Artykuł z magazynu ITwizCIOPolecane tematy

Precyzyjny monitoring w dynamicznym środowisku IT
Advertorial

Advertorial
Tradycyjne licencjonowanie rozwiązań do monitorowania aplikacji nie zawsze odpowiada specyficznym potrzebom zespołów IT odpowiedzialnych za rozległe, a zarazem wysoce zmienne środowiska aplikacyjne. Sposobem na optymalizację tego obszaru może być wprowadzany właśnie przez firmę Dynatrace model rozliczeń, dostosowany do bieżących i faktycznych potrzeb biznesowych organizacji.

Precyzyjny monitoring w dynamicznym środowisku IT<br><span class=sponsorowany> Advertorial</span>

Aplikacje – oraz przetwarzane za ich pomocą dane – stają się kluczowym czynnikiem biznesowym. Sprawne działanie oraz wysoka dostępność oprogramowania biznesowego nabrała w ostatnich latach istotnego znaczenia dla wielu przedsiębiorstw. Dotyczy to nie tylko wymiaru strategicznego i operacyjnego podejmowania decyzji, lecz także kontekstu komunikacji z partnerami i klientami. Zapewnienie jak najwyższego poziomu doświadczeń klientów – uznawane dziś za jeden z ważniejszych czynników konkurencyjnych – staje się koniecznością. Jest jednak tym trudniejsze, im bardziej złożonym środowiskiem aplikacyjnym dysponuje organizacja. Wiele integracji i wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska aplikacyjnego znakomicie utrudnia poszukiwanie źródeł ewentualnych problemów.

W takich realiach niezbędne jest bieżące monitorowanie działania kluczowych komponentów wpływających na działanie aplikacji. Potrzebne do tego narzędzia zapewnia platforma Dynatrace Application Monitoring. W powiązaniu z dedykowanymi agentami – śledzącymi w czasie rzeczywistym działanie konkretnych aplikacji bądź ich elementów składowych – pełni ona rolę centralnego systemu gromadzącego i dostarczającego informacji niezbędnych do skutecznego zarządzania złożonymi środowiskami aplikacyjnymi. Dzięki temu dużo łatwiejsze staje się wykrywanie i reagowanie na problemy z działaniem aplikacji, również pod kątem analizy funkcjonowania poszczególnych procesów aplikacyjnych i instancji.

Nowością oferowaną na polskim rynku m.in. przez CompFort Meridian Polska SA – i wdrażaną obecnie u jednego z klientów – jest możliwość efektywnego dopasowania warunków licencjonowania oprogramowania Dynatrace Application Monitoring do bieżących i faktycznych potrzeb biznesowych organizacji.

Przeczytaj również
Badanie Fortinet: Cyberbezpieczeństwo priorytetem dla 88% polskich organizacji

Optymalne wykorzystanie licencji

Dotychczas, typowym sposobem licencjonowania rozwiązania Dynatrace Application Monitoring było licencjonowanie oparte na liczbie jednocześnie podłączonych agentów gromadzących informacje o działaniach poszczególnych aplikacji. Oznaczało to np., że monitorowanie jednej maszyny wirtualnej Java wymagało 1 licencji typu JVM. Z kolei monitorowanie procesów .NET – działających na jednym systemie operacyjnym Windows – wymagało 1 licencji typu WOSI (Windows Operating System Instance). Zasady licencjonowania bazujące na licencjach stałych (perpetual) definiują kilkanaście rodzajów różnych agentów. Ten sposób licencjonowania był optymalny dla sytuacji, w której aplikacja monitorowana była non stop, w modelu 24/7/365.

Tradycyjne licencjonowanie – oparte na określonej liczbie agentów – nie było najlepszym rozwiązaniem w przypadkach, w których:
• środowisko aplikacji zmienia się i trudno ustalić, ile i jakie licencje są niezbędne do monitorowania,
• monitorowanie należy wykonać tylko w pewnych okresach, np. przez 2–3 miesiące po instalacji nowej wersji aplikacji w środowisku produkcyjnym,
• monitorowanie wykonywane jest tylko w określonych godzinach.

Odpowiedzią na sytuacje opisane powyżej jest nowy sposób licencjonowania – Annual Agent Hours. Wprowadzany właśnie model definiuje – dostępną w ramach licencji – liczbę godzin pracy praktycznie dowolnych agentów monitorujących. Takie rozwiązanie może być wykorzystywane jednocześnie z tradycyjnym licencjonowaniem agentów. Może też być stosowane samodzielnie, jednak w tym przypadku zakup rocznego pakietu godzin nie może być mniejszy niż minimum określone przez producenta.

Licencja typu Annual Agent Hours daje większą swobodę wykorzystania niż licencje dla poszczególnych rodzajów technologii. To pozwala na zastosowanie narzędzi monitoringu aplikacji w sposób dostosowany do bieżących potrzeb.

Przeczytaj również
Raport: Duży potencjał rozwoju technologii chmurowej w polskim sektorze bankowym

Zróżnicowane zastosowania

Hybrydowe podejście do licencjonowania oprogramowania Dynatrace Application Monitoring zakłada połączenie modelu Annual Agent Hours i podejścia tradycyjnego. Takie właśnie rozwiązanie jest oferowane przez ekspertów CompFort Meridian Polska SA.

Podchodząc do kwestii monitorowania środowiska aplikacyjnego, warto szczegółowo określić faktyczne potrzeby w zakresie wykorzystania agentów Dynatrace AM. Warto posłużyć się przykładem prostego środowiska, na które składają się 2 krytyczne aplikacje. Jednocześnie potrzeby biznesowe nakładają konieczność nieprzerwanego monitorowania działania jednej z nich w trybie 24/7/365. Druga z aplikacji – choć istotna – może być monitorowana jedynie w wybranych okresach, i to dopiero po produkcyjnym uruchomieniu nowej wersji oprogramowania. Każda aplikacja wymaga różnej liczby i typów agentów:
Aplikacja 1 wymaga:
• 1 agenta typu .NET WOSI dla procesów .NET działających na platformie Windows,
• 1 agenta typu JVM dla serwera Tomcat,
• 1 agenta typu JVM dla serwera aplikacji na JBOSS.
Aplikacja 2 wymaga:
• 1 agenta typu .NET WOSI dla procesów .NET działających na Windows,
• 1 agenta typu jvm dla serwera Tomcat,
• 1 agenta typu Web Server.

Biorąc pod uwagę wspomniane potrzeby w zakresie monitorowania obu aplikacji, w celu optymalizacji wykorzystania licencji Dynatrace AM, rekomendowany jest zakup następujących licencji:
• 2 tradycyjne licencje agentów Java,
• 1 tradycyjna licencja agenta .NET,
• pakiet licencji Annual Agent Hours, obejmujący jednostkowo 9000 godzin pracy agentów monitorujących rocznie.

Dzięki takiemu podejściu licencje stałe będą wykorzystane do monitorowania aplikacji 1, natomiast pakiet Annual Agent Hours do monitorowania aplikacji 2. Skonfigurowana na potrzeby okresowego działania mechanizmów monitoringu aplikacji 2 usługa Collector jest automatycznie zatrzymywana o godzinie 18 oraz ponownie uruchamiana o godzinie 6, w dodatku wyłącznie w dni robocze. Takie rozwiązanie nie wpływa na usługę obsługującą monitoring aplikacji 1, a jednocześnie powoduje ograniczenie stopnia wykorzystania licencji
Dynatrace Application Monitoring. Model ten przekłada się na wykorzystanie 7800 godzin pracy agentów monitorujących w ciągu 250 dni roboczych w roku. Oznacza to również użycie marginesu licencyjnego na dodatkowe działania serwisowe w obszarze monitoringu.

RODZAJE AGENTÓW PLATFORMY DYNATRACE AM, KTÓRE MOGĄ FUNKCJONOWAĆ NA BAZIE LICENCJI AGENT HOURS:
• Java (JVM),
• .NET,
• PHP,
• Node.js,
• IBM Integration Bus,
• natywny ADK,
• Web Server,
• NoSQL,
• Hosta.

Zastosowane podejście umożliwia jednocześnie znaczne zoptymalizowanie kosztu zakupu licencji, przy jednoczesnym dopasowaniu rozwiązania do oczekiwanego przez klienta poziomu monitorowania aplikacji. W tym przypadku oczywiście bardzo ważne jest utrzymanie właściwej obsługi serwisów przez administratorów aplikacji, z uwzględnieniem nadzorowania pracy usługi Collector 2.

Przeczytaj również
Patronat ITwiz: VIII konferencja Instytutu Humanites. Ludzie, innowacje, etyka

Przykład ten pokazuje, że wykorzystanie mechanizmów monitorowania działania aplikacji przy użyciu rozwiązań Dynatrace może być realizowane w sposób precyzyjnie dopasowany do potrzeb biznesowych, a co za tym idzie – optymalnie kosztowo w obszarze licencjonowania.

Anna Leśniak,
kierownik techniczny CompFort Meridian Polska SA
anna.lesniak@compfort.pl

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *