Rynek

Netia przełamała trend spadku przychodów i odnotowała dobre wyniki za IV kwartał i cały 2020 rok

W IV kwartale 2020 roku Grupa Netia odnotował wzrost przychodów, poprawę zysku EBITDA oraz jeszcze lepsze wyniki operacyjne – zarówno w segmencie B2C, jak i B2B. Z kolei w całym ubiegłym roku firma przełamała trend spadku przychodów przy jednoczesnym utrzymaniu solidnej rentowności, poinformowali przedstawiciele operatora.

Netia przełamała trend spadku przychodów i odnotowała dobre wyniki za IV kwartał i cały 2020 rok

I tak, przychody Grupy w IV kwartale wyniosły 330 mln zł (+5% kwartał-do-kwartału; +2% rok-do-roku), a w całym 2020 roku osiągnęły poziom 1,295 mld zł (porównywalnie do 2019 roku). Przychody wypracowane przez rynek B2B w IV kwartale wzrosły do 183 mln zł (+5% k-d-k , +4% r-d-r),. Z kolei przychody rynku B2C osiągnęły wartość 139 mln zł (+1% k-d-k, -1% r-d-r). Zysk EDITDA w ostatnim kwartale 2020 roku wyniósł natomiast 114 mln zł (+1 k-d-k oraz -1% r-d-r), a w całym roku sięgnął 451 mln zł (-1% r-d-r).

Jak wskazują przedstawiciele operatora, w całym 2020 roku Grupa przeznaczyła na inwestycje kwotę 380 mln zł – to o 28 mln zł więcej niż rok wcześniej. Wzrost nakładów inwestycyjnych – związany przede wszystkim z budową nowoczesnego Data Center w Jawczycach koło Warszawy – spowodował, że spółka odnotowała w ostatnim kwartale 2020 roku ujemne operacyjne wolne przepływy pieniężne (OpFCF) w wysokości -25 mln zł. Z kolei zadłużenie na 31 grudnia 2020 roku wyniosło 572 mln zł, co stanowi dźwignię finansową na poziomie 1,27x zysku EBITDA za rok 2019.

Trudna sytuacja pandemiczna wpłynęła na proces modernizacji sieci dostępowej, niemniej jednak rok 2020 Netia zakończyła, obejmując zasięgiem ofert dostępowych do 1 Gb/s łącznie 1,73 mln lokali.

Przeczytaj również
CloudFerro pierwszym klientem nowego data center Netii

Transformacja segmentu B2B

W 2020 roku Netia odnotowała 55% wzrost sprzedaż zaawansowanych rozwiązań ICT z linii NetiaNext, które są podstawą transformacji obszaru B2B. Jak informują przedstawiciele firmy, od momentu uruchomienia trzy lata temu inicjatywy NetiaNext, liczba klientów tego typu usług niemal się potroiła i przekracza obecnie 1200. Jednocześnie dużą stabilnością cechowały się usługi typowo telekomunikacyjne, tj. transmisja danych i usługi głosowe. Pod koniec 2020 roku spółka ponownie odnotowała też wzrost przychodów z hurtowego zakańczania połączeń.

Od listopada 2020 roku Grupa powadzi proces komercjalizacji wspomnianego obiektu Data Center w Jawczycach pod Warszawą. Na koniec ubiegłego w tzw. lejku sprzedażowym znajdowało się ponad 250 projektów i w kolejnych tygodniach nowego roku ich liczba szybko rośnie – zapewniają specjaliści Netii.

Netia przełamała trend spadku przychodów i odnotowała dobre wyniki za IV kwartał i cały 2020 rok

Segment B2C z rekordem – nie tylko jeśli chodzi o internet

Jak informują przedstawiciele Grupy, coraz większy zasięg zmodernizowanej sieci i oferta pakietowa (zwłaszcza internet z nową ofertą TV), przyczyniły się do rekordowego (osiągniętego organicznie) wzrostu liczby usług świadczonych na sieciach własnych (+21 tys. usług). W efekcie segment B2C Netii zakończył rok 2020 świadcząc 1,388 mln usług (+1% k-d-k, +2% r-d-r). Okazuje się, że nawet 61% (+4% k-d-k), to usługi na sieciach własnych (dla usług szerokopasmowych ten wskaźnik wynosi 71%).

Liczba usług dostępu do internetu wyniosła na koniec grudnia 2020 roku 572 tys. (+8 tys. k-d-k), z kolei liczba usług telewizyjnych osiągnęła poziom 279 tys. (wzrost o 12 tys.), wskazują przedstawiciele Grupy. W trakcie ubiegłego roku liczba świadczonych przez Netię usług TV wzrosła o 18%. Solidny wzrost spółka odnotowała też w zakresie usług mobilnych, obsługując na koniec 2020 roku już 164 tys. abonentów Netia Mobile (+4 tys. k-d-k, wzrost o 12% w ciągu roku). Tradycyjnie już spadła natomiast, do 372 tys. (-15 tys. k-d-k), liczba usług telefonicznych.

Przeczytaj również
Wielkość rynku telekomunikacyjnego w Polsce w roku 2020 i prognozy na rok 2021

Przypomnijmy też, że w wynikach rankingu światłowodowego serwisu speedtest.pl za rok 2020, Grupa Netia została najwyżej notowanym operatorem ogólnopolskim.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *