BiznesCDOPolecane tematy

Polskie firmy bagatelizują potencjał nowych technologii i rosnącą skalę cyberprzestępczości

Polska notuje niższe od średniej naszego regionu wyniki tzw. dojrzałości cyfrowej. Co więcej, relatywnie niski poziom deklarowanych przez polskie firmy inwestycji w nowoczesne technologie może świadczyć o tym, że rola takich rozwiązań w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej, czy dostosowywaniu biznesu do zmian rynkowych pozostaje w dużej mierze niedoceniona. Wiele lokalnych organizacji nie posiada również strategii pozwalającej skutecznie neutralizować dzisiejsze cyberzagrożenia. To tylko niektóre z wniosków z dyskusji odbywających się podczas spotkania Microsoft Envision Poland 2022.

Polskie firmy bagatelizują potencjał nowych technologii i rosnącą skalę cyberprzestępczości

Jak pokazują analizy Microsoft, poziom dojrzałości cyfrowej polskich organizacji jest o 6 proc. niższy od średniej w regionie Europy Środkowo–Wschodniej. Niska dojrzałość cyfrowa polskiej gospodarki pozwala sądzić, że nasze firmy w ograniczonym stopniu – w porównaniu z konkurentami z innych krajów – wykorzystują potencjał biznesowych nowych technologii. Bagatelizując rolę transformacji cyfrowej polskie firmy tracą możliwości osiągania sukcesów rynkowych i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Co więcej, lokalne przedsiębiorstwa tylko w ograniczonym stopniu podejmują działania mające na celu zmianę tej sytuacji, a więc zwiększenie nakładów na transformację cyfrową i modernizację biznesu przy wykorzystaniu możliwości nowych technologii. Świadczy o tym choćby deklarowany poziom inwestycji w nowoczesne technologie – o 10 proc. niższy od średniej z naszego regionu i aż o 75 proc. niższy od krajów skandynawskich.

Alarmujące są także statystyki dotyczące podejścia polskich firm do kwestii bezpieczeństwa IT. Jak wynika z opracowanego przez Microsoft raportu Digital Defense Report, większość rodzimych firm nie jest świadoma realnych zagrożeń i nie realizuje kompleksowej strategii bezpieczeństwa, która pozwalałyby im się uchronić przed potencjalnie bardzo dotkliwymi stratami wynikającymi z dzisiejszych zagrożeń w obszarze IT. I tak, aż 58 proc. ankietowanych na potrzeby tej publikacji przedstawicieli firm z regionu CEE przyznało, że w organizacjach, które reprezentują brak jest kompleksowej strategii bezpieczeństwa. Tylko jedna trzecia polskich firm (36,67%) posiada całościową strategię w tym obszarze. Statystyki te kontrastują z wysokim poczuciem bezpieczeństwa, które jest widoczne wśród przedstawicieli przedsiębiorstw z Polski. Przykładowo, aż 82% przedstawicieli polskich firm deklaruje satysfakcję z poziomu zabezpieczeń systemów IT w swoich organizacjach.

Przeczytaj również
Jak w dobie nieustających ataków cyberprzestępców skutecznie i natychmiastowo je odpierać?

To tylko wybrane z wniosków przytoczonych podczas Microsoft Envision Poland 2022. Uczestnicy spotkania byli zgodni, że w sytuacji ciągłej niepewności, kluczowe dla firm jest zwiększenie inwestycji w obszar cyberbezpieczeństwa i zapewnienie odporności biznesu, przy jednoczesnej trosce o zasoby ludzkie i rozwój ich cyfrowych kompetencji. Tymczasem, jak podkreślają przedstawiciele firmy Microsoft, firmy które szybciej wprowadzają innowacje oparte na nowych technologiach, w mniejszym stopniu odczuwają skutki kolejnych kryzysów. „W sytuacji ciągłej niepewności i zmian, budowanie odporności biznesowej stało się kluczowym wyzwaniem. Wiele polskich firm i instytucji udowodniło, że cyfrowe technologie w rękach kompetentnych pracowników stają się podstawą wzrostu, nawet w trudnych czasach. Dzisiaj przyszedł moment przyspieszenia, którego motorem są kultura organizacyjna i przywództwo, promujące podnoszenie umiejętności w zakresie sprawnego wykorzystania technologii” – mówi Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft w Polsce.

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas Microsoft Envision Poland 2022 była potrzeba zapewnienia odporności organizacji biznesowych, rozumianej jako zdolności do przetrwania skutków nawet najbardziej radykalnych i niespodziewanych zdarzeń. Co ważne, uczestnicy spotkania zgodzili się, że najważniejszą cechą warunkującą stabilność w niepewnych czasach jest gotowość do zmian, którą zapewnia chmura obliczeniowa.

Wykorzystanie usług oferowanych w tym modelu ma pozwalać m.in. na uelastycznienie firmowych środowisk IT i ułatwiać wykorzystanie zaawansowanych, trudno dostępnych w inny sposób narzędzi. Chmura obliczeniowa może również pełnić rolę fundamentu dla inicjatyw zmierzających do podniesienia cyfrowej odporności polskich firm. Jest to o tyle istotne, że – jak podkreślają przedstawiciele firmy Microsoft – nasz kraj dysponuje infrastrukturą technologiczną umożliwiającą sprawne firmowych aplikacji i obciążeń do chmury, a społeczeństwo jest aktywne cyfrowo i chętnie korzysta z nowych technologii w życiu codziennym. Z analiz Microsoft, przykładowo, że odsetek osób, które korzystają z Internetu jest w Polsce wyższy aż o 23 proc. niż w innych państwach regionu. W dyskusji, poza Dominiką Bettman, dyrektor generalną Microsoft w Polsce, wzięli udział także przedstawiciele firm, takich jak: mBank, Inter Cars, Grupa Azoty, Accenture & Avanade, KGHM, a także KGHM i Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przeczytaj również
Polska, Czechy i Węgry – jak radzą sobie z cyfrową transformacją?

Podczas Microsoft Envision Poland 2022 nie zabrakło również dyskusji poświęconych problematyce gromadzenia i przetwarzania danych biznesowych, a także kwestii odpowiedzialnego przywództwa. I tak, o roli zaawansowanej analityki we wzmacnianiu biznesu rozmawiali m.in. przedstawiciele Banku Pocztowego, Peako S.A., Nest Banku, Billennium, oraz PGE Obrót S.A. Z kolei w dyskusji poświęconej znaczeniu silnego i elastycznego przywództwa dla powodzenia projektów transformacji cyfrowej wzięli udział przedstawiciele LINK4, Akademii Leona Koźmińskiego, Allegro.pl, Banku Millenium oraz Grupy TAURON. Na temat opłacalności inwestycji w cyberbezpieczeństwo debatowali przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenia Ekspertów Ds. Bezpieczeństwa Informacji (ISC)2 Poland Chapter, a także firm Digital Fingerprints (Grupa mBank), Polkomtel, PwC Polska, Reckitt i Poczty Polskiej. “Dzisiaj bezpieczeństwo jest jedną z głównych wartości dla polskich organizacji. Dotyczy to również sfery cyfrowej. Obok zaufanej technologii i kompetencji pracowników kluczowym elementem ochrony jest wybór partnera, który przeprowadzi naszą organizację przez proces cyfrowej transformacji. Co więcej, zrobi to sprawnie i z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi. Po to, by rodzime firmy mogły szybko uzyskać korzyści z budowy cyfrowych rozwiązań. Inwestycja w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej ma również na celu wspieranie polskich producentów oprogramowania i integratorów, jako przewodników dla polskich firm w procesie cyfrowych zmian” – podkreśla Piotr Grzywacz, członek zarządu i dyrektor kanału partnerskiego polskiego oddziału Microsoft.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.