Rynek

Ework: Większość firm chce realizować projekty IT zgodnie z planem

Większość organizacji planuje na 2024 realizację szeregu inicjatyw z obszaru IT, ponad połowa uczestników badania Ework Group nie zamierza dłużej wstrzymywać projektów IT. Deklarowany jest jednak znaczący spadek zainteresowania usługami doradztwa IT.

Ework: Większość firm chce realizować projekty IT zgodnie z planem

Autorzy badania podkreślają, że 2023 rok okazał się dla wielu organizacji trudniejszy od lat poprzednich. Duże znaczenie miały tu wyzwania geopolityczne i zawirowania gospodarcze. W efekcie, wiele firm i instytucji zdecydowało się na wstrzymanie lub odłożenie w czasie planowanych, bądź realizowanych już projektów IT. Wiele wskazuje jednak na to, że w 2024 roku nastąpi pewne ożywienie w realizacji takich inicjatyw.

Ponad połowa (52 proc.) uczestników badania Ework Group twierdzi, że w ich organizacjach zapowiadana jest realizacja projektów IT zgodnie z przyjętymi na ten rok planami – co oznacza, że ponad połowa firm nie zamierza wstrzymywać dłużej projektów. Co więcej, w co trzeciej (35 proc.) organizacji planowane jest skoncentrowanie nakładów głównie na priorytetowych inicjatywach związanych z wykorzystaniem technologii IT. Jedynie 3 proc. respondentów zadeklarowało plany wstrzymanie wszystkich działań. Pozostałe 10 proc. ankietowanych stwierdziło, że w ich organizacjach rzadko realizowane są złożone projekty IT.

Co ciekawe, za najistotniejsze trendy i obszary wykorzystania technologii IT większość (30 proc.) badanych uznała działania z zakresu cyfrowej transformacji biznesu. Kolejne 18 proc. respondentów za kluczowe dla ich działalności lub planowanych projektów uznało rozwiązania związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Rzadziej wskazywano natomiast obszary, takie jak: automatyzacja oraz przetwarzanie chmurowe i brzegowe, a także transformacja ekologiczna (po 12 proc. odpowiedzi), zaawansowana łączność, cyberbezpieczeństwo i elektryfikacja (po 5 proc. odpowiedzi). Inne trendy wskazało zaledwie 2 proc. badanych.

Pochodną specyfiki planowanych projektów są również plany związane z rozwojem kompetencji w obszarze IT. Zdaniem uczestników badania Ework Group najbardziej poszukiwane na rynku pracy w ciągu najbliższych lat będą umiejętności wpisujące się w potrzeby związane z cyfrową transformacją biznesu, w tym wdrażaniem infrastruktury Internetu Rzeczy oraz operacjonalizacją sztucznej inteligencji. Takie obszary za najistotniejsze wskazało 40 proc. ankietowanych. Zdecydowanie mniej popularne mają być natomiast kompetencje związane z rozwojem i zarządzaniem infrastrukturą IT, bezpieczeństwem i zgodnością. Poszukiwania specjalistów z tych obszarów spodziewa się 15 proc. respondentów. Kolejne 12 proc. ankietowanych oczekuje zwiększenia dostępnej w ich organizacjach bazy kompetencji o umiejętności platformowe, w tym w zakresie technologii Java oraz obsługi środowisk chmury obliczeniowej. Najmniejsze zapotrzebowanie ma zaś dotyczyć m.in. wiedzy z zakresu analizy danych (9 proc.) czy inżynierii (7 proc.). W pozyskiwaniu potrzebnych umiejętności pomocne mają być m.in. zorganizowane programy rozwoju kompetencji, w tym kursy i programy certyfikacyjne.

“Wyniki badania Ework Group skupiają uwagę na digitalizacji, wyróżniając AI i IoT jako przodujące trendy. To pokazuje, że nowe technologie definiują kierunki rozwoju rynku pracy. Umiejętności z obszaru analizy danych i inżynierii nie są tak wysoko oceniane, mimo ich kluczowej roli w erze cyfrowej” – mówi Katarzyna Milewska, dyrektor zarządzająca Ework Group w Polsce. Jej zdaniem relatywnie niewielkie zainteresowanie projektami związanymi z cyberbezpieczeństwem oraz rozwojem infrastruktury IT może okazać się ryzykowne, biorąc pod uwagę rosnące zagrożenia. “Warto pamiętać, że przyszłość wymaga równowagi: innowacje technologiczne potrzebują solidnych fundamentów. Rynkowe trendy wskazują na to, że adaptacja i zrozumienie tych zmian będzie decydować o przyszłości zawodowej” – dodaje Katarzyna Milewska.

Jednocześnie, 31 proc. respondentów wskazało na zauważalny spadek zainteresowania doradztwem IT w minionym roku. Co piąty (26 proc.) deklaruje niezmieniony poziom zainteresowania, zaś 22 proc. odnotowało wzrost.

Badanie Ework Group zostało zrealizowane na przełomie października i listopada 2023 roku na grupie ponad 1,2 tys. konsultantów oraz pracowników firm i organizacji o różnych specjalizacjach branżowych. Ponad połowa uczestników badania zajmowała stanowiska kierownicze.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *