Rynek

Rusza AI Tech – rządowy projekt specjalistycznych studiów z zakresu sztucznej inteligencji i nowych technologii

Centrum GovTech Polska poinformowało o inauguracji rządowego projektu Akademii Innowacyjnych Zastosowań Cyfrowych, czyli AI Tech. To pilotażowy program zakładający przygotowanie i przeprowadzenie studiów II stopnia w zakresie sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa na pięciu krajowych uczelniach.

Rusza AI Tech – rządowy projekt specjalistycznych studiów z zakresu sztucznej inteligencji i nowych technologii

W ramach zajęć, studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez specjalistów z całego świata. Projekt przewiduje także wizyty studyjne w Polsce i zagranicą, staże zagraniczne oraz konferencje międzynarodowe.

“Naszym celem jest zaoferowanie najzdolniejszym studentom, chcącym rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji, dodatkowych możliwości” – powiedział minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. “To na czym nam zależy to m.in. upowszechnienie metody nauczania wypracowanej w trakcie realizacji projektu. Naszym głównym celem jest zachęcenie, poprzez dodatkowe oferty, najzdolniejszych studentów do studiowania na polskich uczelniach, a później zasilania – wiedzą i umiejętnościami – polskiej gospodarki” – dodał.

W pilotażu udział biorą: Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski. Na wspomnianych uczelniach opracowano następujące kierunki lub specjalności:

  • Politechnika Gdańska utworzyła dwie specjalności tj. Uczenie maszynowe na kierunku informatyka oraz Sztuczna Inteligencja na kierunku inżynieria biomedyczna.
  • Politechnika Poznańska utworzyła specjalność Sztuczna Inteligencja w ramach istniejących studiów magisterskich na kierunku Informatyka.
  • Politechnika Wrocławska w projekcie AI Tech utworzyła dwa kierunki studiów magisterskich tj.  Sztuczna Inteligencja oraz Zaufane Systemy Sztucznej Inteligencji.
  • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu utworzył w projekcie dwie specjalności na kierunku Informatyka studiów magisterskich tj.  Sztuczna Inteligencja oraz Cyberbezpieczeństwo.
  • Uniwersytet Warszawski założył w projekcie utworzenie nowego kierunku Uczenie maszynowe na studiach magisterskich.
Przeczytaj również
Zdalne nauczanie nie jest w pełni bezpieczne

“Silnikiem polskiej przyszłości jest polska nauka i projekty takie jak Akademia Zastosowań Innowacyjnych Technologii Cyfrowych. Liczymy, że w toku realizacji studiów studenci zrealizują 60 projektów informatycznych, odbędą ponad 100 krajowych, a także zagranicznych staży i wezmą udział w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych” – skomentowała Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

Korzyści z projektu AI Tech

Jak zapewniają przedstawiciele GovTech, projekt AI Tech stawia na potrzeby zarówno firm, jak i studentów. I tak, każdy student będzie miał swojego tutora, który pomoże w doborze przedmiotów, literatury czy innych materiałów pozwalających na rozwój. Ważnym elementem programu mają być również prowadzone w jego ramach badania. Dzięki nim twórcy projektu chcą poznać oczekiwania i spostrzeżenia studentów, które posłużyć mają do budowy kolejnych tego typu studiów.

“Głównym założeniem projektu jest wypracowanie i przetestowanie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Innowacyjne podejście do studiów i przede wszystkim indywidualne podejście do studentów pozwolą na przygotowanie młodej, wyspecjalizowanej kadry” – podsumował prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) to projekt, który otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Wartość tego programu to ponad 51,5 mln zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi ponad 43,6 mln zł.

Przeczytaj również
Raport KPMG: Maleje skala cyberataków na firmy w Polsce
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.