego lub wdrażaniem koncepcji DevOps dla platform mainframe. Doświadczenia w realizacji takich projektów są unikalne, a co ważne, wymieniane w ramach Grupy IBA. I tak, dla jednego z największych dostawców usług transportu kontenerowego na świecie, Grupa IBA realizuje złożony projekt migracji funkcjonalności korporacyjnego rozwiązania wspierającego zarządzanie relacjami z klientami CRM ze środowiska mainframe na platformę webową, rozwijaną w myśl metodyki DevOps.

Do rozpoczęcia tego mocno złożonego projektu, klienta IBA skłoniły m.in. wysokie koszty utrzymania platformy mainframe i istniejącego rozwiązania, rosnące braki kadrowe, a także ograniczone możliwości dalszego rozwoju dotychczasowego systemu. Wśród najistotniejszych wyzwań, które należało zaadresować podczas realizacji projektu, znalazły się zaś: brak dokumentacji dla używanego systemu, odpływ specjalistów znających rozwiązanie, a także konieczność zachowania 90% funkcjonalności i napięty harmonogram.

Dla zapewnienia potrzebnych funkcji dotychczasowego rozwiązania niezbędna okazała się całościowa analiza kodu źródłowego i działania systemu, w tym wykorzystanie metod inżynierii wstecznej. Nowe rozwiązanie zbudowano na bazie mikroserwisów uruchomionych w środowisku Java. Powstał więc de facto zestaw odrębnych, precyzyjnie zintegrowanych aplikacji, jednostkowo realizujących punktowe funkcje, które w całości składają się na oczekiwane przez klienta funkcjonalności nowego rozwiązania. Specjaliści IBA zaproponowali też wiele usprawnień. Prace zmierzające do przeniesienia pełnej funkcjonalności rozwiązania mają zakończyć się w 2025 roku, przed wyłączeniem serwerów mainframe.

Wybrane wyzwania projektów modernizacji aplikacji:

 • braki w dokumentacji,
 • braki kadrowe i kompetencyjne,
 • problemy integracyjne,
 • ograniczone zasoby sprzętowe,
 • ryzyko przestoju lub utraty danych,
 • konieczność dokonywania precyzyjnych,
 • zmian w toku działania organizacji.

MODERNIZACJA SYSTEMU W ZŁOŻONYM EKOSYSTEMIE

Doświadczenia IBA obejmują też przeniesienie – używanego przez ok. 50 tys. użytkowników – systemu zaopatrzenia dla jednej z czołowych firm produkcyjnych z branży motoryzacyjnej do środowiska Java. Niezbędne okazało się unowocześnienie, wdrożonego dekadę wcześniej, rozwiązania bez dokonywania zmian w istniejącej bazie danych, w sposób eliminujący ryzyko przestoju i utraty danych. Oznaczało to m.in. konieczność takiego zaprojektowania rozwiązania, aby było ono w stanie operować na tej samej bazie danych, co starszy system.

Co ważne, projekt był realizowany równolegle z rozwojem działalności producenta. Sygnalizowało to m.in. konieczność zrównoleglenia skalowania obu rozwiązań, integracji oprogramowania ze środowiskami nowych dostawców, a także zachowania elastyczności wymaganej m.in. ze względu na bieżące operacje, dostosowania do zmian przepisów czy rozbudowę sieci zakładów produkcyjnych. Dodatkowym wyzwaniem okazał się brak dokumentacji funkcjonalnej dotychczasowego oprogramowania. Tu również niezbędna okazała się inżynieria wsteczna. W toku analiz zidentyfikowano ponad 1200 koniecznych do zachowania punktów funkcjonalnych.

Trwający łącznie 8 lat projekt zakończył się pełnym sukcesem. Jego dynamikę obrazuje fakt, że w trakcie prac zrealizowano ponad 900 zmian względem pierwotnie opracowanej dokumentacji. Nowe rozwiązanie, za sprawą istotnego zwiększenia responsywności oraz nowoczesnego interfejsu, zostało pozytywnie przyjęte przez użytkowników. Zapewnia również nowe możliwości w zakresie skalowalności i dostosowywania do bieżących potrzeb.

Korzyści wynikające z modernizacji przestarzałych systemów IT:

 • Możliwość uporządkowania środowiska aplikacyjnego.
 • Optymalizacja kosztów utrzymania i obsługi IT.
 • Poprawa elastyczności i skalowalności zastępowanych rozwiązań.
 • Łatwiejsza integracja z rozwiązaniami zewnętrznymi.
 • Możliwość migracji do chmury.
 • Poprawa konkurencyjności na tle organizacji korzystających z najnowszych technologii.

DOŚWIADCZENIE, KTÓRE PROCENTUJE

Powyższe przykłady pokazują, jak bardzo złożone – a jednocześnie istotne – mogą być projekty modernizacji oprogramowania. Dla powodzenia takich projektów ogromne znaczenie mają m.in. kwestie związane z analizą potrzeb, działania dotychczasowego rozwiązania, a także inżynierii danych. Umiejętność zrozumienia faktycznych przepływów danych oraz istoty operacji ich przetwarzania wymaga doświadczenia i znajomości specyfiki starszych platform sprzętowych, języków programowania i rozwiązań aplikacyjnych.

Posiadane przez zespół IBA Poland kompetencje pozwalają na realizację projektów, które mają na celu zastąpienie przestarzałych rozwiązań zbudowanych w oparciu o zdecydowaną większość technologii. Firma zapewnia też wsparcie w obszarze robotyzacji procesów biznesowych m.in. na bazie rozwiązań EasyRPA. Stwarza to dodatkowe możliwości optymalizacyjne w zakresie realizowanych projektów modernizacyjnych.

Ponadto, IBA Poland realizuje projekty związane ze starszymi systemami SAP, ich migracją do SAP S/4HANA czy integracją z SAP Cloud Platform, a także z technologiami IBM, w tym oprogramowaniem Lotus. „Migracja do SAP S/4HANA to przedsięwzięcie, które wymaga starannego planowania i przygotowania. Zajmując się potencjalnymi problemami i skrupulatnie planując, dążymy do tego, aby operacje biznesowe przebiegały sprawnie w okresie przejściowym, a firma była gotowa do pełnego wykorzystania możliwości SAP S/4HANA od pierwszego dnia” – mówi Małgorzata Sieklucka, SAP Delivery Manager, IBA Group SAP Global Delivery Center.

„Dzięki dedykowanemu zespołowi ekspertów zapewniamy kompleksowe doradztwo i wsparcie w całym procesie konwersji, gwarantując płynne przejście przy minimalnych zakłóceniach w działalności. Podróż do S/4HANA nie kończy się wraz z migracją. W kolejnej fazie ważne jest, aby dostosować nowy system do potrzeb firmy. Nasze usługi adaptacyjne po migracji mają na celu zapewnienie bezproblemowego działania systemu S/4HANA” – dodaje Małgorzata Sieklucka.

Usługi IBA Poland w obszarze modernizacji aplikacji są oferowane dwutorowo – bezpośrednio do organizacji poszukujących partnera doświadczonego w realizacji takich projektów lub w ramach współpracy z dostawcami usług z obszaru transformacji cyfrowej, którzy potrzebują specjalistów od systemów legacy. „IBA Poland kieruje usługi bezpośrednio do firm, które są zainteresowane modernizacją aplikacji, ale też do innych dostawców takich usług. Samodzielnie, opierając się wyłącznie na własnym zespole specjalistów, jesteśmy w stanie zrealizować najbardziej złożone i zaawansowane projekty. Nie wszystkie firmy mają taką możliwość” – twierdzi Tomasz Gołębiewski, dyrektor sprzedaży IBA Poland.

„Na rynku realizowane są przedsięwzięcia IT, których fragmenty mogą wiązać się z wąską specjalizacją IT, w których trudno o doświadczonych w tej dziedzinie specjalistów. W takiej sytuacji lepiej skorzystać z kompetencji zespołu IBA Poland w ramach danego projektu, niż szukać i zatrudniać nowych pracowników. Z biznesowego punktu widzenia jest to rozwiązanie optymalne” – podsumowuje Tomasz Gołębiewski.

 

Artykuł ukazał się na łamach: Raport ITwiz BEST100 edycja 2023. Zamów poniżej:

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *