Żądanie z 3.238.132.225 nie może być obecnie obsłużone.

Jeśli jesteś właścicielem serwera i taki stan jest niepożądany:

  1. Zaloguj się do swojego panelu DirectAdmin.
  2. Wybierz domenę i przejdź do wtyczki WAF.
  3. Kliknij itwiz.pl -> Ustawienia, dla edycji polityki blokad.
  4. Kliknij itwiz.pl -> Dezaktywuj, dla całkowitego wyłączenia ochrony (nie zalecamy).

Kiedy adres IP jest zablokowany na lokalnej czarnej liście, dostęp możesz odblokować w panelu, wybierając opcję: WAF->itwiz.pl->Statystyki->Sprawdź adres IP, podając powyższe IP. Pamiętaj, że zapora WAF korzysta też z globalnych czarnych list. Jeśli adres trafi na listę globalną, zostanie z niej zdjęty po kilku dniach automatycznie. Jeśli nie chcesz czekać możesz wyłączyć sprawdzanie tych list w ustawieniach WAF -> Ustawienia -> Sprawdzanie list globalnych.

Kod diagnostyczny: Blacklisted (Blacklisted)

BranżaAnalitykaRynek

Polskie firmy chcą się zmieniać i inwestować w IT

Analityka biznesowa, technologie cloud computing oraz rozwiązania wspierające prowadzenie działalności na poziomie operacyjnym mają pomóc w realizacji strategicznych zmian biznesowych twierdzą autorzy analizy Oxford Economics.

W 54% polskich firm za największe zagrożenie dla dotychczas prowadzonej działalności postrzegana jest rosnąca konkurencja.

Ekspansja poza granice kraju, zwiększanie innowacyjności produktów i usług, a także dążenie do stałego podnoszenia efektywności działania to kluczowe założenia strategicznych zmian prowadzonych lub planowanych w wielu polskich firmach. Z przeprowadzonych przez firmę Oxford Economics analiz wynika, że aż w 8 na 10 polskich przedsiębiorstw dobiega końca, trwa lub jest planowana strategiczna transformacja biznesu. Modyfikacje modelu biznesowego są odpowiedzią na nowe zagrożenia i szanse pojawiające się wraz ze zmianami gospodarczymi. Z badania “SME’s: Equipped to Compete” przygotowanego na zlecenie firmy SAP wynika również, że w ponad połowie (54%) polskich firm za największe zagrożenie dla dotychczas prowadzonej działalności postrzegana jest rosnąca konkurencja ze strony większych, także międzynarodowych dostawców. Jednocześnie tylko co trzeci ankietowany (33%) przedstawiciel kadry menedżerskiej polskich firm średniej wielkości za potencjalne zagrożenie dla prowadzonej działalności uznaje niepewną sytuację gospodarczą. Podobny odsetek badanych (32%) obawia się wzrostów kosztów pracy i związanej z nim, stopniowej utraty przewagi nad konkurencją zza granicy.

Aby skutecznie wdrażać niezbędne zmiany biznesowe firmy muszą korzystać ze wsparcia w postaci nowoczesnych technologii IT. Analizy Oxford Economics potwierdzają wysoki poziom świadomości tego stanu rzeczy – 64% ankietowanych menedżerów jest przekonanych, że rozwiązania IT gwarantują stabilny i długotrwały rozwój biznesu. „Badania Oxford Economics burzą dotychczasowy stereotyp polskiego przedsiębiorcy myślącego wyłącznie o niskich kosztach i broniącego tylko swojej pozycji na lokalnym rynku. Polskie firmy są ekspansywne, sukcesywnie poszerzają swoją działalność i robią to skutecznie i mądrze. Skutecznie, ponieważ generują coraz większe przychody za granicą. Mądrze, ponieważ nie zapominają o usprawnieniu zarządzania procesami biznesowymi, inwestując w rozwiązania IT” – komentuje Grzegorz Rogaliński, prezes SAP Polska. Warto wspomnieć, że w wielu przypadkach ekspansja na rynki zagraniczne jest realizacją – wstrzymanych wobec pogarszających się nastrojów gospodarczych – planów sprzed trzech lat.

Przeczytaj również
Grupa Cyfrowy Polsat podsumowała wyniki za III kwartał 2020 roku

Problemem polskich firm ma być również brak rozeznania w rynku i przewidywaniem skutków zjawisk, które są niekoniecznie wprost związane z prowadzoną działalnością, ale mają na nią pośredni wpływ. Potrzeba wobec tego narzędzi pozwalających sprawnie integrować i analizować dane pochodzące z różnych źródeł. Nic dziwnego, że najwyższa w perspektywie trzech lat dynamika wzrostu popytu jest spodziewana w segmencie rozwiązań analitycznych. Za trzy lata z takich narzędzi statystycznie korzystać chce 69% polskich przedsiębiorstw, podczas gdy dziś systemy analityki biznesowej wykorzystuje średnio 45% firm. Co ciekawe, 35% badanych twierdzi, że analityka biznesowa pozwala zdecydowanie usprawnić procesy kontroli kosztów. Zdaniem 34% ankietowanych wdrożenie takich narzędzi przekłada się na możliwość udoskonalenia produktów lub usług. Z kolei 21% badanych jest zdania, że oprogramowanie analityczne pozwala podnieść poziom obsługi klientów.

Polskie firmy chcą się zmieniać i inwestować w IT
Skala wykorzystania systemów analityki biznesowej dziś i za trzy lata. Źródło: SAP Polska

Duży wzrost popytu dotyczyć ma także technologii cloud computing. Oferta rozwiązań w chmurze jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju zagranicznym. Cloud computing pozwala bowiem na ominięcie wielu problemów związanych z wyborem, wdrożeniem i utrzymaniem potrzebnego oprogramowania biznesowego” – mówi Paweł Jędrusik, wiceprezes SAP Polska. Obecnie korzystanie z aplikacji dostępnych w tym modelu deklarują przedstawiciele 35% badanych firm. Chęć wykorzystywania takich rozwiązań za trzy lata zapowiada 56% badanych.

Polskie firmy chcą się zmieniać i inwestować w IT
Skala wykorzystania rozwiązań w chmurze dziś i za trzy lata. Źródło: SAP Polska

Wzrost na poziomie 17 p.proc spodziewany jest też w kontekście rozwiązań wspierających zarządzanie na poziomie operacyjnym. Zainteresowanie takimi rozwiązaniami ma rosnąć m.in. w obliczu potrzeby usprawnienia procesów związanych z gromadzeniem i wymianą informacji dotyczących kluczowych procesów w obrębie coraz bardziej złożonych struktur biznesowych. Obecnie do wykorzystywania rozwiązań zaliczonych w ramach analizy Oxford Economics do grupy narzędzi Business Management Systems przyznaje się 44% polskich firm. Za trzy lata odsetek ten ma wynosić 61%. Mowa tu najpewniej o wysoce zintegrowanych rozwiązaniach obejmujących wszystkie kluczowe procesy biznesowe.

Przeczytaj również
Pandemia przyspiesza cyfryzację i automatyzację biznesów
Polskie firmy chcą się zmieniać i inwestować w IT
Skala wykorzystania systemów wspierających zarządzanie dziś i za trzy lata. Źródło: SAP Polska

O 15 p.proc. wzrosnąć ma zaś skala biznesowego użycia mediów społecznościowych. Serwisy społecznościowe mają funkcjonować w biznesie jako nowy kanał bezpośredniego kontaktu z odbiorcami, a także źródło danych do analiz.

Zlecone przez SAP badanie ankietowe przeprowadzono na grupie 2,1 tys. respondentów z 21 krajów. W grupie ankietowanych znaleźli się dyrektorzy generalni, prezesi oraz właściciele firm, a także menedżerowie wyższego i średniego szczebla reprezentujący przedsiębiorstwa sektora produkcyjnego, dystrybucyjnego i usług profesjonalnych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *