Branża ITPracaRynekPREZENTACJA PARTNERA

Rynek pracy dla specjalistów IT stał się bardziej globalny, a oczekiwania naszych klientów ewoluowały

Executive ViewPoint

Z Mikaelem Subotowiczem, dyrektorem generalnym emagine rozmawiamy o: rynku pracy dla specjalistów IT; podejściu klientów firmy do ich rekrutacji w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych oraz w czasie obserwowanego spowolnienia gospodarczego; wykorzystaniu AI w procesach rekrutacyjnych; najbardziej popularnych usługach emagine; kierunkach rozwoju oferty firmy oraz połączeniu emagine ze Skillspark.

Rynek pracy dla specjalistów IT stał się bardziej globalny, a oczekiwania naszych klientów ewoluowały

Na początku roku 2023 rynek IT został zaskoczony informacjami o grupowych zwolnieniach wśród gigantów technologicznych. Przedstawiciele krajowych software house’ów twierdzą, że rynek znajduje się w dołku. Z drugiej strony, odbiorcy technologii z dużych i średnich firm nadal zatrudniają. Jak Pan ocenia obecną sytuację w branży IT?

Sytuacja na rynku IT jest  zróżnicowana, a identyfikacja ogólnych trendów może być trudna ze względu na różnice między firmami i rynkami lokalnymi. W czasie pandemii, duzi giganci technologiczni znacząco zwiększyli zatrudnienie, ponieważ ich rozwiązania stały się istotne dla firm i konsumentów w obliczu pandemii.

Jednak w miarę zmian na rynku i zawirowań makroekonomicznych, firmy te były zmuszone do przeglądu strategii, co skutkowało redukcją personelu. Myślę, że zwolnienia u gigantów technologicznych są wynikiem ciągłych poszukiwań nowej równowagi na globalnym rynku.

W przypadku rynków lokalnych sytuacja jest inna. Wiele dużych i średnich przedsiębiorstw dostrzegło znaczenie zasobów IT w dynamicznych czasach. Przyczyniło się to do zwiększonego zatrudnienia. To może wynikać z próby dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych i poprawienia infrastruktury IT w perspektywie ewentualnych zawirowań.

Podsumowując, obecna sytuacja w branży IT jest wynikiem wielu czynników, a mimo pewnych niepewności, wciąż istnieją obszary o dużym popycie na specjalistów IT. Ważne jest, aby elastycznie dostosować się do zmian zarówno jako pracownik, jak i firma. Wszystko po to, by wykorzystać pojawiające się możliwości w dynamicznie zmieniającym się środowisku technologicznym.

Jednym z obszarów, który rozwijamy, jest dostarczanie usług IT w modelu zdalnym w ramach usługi Bestshore. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia naszym konsultantom dostarczanie usług niezależnie od tego, w jakim regionie globu znajduje się nasz klient.

Jakie obecnie są oczekiwania rynku wobec specjalistów IT? Którzy z nich mogą być pewni pozycji, a którzy powinni rozwijać kompetencje lub rozważać zmianę?

Oczekiwania rynku wobec specjalistów IT ewoluują w zależności od zmian w technologii, gospodarki i globalnych trendów. Na rynku IT kluczowe są umiejętności techniczne, zwłaszcza w obszarach takich jak programowanie, analiza danych, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo czy chmura obliczeniowa. Specjaliści IT z dużym doświadczeniem i takimi kompetencjami nadal są bardzo poszukiwani.

Elastyczność i szybka adaptacja stają się jednak coraz ważniejsze. Rynek oczekuje, że specjaliści IT będą elastyczni i zdolni do dostosowania się do zmian w technologii i biznesie. Ci, którzy są otwarci na naukę nowych umiejętności i technologii, mają przewagę. Wartością są także umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, współpraca, zarządzanie projektami i rozwiązywanie problemów.

Jak teraz przebiegają procesy rekrutacji? Czy wciąż mamy do czynienia z rynkiem pracownika?

Przebiegają coraz szybciej, co jest częścią dynamicznego rozwoju projektów i zespołów IT. Ponadto, coraz częściej wykorzystuje się narzędzia sztucznej inteligencji w procesach rekrutacji. W emagine, te narzędzia pomagają dopasować proces rekrutacyjny do konkretnych potrzeb klienta. Wykorzystujemy technologie AI do skanowania i analizy CV, testów kompetencji oraz pozyskiwania kandydatów.

Przed pandemią wiele miejsc na świecie doświadczało tendencji ku rynkowi pracownika. Jednak pandemia wpłynęła na rynek pracy w różny sposób. W wyniku zwolnień w niektórych firmach, bilans sił na rynku pracy może ulegać zmianom. Niemniej jednak, w niektórych branżach, takich jak technologia, nadal istnieje duży popyt na wykwalifikowanych pracowników, co utrzymuje rynek pracownika.

Wiele dużych i średnich firm dostrzegło znaczenie zasobów IT w dynamicznych czasach. Przyczyniło się to do zwiększonego zatrudnienia, co może wynikać z próby dostosowania się do zmieniających się warunków i poprawienia infrastruktury IT w perspektywie zawirowań.

Wspomina Pan, że AI jest stosowana w procesach rekrutacji. Czy w tym roku widoczny jest też dynamiczny rozwój Generatywnej Sztucznej Inteligencji?

Zdecydowanie tak. Generatywna Sztuczna Inteligencja i AI w rekrutacji mają potencjał do oszczędzania czasu i zasobów, zwiększania efektywności rekrutacji oraz poprawiania trafności wyboru kandydatów. Jednak nadal ważne jest zachowanie równowagi między automatyzacją a ludzkim czynnikiem w procesie pozyskiwania nowych kandydatów tak, aby uwzględnić subtelne aspekty, takie jak kreatywność, empatia i zdolności interpersonalne, bardzo ważne w kontekście zatrudnienia. W emagine, na końcu, to zawsze decyduje człowiek, biorąc pod uwagę preferencje kandydatów i dopasowanie do projektu.

Czy organizacje przygotowują się na wykorzystanie AI przez cyberprzestępców?

Oczywiście, że tak. W emagine pomagamy klientom zrozumieć te zagrożenia, organizując panele dyskusyjne i dostarczając konsultacje w zakresie cyberbezpieczeństwa. Nasi eksperci śledzą na bieżąco zmiany w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i wspierają organizacje w ochronie przed atakami oraz w przywracaniu normalności po incydentach.

Czy obserwowane spowolnienie wpłynęło na segment usług konsultingowych?

W okresach spowolnienia i recesji, firmy i organizacje często ograniczają budżety na różne projekty, w tym konsultingowe. To może prowadzić do zmniejszenia liczby projektów lub ograniczenia ich zakresu. Z drugiej strony, w trudnych czasach firmy mogą potrzebować pomocy w restrukturyzacji, optymalizacji kosztów i dostosowaniu operacji do zmieniających się warunków gospodarczych. To może zwiększyć zapotrzebowanie na usługi konsultingowe w następujących dziedzinach: zarządzanie zmianami, konsolidacja czy optymalizacja procesów. W emagine, przygotowaliśmy się na zmiany rynkowe, m.in. przez akwizycje i poszerzenie portfolio usług. Nadal utrzymujemy się w czołówce firm konsultingowych na polskim rynku.

Połączenie emagine i Skillspark tworzy silny zespół, z rozległym doświadczeniem i ekspertyzą. Nasza oferta usług staje się bardziej kompleksowa, a dostępność do globalnych rynków otwiera nowe możliwości. To strategiczne partnerstwo umocniło naszą pozycję na świecie.

Które obszary lub usługi emagine cieszą się największą popularnością?

Na rynkach, na których działamy, z pewnością jest to outsourcing talentów IT. Jednak zauważamy znaczący wzrost zapotrzebowania na ogólne wsparcie procesów biznesowych, takie jak restrukturyzacja, wdrażanie metodyk agile czy szkolenia.

W jakim kierunku emagine zamierza rozwijać ofertę?

Jednym z obszarów jest dostarczanie usług IT w modelu zdalnym w ramach usługi Bestshore. Jest to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia naszym konsultantom dostarczanie usług bez względu na to, w jakim regionie globu znajduje się nasz klient. Niezależnie od lokalizacji konsultantów i klientów, jesteśmy w stanie dopasować ich w taki sposób, aby projekt został jak najszybciej i najefektywniej zrealizowany. Dzięki temu nasi klienci mogą wykorzystać potencjał zespołów pracowników z różnych części świata, wybierając najlepsze lokalizacje dla konkretnych zadań lub projektów. Ta elastyczność w zakresie rekrutacji i zarządzania zespołem może przynieść wiele korzyści.

Dzięki naszej międzynarodowej perspektywie, klienci mogą również korzystać z różnic w strefach czasowych. To zaś może zwiększyć wydajność pracy, umożliwiając praktyczne przekazywanie projektów do rozrzuconych po całym świecie zespołów i pracę nad nimi przez 24 godziny na dobę. Poza tym korzystanie z globalnych talentów może pomóc w rozszerzeniu obecności naszych klientów na rynkach międzynarodowych.

Warto dodać, że Bestshore nie tylko ułatwia pracę zdalną, lecz także dostarcza narzędzia i platformy do zarządzania projektami, komunikacji i monitorowania postępów pracy. Dzięki temu firma może skutecznie zarządzać rozproszonymi zespołami i utrzymywać wysoką jakość usług bez względu na lokalizację pracowników.

Bestshore to wszechstronne rozwiązanie, które umożliwia firmom skorzystanie z pracy zdalnej specjalistów IT na skalę międzynarodową, wykorzystując różnorodność talentów i lokalizacji na całym świecie. To może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i elastyczności funkcjonowania organizacji.

Oczekiwania rynku wobec specjalistów IT ewoluują w zależności od zmian w technologii, gospodarki i globalnych trendów. Na rynku IT kluczowe są umiejętności techniczne, m.in. programowanie, analiza danych, AI, cyberbezpieczeństwo czy chmura.

Jak połączenie emagine ze Skillspark wpłynęło na Państwa ofertę i jaki jest spodziewany efekt synergii?

Stanowi ono istotny krok w naszym rozwoju i oferowaniu usług na globalnym rynku. Dzięki temu strategicznemu partnerstwu, nasza oferta znacząco się poszerzyła, a oczekiwane efekty synergii są bardzo obiecujące. W pierwszej kolejności, połączenie ze Skillspark spowodowało wzrost liczby naszych konsultantów IT, także pod względem regionalnym.

Teraz możemy dostarczać jeszcze bardziej różnorodne i specjalistyczne usługi IT. Przyczynia się to do zwiększenia atrakcyjności naszej oferty. Dzięki dostępowi do ekspertów znających różne technologie i rozwiązania, jesteśmy w stanie sprostać różnorodnym potrzebom naszych klientów na całym świecie.

Co istotne, połączenie ze Skillspark umożliwiło nam wejście na rynek Bliskiego Wschodu oraz inne regiony na całym globie. Teraz możemy obsługiwać klientów w tych obszarach, dostarczając im nasze zaawansowane usługi i rozwiązania. To otwiera przed nami nowe możliwości rozwoju i zwiększa obecność na świecie.

Współpraca z Skillspark przynosi również korzyści w zakresie wymiany know-how. Możemy czerpać z doświadczenia i wiedzy nowych partnerów. Wpływa to na podniesienie jakości naszych usług i skuteczność działań. Wspólnie możemy pracować nad innowacyjnymi projektami i rozwiązaniami, co przyczyni się do naszego dalszego rozwoju.

Oczekiwane efekty synergii są obiecujące, ponieważ połączenie emagine i Skillspark tworzy silny zespół z rozległym doświadczeniem i ekspertyzą. Nasza oferta usług staje się bardziej kompleksowa, a dostępność do globalnych rynków otwiera nowe możliwości. To strategiczne partnerstwo umocniło naszą pozycję na arenie międzynarodowej i pozwoliło na jeszcze lepsze zaspokajanie potrzeb klientów na całym świecie.

Jakie są największe wyzwania, z którymi musicie sobie radzić, wspierając klientów?

Przede wszystkim jest to wpływ pandemii. Sprawiła ona, że rynek stał się bardziej globalny, a oczekiwania klientów ewoluowały. Klienci nie tylko oczekują dostarczenia konsultantów lokalnie, pracujących w ich biurze. Teraz istnieje zapotrzebowanie na zespoły międzynarodowe, pracujące zdalnie. To bez wątpienia jedno z największych wyzwań, z jakimi musieliśmy się zmierzyć w ostatnich latach, ale uważam, że zdołaliśmy temu sprostać.

Kolejnym wyzwaniem jest zapewnienie stabilności i efektywności pracy. W miarę rozwoju pracy zdalnej i pojawienia się konsultantów z wielu regionów, nasi klienci często muszą dostosować modele zarządzania projektami i zespołami IT. To już nie jest sytuacja, w której grupa pracowników siedzi obok siebie w jednym biurze. Wspieramy klientów w tym obszarze i staramy się doradzać, jakie struktury organizacyjne mogą być dla nich najefektywniejsze.

Jak firmy mogą sobie radzić w obliczu niedoboru talentów?

Jednym z podejść jest nawiązanie współpracy z firmami konsultingowymi, takimi jak emagine, które oferują dostęp do specjalistów na zasadach projektowych. Pozwala to na elastyczne korzystanie z ekspertów i jest często bardziej opłacalne finansowo. Oczywiście nie można zapominać też o rozwijaniu wewnętrznych zasobów poprzez inwestycje w szkolenia i podnoszenie kompetencji, pracę nad poprawieniem atrakcyjności jako pracodawcy, otwarcie na globalne rekrutacje i współpracę z uczelniami. Niedobór talentów to wyzwanie, które wymaga kreatywności i elastyczności w podejściu. Firmy mogą działać na wielu frontach, aby przeciwdziałać temu problemowi i pozyskać najlepsze talenty na swoje potrzeby.

W jaki sposób organizacje mogą budować przewagę konkurencyjną w trudnych warunkach rynkowych?

To oczywiście bardzo rozległy temat, a firmy mogą przyjąć kilka strategii. Po pierwsze, ważna jest innowacyjność i zdolność do dostosowywania się. Organizacje powinny być elastyczne i gotowe dostosować modele biznesowe, produkty i usługi do zmieniających się warunków rynkowych. Kolejną istotną strategią, która ma duże znaczenie również dla emagine, jest zrozumienie potrzeb klientów.

Nie można też zbagatelizować kontroli kosztów, a także zrównoważonego rozwoju. Rosnąca świadomość ekologiczna i społeczna oznacza, że organizacje mogą budować przewagę poprzez działania zrównoważone i społecznie odpowiedzialne. To może przyciągać klientów. Inwestycje w technologie, takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych czy automatyzacja, mogą zaś poprawić efektywność operacyjną i pomóc w świadczeniu innowacyjnych usług.

Posiadanie wykwalifikowanych pracowników również odgrywa kluczową rolę. Organizacje powinny inwestować w rozwijanie i utrzymanie talentów, które przyczynią się do osiągnięcia celów biznesowych. Warto podkreślić, że budowanie przewagi to proces ciągły. Firmy muszą stale monitorować zmiany na rynku, słuchać klientów i być gotowe do dostosowania strategii w miarę potrzeb, aby utrzymać pozycję na rynku.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *