InfrastrukturaBiznes

Praca hybrydowa wymusza poprawę jakości dostępu do Internetu

Z najnowszej edycji badania Cisco Broadband Index wynika, że wobec upowszechnienia pracy zdalnej, ludzie cenią dostęp do wydajnego i bezpiecznego Internetu o wiele bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Zapewnienie wysokiej jakości łączy internetowych ma też coraz większe znaczenie w obliczu postępującej digitalizacji rożnego rodzaju usług. W efekcie, większość ankietowanych z Polski, jest skłonna ponosić wyższe koszty usług związanych z dostępem do Internetu.

Praca hybrydowa wymusza poprawę jakości dostępu do Internetu

Z przeprowadzonego przez ekspertów Cisco badania wynika, że efektywność pracy hybrydowej jest uzależniona od jakości i szybkości łącza internetowego. 64% badanych Polaków uważa, że kwestie te muszą ulec znacznej poprawie, by wspierać hybrydowy model pracy. Takiego samego zdania jest aż 75% wszystkich ankietowanych, tzn. pracowników umysłowych z całego świata. Kluczowa okazuje się być jakość i niezawodność połączeń szerokopasmowych, co wskazało 71% badanych z Polski (78 proc. globalnie). Zależność ta jest szczególnie ważna, ponieważ ośmiu na dziesięciu respondentów (82% w przypadku Polski i 84% ogólnie) aktywnie korzysta z łącza internetowego w domu przez cztery lub więcej godzin dziennie.

Wnioski z badania Cisco potwierdzają, że obecnie podstawowy poziom łączności z Internetem jest najczęściej niewystarczający do wykonywania obowiązków służbowych. W efekcie ok. 30% Polaków w najbliższym roku planuje modernizację swoich usług internetowych w celu sprostania wymaganiom związanym z łączem szerokopasmowym. „Bezpieczny i niezawodny Internet wysokiej jakości ma kluczowe znaczenie dla powodzenia modelu pracy hybrydowej” – zauważa Jonathan Davidson, starszy wiceprezes i dyrektor generalny Mass-Scale Infrastructure Group w Cisco. „Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, którzy są globalnymi dostawcami usług, aby usprawnić funkcjonowanie sieci, zmienić ekonomikę Internetu i pomóc im w projektowaniu zupełnie nowej infrastruktury sieciowej, czyniąc ją lepszą i bardziej dostępną, tak aby połączyć jak najwięcej polegających na niej osób i firm”.

Cyberbezpieczeństwo

Praca hybrydowa wiąże się z wieloma zagrożeniami. Pracownicy, wykonując swoje obowiązki, łączą się z sieciami firmowymi i aplikacjami spoza biura, uzyskując dostęp do służbowych danych z wielu lokalizacji, za pomocą kilku urządzeń, poprzez sieci publiczne i prywatne. Co powoduje ryzyko ataków, tym samym poważnych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa. Zatrudnieni są jednak świadomi i wiedzą, że bezpieczeństwo i ochrona, a także szybkość i niezawodność będą miały kluczowe znaczenie dla powodzenia pracy hybrydowej. Ponad połowa (57 proc.) osób pracujących zdalnie w pełnym wymiarze godzin i 51% w trybie hybrydowym w naszym kraju zapłaciłaby więcej, aby połączenie szerokopasmowe było bezpieczne.

Przeczytaj również
Czy w Polsce powstanie narodowy operator telekomunikacyjny?

Wpływ na gospodarkę i społeczeństwo

Jak wynika z przeprowadzonego badania, poprawa jakości dostępu do Internetu ma również duży wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. Blisko 70% ankietowanych z Polski i 75% z całego świata uważa, że dostęp do szybkiej i niezawodnej sieci ma kluczowe znaczenie dla przyszłego wzrostu gospodarczego i dobrze wykształconej populacji. Podobny odsetek – 71% w przypadku Polski i 78% globalnie twierdzi, że każdy powinien mieć możliwość bezpiecznego podłączenia się do szybkiego i niezawodnego Internetu, niezależnie od lokalizacji.

„Na ten moment, ponad 40% światowej populacji nadal pozostaje niepodłączona do sieci. Brak dostępu do Internetu dla tych około 3,4 miliardów ludzi w ciągu najbliższych 10 lat grozi pogłębieniem cyfrowej przepaści” – mówi Guy Diedrich, wicprezes i Global Innovation Officer w Cisco. „Jako liderzy biznesowi i technologiczni, musimy sprawić, aby fala cyfryzacji objęła wszystkich, a czas ma tu kluczowe znaczenie”.

Prawie połowa (49 proc.) Polaków i aż 65% wszystkich ankietowanych przez firmę Cisco twierdzi, że niewystarczający dostęp do niedrogich i niezawodnych łączy szerokopasmowych stanie się głównym problemem dla ludzi, ponieważ łączność staje się coraz ważniejsza w kontekście zatrudnienia i edukacji, co może powodować obawy związane z brakiem możliwości skorzystania z potrzebnych usług. Przykładowo, aż 57% Polaków podczas pandemii nie było w stanie uzyskać dostępu do kluczowych usług, takich jak np. e-wizyty lekarskie czy edukacja online.

Jednocześnie, rosnąca potrzeba zapewnienia powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu stanowi ogromną szansę dla rządów oraz biznesu na współpracę i podjęcie działań w tym zakresie. 67% respondentów z Polski oczekuje, aby rząd przyspieszył realizację planów mających na celu zapewnienie wszystkim dostępu do szybkiego i niezawodnego Internetu. „Aby to osiągnąć, organy administracji publicznej powinny kontynuować dotychczasowe wsparcie dla inwestycji w rozwój łączy szerokopasmowych, zwiększających ich zasięg i maksymalizujących ich dostępność. Bardzo ważna jest tu dalsza współpraca z dostawcami usług i priorytetowe traktowanie zarówno ekspansji na obszarach o niedostatecznej łączności, jak i doskonalenie już istniejących usług w celu zaspokojenia rosnących potrzeb cyfrowych społeczeństwa. Cisco od ponad 25 lat angażuje się w rozwój infrastruktury internetowej w Polsce – zarówno jako dostawca najnowszych, bezpiecznych technologii sieciowych, dostępnych i wdrażanych za pośrednictwem ponad 600 firm partnerskich oraz największych integratorów i dostawców usług na polskim rynku, ale także poprzez kursy technologiczne w ramach Akademii Cisco, w których do tej pory wzięło udział ponad ćwierć miliona osób, zmniejszając wciąż niestety istniejący problem braku odpowiedniej liczby specjalistów na rynku” – podsumowuje Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Przeczytaj również
Ważne jest ciągłe doskonalenie usługi serwisowej

W badaniu Cisco Broadband Index wzięło udział niemal 60 tys. pracowników umysłowych z 30 krajów na świecie, w tym z Polski.

Wybrane wnioski z badania:

  • 64% pracowników z Polski twierdzi, że jakość usług szerokopasmowych powinna ulec znacznej poprawie, aby umożliwić im pracę z dowolnego miejsca.
  • Prawie 70% respondentów przyznaje, że dostęp do szybkiego i niezawodnego Internetu jest kluczowy dla przyszłego wzrostu gospodarczego (69%) i rozwoju dobrze wykształconego społeczeństwa (67%).
  • 57% respondentów przyznało, że w trakcie lockdownu nie było w stanie uzyskać dostępu do najważniejszych usług, np. wizyt lekarskich online, ze względu na brak stabilnego połączenia z Internetem.
  • Ponad jedna trzecia (38 proc.) ankietowanych z Polski korzysta obecnie z prywatnego Internetu, aby pracować w domu lub prowadzić własną działalność gospodarczą.
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *