CDOInfrastrukturaRynek

Nowe możliwości środowiska Platform Equinix

Aby sprostać obecnemu wysokiemu tempu cyfrowej transformacji, dostawcy sieci, chmur i innych usług informatycznych, coraz częściej tworzą ekosystemy w celu rozszerzania i skalowania swoich usług. Nawet najwięksi integratorzy systemów korzystają z pomocy partnerów, aby sprostać zapotrzebowaniu na moc obliczeniową. Jak wynika z badania Worldwide Digital Transformation 2020 Predictions przygotowanego przez IDC, do 2025 roku 80% liderów przedsiębiorstw cyfrowych odczuje, że dzięki łączeniu się z wieloma ekosystemami będą mieli możliwość zapewnienia większych korzyści swoim klientom.

Nowe możliwości środowiska Platform Equinix

I tak, wykorzystując platformę infrastruktury cyfrowej, która ma bezpieczne połączenia o dużej gęstości z ekosystemami globalnymi, takimi jak choćby te w środowisku Platform Equinix, partnerzy mogą przyspieszyć wzrost, uruchomić nowe usługi, elastycznie skalować swoje rozwiązania, zapewniać użytkownikom obsługę cyfrową światowej klasy oraz tworzyć wartość dodaną dla swoich klientów.

Eksperci Equinix przedstawili niedawno pięć prognoz technologicznych, które wpłyną na środowisko infrastruktury cyfrowej w 2021 roku. Są to również obszary istotne dla partnerów firmy.

1. Technologie zaprojektowane z myślą o chmurze

W związku z faktem, że technologie open source oraz technologie chmurowe ułatwiają organizacjom tworzenie, uruchamianie i koordynowanie skalowalnych architektur hybrydowych oraz wielochmurowych, przedsiębiorstwa coraz częściej rezygnują z nabywania tradycyjnych rozwiązań punktowych lub pojedynczych technologii w oparciu o model nakładów kapitałowych. Zamiast tego wybierają bardziej elastyczne usługi oparte na wynikach, z chmurowymi modelami używania. Dotyczy to również tych projektów transformacji cyfrowej, w których starsze aplikacje wymagają przeniesienia na platformy chmurowe. Jak wskazują specjaliści Equinix, w związku z tym trendem warto odpowiedzieć sobie na następujące pytania: czy członkowie zespołu mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby obsługiwać transformację opartą na chmurze i/lub projekty chmurowe; czy firmy mogą oferować swoje produkty i usługi w chmurowym modelu używania opartym na kosztach operacyjnych i wreszcie – czy mogą zapewnić swoim klientom cyfrową obsługę (od wdrożenia, poprzez naliczanie należności, aż po wsparcie), która pod względem przejrzystości, elastyczności i szybkości spełnia wymagania stawiane technologiom chmurowym?

W sprostaniu powyższym wyzwaniom pomóc może partner zapewniający dostęp do wszystkich największych dostawców chmur i usług informatycznych w 63 obszarach metropolitalnych na pięciu kontynentach. Taki zasięg trudno byłoby zbudować samodzielnie, ale jest on możliwy właśnie dzięki Platform Equinix. Jak zaznaczają przedstawiciele firmy, kontynuuje one również inwestycje, które zapewnią partnerom i klientom bardziej płynną cyfrową obsługę niezależnie od tego, czy chodzi o produkty Equinix FabricTM lub Network Edge, czy o narzędzia pomocnicze, jak Partner Central lub portal Equinix Customer.

Przeczytaj również
Cyfrowe budowanie odporności państw NATO

2. Wdrożenia na brzegu sieci

Procesy przetwarzania coraz bardziej oddalają się od scentralizowanych data centers i przenoszą do rozproszonej, połączonej infrastruktury znajdującej się blisko źródeł, z których dane pochodzą, oraz miejsc, w których są one wykorzystywane. Wspomniane wdrożenia na brzegu sieci (ang. edge-first) są istotne dla aplikacji, obciążeń i procesów wrażliwych na opóźnienia, wymagających maksymalnej bliskości użytkowników, systemów lub chmur. Partnerzy, którzy chcą skorzystać z takich wdrożeń, będą musieli poszerzyć swój zakres usług pod tym kątem, co oznacza zmianę podejścia, zwłaszcza w przypadku producentów sprzętu, uważają eksperci Equinix. Według nich, zamiast wysyłać urządzenia fizyczne do miejsca świadczenia usług kolokacji i konfigurować je dla klientów, producenci sprzętu mogą teraz osiągnąć ten sam cel, uruchamiając funkcje oprogramowania, które tradycyjnie były wbudowane w ich urządzenia, w bardziej elastycznych warstwach brzegu sieci, takich jak Equinix MetalTM.

Wcześniej uruchomienie usługi wiązało się z wcześniejszym wysłaniem urządzenia do siedziby klienta, montażem, konfiguracją oraz znalezieniem pracownika, który będzie je obsługiwać. “Teraz mogę po prostu wysłać kod do rozwiązania Equinix Metal, uruchomić je i utworzyć połączenie z platformą Equinix Fabric, a usługa dla klienta będzie gotowa” – mówi Michael Rau, wiceprezes ds. rozwoju w firmie F5, będącej partnerem Equinix.

3. Technologia 5G

W związku z rosnącym stopniowo wzrostem zapotrzebowania na technologię 5G, niezbędna będzie rozproszona infrastruktura umożliwiająca przetwarzanie większej ilości danych na brzegu sieci. Nawet jednak te dane muszą być agregowane i wymieniane, aby można było je wykorzystać, wskazują eksperci. Kluczem do sukcesu wdrożeń 5G będą zatem połączone centra przetwarzania danych z bogatymi ekosystemami sieci, chmur i firm.

Dostawca usług sieciowych Three U.K. wdrożył niedawno węzły sieci w centrach przetwarzania danych Equinix International Business Exchange (IBX) w Wielkiej Brytanii, aby utworzyć wirtualną, działającą w chmurze sieć 5G z minimalnymi opóźnieniami na potrzeby aplikacji gamingowych i Internetu rzeczy swoich klientów, podają przykład przedstawiciele Equinix. Jak się okazuje spółka współpracuje również z firmą Nokia WING w celu tworzenia infrastruktur Internetu rzeczy 5G dla operatorów. Powstał również ośrodek prototypów w zakresie technologii 5G i technologii brzegowych, aby umożliwić partnerom i klientom Equinix testowanie i demonstrowanie złożonych scenariuszy wdrożeń technologii 5G i technologii brzegowych.

Przeczytaj również
Atman wybuduje nowe centrum danych

4. Sztuczna inteligencja

Dokładność modelu opartego na sztucznej inteligencji zależy od możliwości przetwarzania dużych zbiorów danych pochodzących z wielu źródeł, dlatego też chmury publiczne z klastrami obliczeniowymi, które można automatycznie skalować,są zwykle atrakcyjnym miejscem do wdrażania AI. Z drugiej strony, istotne udoskonalenia sprzętu oraz zwiększenie wydajności algorytmicznej AI sprawiają, że przetwarzanie oparte na sztucznej inteligencji można przenieść na brzeg sieci, co umożliwia obsługę zastosowań wymagających bliskości użytkowników oraz źródeł tworzenia danych i miejsc ich wykorzystania. Jak wskazują specjaliści Equinix, jeśli firma przeniesie obciążenia AI na brzeg sieci, musi rozważyć kompromis między dokładnością modelu AI a ograniczeniami brzegu sieci dotyczącymi mocy przetwarzania, wydajności, poufności danych, bezpieczeństwa i opóźnień. W wypadku wdrażania AI warto więc rozpatrzyć kilka kwestii – jakiego zastosowania dotyczy wdrożenie, gdzie mają być przetwarzane dane, gdzie znajdują się źródła ich tworzenia i miejsca wykorzystywania; jakie są wymagania dotyczące opóźnień, wydajności, ochrony danych, bezpieczeństwa czy tego z jakimi innymi jednostkami będą te dane wymieniane.

Połączone ekosystemy sieci, chmur i rynków danych, jak te, które znajdują się w środowisku Platform Equinix, umożliwiają partnerom łączenie danych i algorytmów AI z wybranymi miejscami docelowymi, zapewniają eksperci Equinix. Dodają jednocześnie, że aby tworzenie infrastruktur, produktów i usług AI było jeszcze łatwiejsze, warto skorzystać ze środowiska testowego (ang. sandbox) sztucznej inteligencji jako usługi, które powstało we współpracy z firmami NVIDIA, NetApp i Core Scientific.

5. Zrównoważone centra przetwarzania danych

Jak podkreślają specjaliści, społeczna odpowiedzialność w biznesie coraz częściej wymaga nie tylko unikania działań negatywnych, lecz także podejmowania pozytywnych. W miarę rozwoju gospodarki cyfrowej operatorzy centrów przetwarzania danych będą zatem dążyć do tego, aby neutralność środowiskową zastąpić korzystnym oddziaływaniem na środowisko. Dzisiejsze zrównoważone centra przetwarzania danych w przyszłości staną się integralną częścią społeczności i będą służyć jako ekosystemy na potrzeby przetwarzania danych, komunikacji, podłączenia do inteligentnych sieci energetycznych i ogrzewania. Strategie rozwoju technologii będą inteligentnie równoważyć dostępność czystej energii ze zmiennością zapotrzebowania na nią w celu lepszego wykorzystania inteligentnych sieci energetycznych. Dla wielu partnerów strategia zrównoważonego rozwoju Equinix oznacza nie tylko wspólnotę wartości, lecz także pomaga w realizacji własnych celów z zakresu ochrony środowiska.

Przeczytaj również
Spółka ATM zmieniła nazwę na Atman

Szybka modernizacja infrastruktury

Przypomnijmy, że system Platform Equinix dostępny jest w ponad 220 miejscach na 63 rynkach oraz używany przez ponad 10 tys. klientów. Jak wskazują przedstawiciele spółki, umożliwia on partnerom nie tylko rozszerzenie swoich rynków i wykorzystanie nowych możliwości – mogą oni tworzyć także rozwiązania, których potrzebują klienci i wdrażać je na brzegu sieci oraz oferować nowe usługi poprzez wykorzystanie bezpośredniego dostępu do tysięcy dostawców sieci, chmur i usług. Możliwe jest więc połączenie swoich klientów ze wszystkimi dostawcami sieci, chmur i usług SaaS. Z kolei po podłączeniu się do środowiska Platform Equinix partner może skalować swoje oferty bez większych inwestycji w infrastrukturę, co pozwala na obniżenie kosztów i zwiększenie rentowności, podkreślają specjaliści Equinix.

“Dzięki partnerstwu z Equinix nasi klienci otrzymują narzędzia umożliwiające pełne wykorzystanie potencjału rozproszonej infrastruktury IT. Pozwala nam to jeszcze precyzyjniej odpowiadać na ich oczekiwania, a co za tym idzie wspierać ich w realizacji celów biznesowych” – komentuje Mariusz Chudy, Cloud First Lead Poland w Accenture.

“Od lat sukcesywnie rozwijamy program partnerski, który jest kluczowym elementem globalnej strategii biznesowej firmy” – mówi Olga Zhihareva, Partner Development Manager Equinix w Polsce. “Szczególnie teraz, w czasach bardzo dynamicznego rozwoju, klienci wymagają szybkiej modernizacji infrastruktury. Dzięki doświadczeniu i połączonym kompetencjom firmy Equinix oraz jego partnerów, klienci otrzymują dodatkową wartość i wsparcie merytoryczne, partnerzy zaś – uzyskują dostęp do usług chmurowych dostawców na całym świecie oraz kompleksowe wsparcie w obszarach przedsprzedażowym, posprzedażowym oraz marketingowym” – podsumowuje.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *