PracaBranża

Płace w sektorze IT w Polsce nie będą już rosły tak szybko jak dotychczas

Jak wynika z tegorocznego badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA, średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło. I tak, osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały 12% podwyżki, natomiast pensje B2B urosły o 6% r/r. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak już nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich, wyniosą one od 5 do 10% i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

Płace w sektorze IT w Polsce nie będą już rosły tak szybko jak dotychczas

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) średni poziom inflacji konsumenckiej w Polsce wyniesie w tym roku 11,9%. Przewidywania inflacyjne w zestawieniu z predykcjami ekspertów świadczą o tym, że podwyżki w branży IT nie zrównoważą ogólnego wzrostu cen. Zdaniem ekspertów SoDA to chwilowe spowolnienie.

“W perspektywie długofalowej spodziewamy się, że rodzima branża nadal będzie się dynamicznie rozwijać. Luka kadrowa wciąż jest aktualna, a rynek potrzebuje do pracy konkretnych specjalistów” – komentuje Bartosz Majewski, prezes SoDA, i CEO Codibly.

Spośród przebadanych organizacji, 50% z nich deklarowało, że w lutym 2023 roku wynagrodzenia pracowników w ich firmach wzrosły. Podwyżki te były efektem dobrej koniunktury w roku poprzednim i odpowiedzią na wysokie zapotrzebowanie na usługi IT. Największy, 13% wzrost dotyczył osób na stanowiskach specjalistycznych IT. W dalszej kolejności miał związek z pracującymi w działach wsparcia (m.in. w HR, finansach, marketingu czy obsłudze biura) – średnio o 6%. Z kolei na stanowiskach kierowniczych IT średniego szczebla wzrosty wyniosły 8%, natomiast na dyrektorskich i kadry zarządzającej – 6%

W porównaniu z „Badaniem płacowym SoDA” z 2022 roku, w tegorocznej edycji raportu przeciętne wynagrodzenie specjalisty IT na poziomie regular (2-5 lat) wzrosło o 6% w przypadku B2B i wyniosło 16 612 zł netto* (kwota na fakturze VAT) oraz o 12% w kontekście umowy o pracę, osiągając poziom 11 427 zł brutto.

Przeczytaj również
Maturzyści stoją przed wyborem zawodu - branża IT czeka na nich z otwartymi ramionami

Pensje nie będą rosły tak, jak przewidywano na początku roku

Analizując raport płacowy SoDA dla branży IT, warto zwrócić uwagę na kwestię inflacji oraz ogólnego spowolnienia w branży. Widać, w jaki sposób słabsza koniunktura gospodarcza na świecie znajduje obecnie odzwierciedlenie w wynagrodzeniach.

“Wpływ na sytuację rodzimych firm ma również bardzo dynamicznie zmieniający się kurs walut (szczególnie euro i dolara). Jest to o tyle istotne, ponieważ firmy członkowskie, zrzeszone w SoDA, eksportują najczęściej swoje główne usługi zagranicę. Muszą zatem uwzględniać ten aspekt w swoich politykach płacowych” – dodaje Bartosz Majewski.

W lutym 2023 roku przedstawiciele firm biorących udział w badaniu SoDA deklarowali dalszy wzrost płac. Jednak analiza ta adresuje pewne ograniczenia dotyczące podwyżek płac.

“Wzrosty te będą przede wszystkim jednocyfrowe, oscylujące w przedziale od 5 do maksymalnie 10%. Warto jednak zaznaczyć, że nie na każdych stanowiskach. Ograniczenie podwyżek jest efektem dynamicznych wzrostów płac, które miały miejsce w ostatnich 2-3 latach. Naszym zdaniem, w obecnej chwili następuje moment normalizacji rynkowej” – uważa Paweł Pustelnik, członek zarządu SoDA oraz dyrektor zarządzający w Future Processing S.A.

Płace w IT na poziomie średniej rynkowej

Blisko 2/3 organizacji biorących udział w badaniu SoDA (63% w przypadku umowy o pracę) oraz ponad połowa (55% w przypadku B2B) wypłaca swoim pracownikom i współpracownikom wynagrodzenie na poziomie stawek rynkowych lub ich powyżej. W przypadku umów B2B, kwota na fakturze 42% osób jest zbliżona do średniej rynkowej, a 13% otrzymuje wynagrodzenie powyżej tego poziomu.

Przeczytaj również
Motorola wprowadza do oferty najcieńszy smartfon z 5G

Jeszcze lepiej wygląda sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – zarobki 35% pracowników są zbliżone do stawki rynkowej, ale aż 28% osób pobiera wyższe wynagrodzenie niż wynosi średnia dla firm ujętych w raporcie.

“Odnotowany w badaniu płacowym wzrost wynagrodzeń rok do roku był rezultatem wysokiego zapotrzebowania na usługi IT w pierwszych kwartałach 2022. Kilka miesięcy po zakończeniu badania widzimy, iż globalny kryzys gospodarczy i zmniejszenie tempa wzrostu popytu na nasze usługi, wpływają hamująco na perspektywę zmiany poziomu wynagrodzeń. Przygotowanie się na trudności związane z aktualną sytuacją makroekonomiczną np. poprzez zwiększanie „ławeczki” z pewnością skłania pracodawców IT do rozsądnego planowania kosztów, nie tylko w zakresie płac” – komentuje Konrad Weiske członek zarządu SoDA oraz CEO Spyrosoft.

Ciekawie wygląda również kwestia poziomu wynagrodzeń ze względu na wielkość zatrudniającego podmiotu. W przypadku umów B2B najwyższa mediana wynagrodzeń dotyczy firm, dla których pracuje ponad 400 osób – 21 193 zł netto oraz zatrudniających między 51 a 100 osób – 19 428 zł netto. Najniższa natomiast w podmiotach z grupy 1-50 pracowników – 16 500 zł netto.

W przypadku umów o pracę, najwyższą medianę wynagrodzeń odnotowano wśród firm, w których pracuje ponad 400 osób – wynosi ona 12 308 zł brutto. Co ciekawe, najmniejsze spółki (1-50 pracowników) w tym przypadku plasują się w połowie stawki – z medianą na poziomie 10 532 zł brutto. Pokazuje to, że wcale nie płacą w swojej kategorii najmniej na rynku.

Przeczytaj również
Ponad 3/4 decydentów z sektora bankowego uważa, że branża ta powinna dbać o dobro społeczne

Którzy specjaliści IT zarabiają najwięcej?

Z raportu SoDA wynika, że na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby pracujące na stanowiskach DevOps Engineer i Cloud Engineer. W przypadku umów B2B (kwoty podawane netto) średnia miesięczna stawka specjalisty na poziomie regular wynosi 18 504 zł, a w przypadku seniorów (+5 lat) 23 956 zł. Kolejne dwie specjalizacje najbardziej cenione na rynku to Business Analyst i Software Developer. W pierwszym przypadku specjaliści ze średnim doświadczeniem zarabiają przeciętnie 16 485 zł, a seniorzy 20 195 zł. Z kolei programiści mogą liczyć przeciętnie na 15 743 zł w przypadku poziomu regular i 20 879 zł w przypadku seniorów.

Niżej uplasowali się kolejno Project managerowie, specjaliści od Quality Assurance i UX/UI Designerzy. Przedział zarobków w przypadku osób ze średnim doświadczeniem wynosi od ponad 11 000 do 14 500 zł, a w przypadku seniorów od ok. 15 500 do 18 000 zł.

Podobnie wygląda rozkład wynagrodzeń w podziale na specjalizacje wśród osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (stawki podawane brutto)*. Jednak kwoty te są proporcjonalnie niższe. Dla przykładu średnie wynagrodzenie seniorów DevOps i Cloud wynosi 17 350 zł, a Software Developerów – 15 734 zł.

Raport Płacowy 2023 opracowała firma Valueship na zlecenie SoDA w lutym 2023 na bazie ankiety CAWI na próbie 103 przedstawicieli firm zrzeszonych w SoDA oraz danych płacowych 9 832 pracowników z 87 firm członkowskich SoDA.

* Stawki pracowników zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę są podawane brutto, natomiast osób świadczących obowiązki na kontraktach B2B – netto.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *