BiznesAnalitykaCDOPolecane tematy

SAP BW/4HANA hurtownia danych dla dynamicznych przedsiębiorstw

SAP przedstawiła najnowsze oprogramowanie hurtowni danych SAP BW/4HANA. Przeznaczone jest ono dla organizacji, które oczekują nowoczesnej analityki biznesowej, dostarczającej informacji w czasie rzeczywistym.

SAP BW/4HANA hurtownia danych dla dynamicznych przedsiębiorstw

Oprogramowanie SAP BW/4HANA umożliwić ma wprowadzenie zaawansowanej analityki biznesowej działającej w czasie rzeczywistym. Narzędzia te umożliwią połączenie najnowszych danych z informacjami historycznymi, znajdującymi się w dywersyfikowanym środowisku IT wewnątrz firmy, a także poza nią. Jak informuje producent, SAP BW/4HANA tworzy otwarte środowisko hurtowni danych przeznaczone do szybkiego wdrażania aplikacji biznesowych, korzystając z nowoczesnego interfejsu użytkownika. Platforma zakłada również zarządzanie danymi uwzględniające częstość dostępu do zapisanych porcji informacji oraz integrację z usługami chmurowymi.

Nowoczesna hurtownia danych SAP BW/4HANA ma radykalnie zredukować przenoszenie danych i ich duplikację. Umożliwia ona analizowanie danych w miejscu, w którym się one obecnie znajdują. Dotyczy to zarówno zasobów obsługiwanych przez motor Vora, jak i w starszych systemach, w wewnętrznym środowisku firmy, jak i poza nim. Integracja obejmuje także strumieniowanie danych oraz zbieranie informacji pochodzących z tzw. Internetu Rzeczy. Wszystko jest zorganizowane w szeregi czasowe. Przetwarzanie danych umożliwia rozwiązanie problemów silosów oraz integrację danych z różnych, bardzo rozproszonych źródeł. Dane podlegają przy tym automatycznej klasyfikacji na podstawie częstości dostępu, wykorzystywana jest przy tym także kompresja, aby zredukować koszty składowania informacji.

W drodze do elastycznego przedsiębiorstwa

Odpowiadając na potrzeby firm – które muszą stawiać czoła konkurencji w dobie bardzo szybkich zmian – nowa hurtownia SAP wprowadzi nowoczesne techniki modelowania połączone ze zunifikowanym modelem obiektowym. Rozwiązanie to umożliwia bardzo sprawne i elastyczne tworzenie hurtowni, które będą mogły dostarczyć informacji biznesowych w czasie rzeczywistym. Aplikacje biznesowe, w tym także te, które bazują na SAP S/4HANA, będą mogły wykorzystać wstępnie zbudowane środowisko nowej hurtowni danych, razem ze standardowym, które wykorzystuje bazę SQL. Dzięki połączeniu obu możliwości rozwoju, nowe aplikacje będą wszechstronne, szybsze i bardziej dostosowane do elastycznego przedsiębiorstwa.

Przeczytaj również
Avaya uruchamia program wsparcia w zakresie rozwoju infrastruktury pracy zdalnej

Nowoczesna hurtownia danych SAP BW/4HANA ma radykalnie zredukować przenoszenie danych i ich duplikację. Umożliwia ona analizowanie danych w miejscu, w którym się one obecnie znajdują. Dotyczy to zarówno zasobów obsługiwanych przez motor Vora, jak i w starszych systemach, w wewnętrznym środowisku firmy, jak i poza nim. Integracja obejmuje także strumieniowanie danych oraz zbieranie informacji pochodzących z tzw. Internetu Rzeczy.

Zastosowaliśmy SAP BW/4HANA na bardzo wczesnym etapie. Skorzystaliśmy z wersji w chmurze Amazon Web Services. Dzięki temu zredukowaliśmy czas wdrożenia produkcyjnego o 50%. Umożliwiło nam to uruchomienie nowoczesnej platformy analitycznej w czasie zaledwie trzech miesięcy, przy minimalnych inwestycjach niezbędnych do startu. Dzięki temu mamy nadzwyczaj elastyczne, wysoko skalowalne środowisko chmurowe, które będzie wspierać biznes w dobie zmian” – opowiada Diego Lombardini, szef działu Finance Systems w Fairfax Media.

Dostępna od razu w chmurze

Aby ułatwić wdrożenie rozwiązania w firmach o dowolnej wielkości, SAP BW/4HANA będzie posiadało wbudowaną opcję uruchomienia zarówno w środowisku chmurowym AWS, jak i SAP HANA Enterprise Cloud. Lista dostawców chmurowych ma – zgodnie z zapewnieniami SAP – zostać poszerzona.

Wdrożenie chmurowe umożliwia łatwą integrację, gdyż BW/4HANA może połączyć się z rozwiązaniem chmurowym SAP BusinessObjects Cloud, tworząc przy tym wydajne środowisko eksploracji danych, ich wizualizacji oraz prezentacji biznesowych. Uzupełnieniem funkcjonalności jest wbudowane połączenie do SAP Digital Boardroom.

Hurtownia SAP BW/4HANA wprowadzi nowoczesne techniki modelowania połączone ze zunifikowanym modelem obiektowym. Nowa technologia umożliwia bardzo sprawne i elastyczne tworzenie hurtowni, które będą mogły dostarczyć informacji biznesowych w czasie rzeczywistym. Aplikacje biznesowe, w tym także te, które bazują na SAP S/4HANA, będą mogły wykorzystać wstępnie zbudowane środowisko budowy nowej hurtowni danych razem ze standardowym, które wykorzystuje SQL.

Przeczytaj również
Raport KPMG: Rośnie liczba cyberataków na firmy w Polsce

Równocześnie z wydaniem nowego oprogramowania, SAP przedstawił certyfikację dla instancji X1  oferowanych przez środowisko Amazon Web Services. Instancje te są optymalizowane pod kątem pamięci operacyjnej, wprowadzając przy tym skalowalność poziomą do 7 węzłów obsługujących razem 14 TB pamięci. Środowisko to zostało opracowane specjalnie pod kątem potrzeb firm, które pragną szybko wdrożyć korporacyjne środowisko SAP HANA w ramach usług AWS.

Platforma SAP BW/4HANA umożliwia:

  • – automatyczne generowanie widoków w SAP HANA, łączących logikę danych SQL oraz dane aplikacyjne pobrane bezpośrednio z SAP S/4HANA,
  • – nadzwyczajną wydajność obliczeń dzięki analityce prowadzone w pamięci operacyjnej i przenoszeniu algorytmów,
  • – szybkie tworzenie aplikacji i zaawansowane modelowanie przepływu danych z użyciem zaprojektowanego od nowa interfejsu użytkownika.
  • – automatyczną dystrybucję danych na podstawie częstości ich wykorzystywania, co ułatwia zarządzanie i redukuje koszty storage’u,
  • – sprawną migrację i łatwe wdrożenie dzięki zunifikowanym mechanizmom ładowania danych oraz skalowalności poziomiej,
  • – łatwą migrację z SAP Business Warehouse.
KOMENTARZ

Nowa hurtownia danych dla dynamicznych przedsiębiorstw

SAP BW4/HANA jest aplikacją hurtowni danych przepisaną pod SAP HANA. Daje to kilka milionów linii kodu ABAP mniej. Nie mamy tu do czynienia tylko z – będącą długo już na rynku – aplikacją, pod którą wstawiono – zamiast bazy Oracle czy Microsoft SQL – po prostu HANA. Tak naprawdę jest to całkowicie nowa aplikacja, choć funkcjonalnie przypominającą BW 7.5. Przyjęto takie założenie, aby klient mógł w przyszłości osiągnąć jeszcze więcej korzyści.

Przeczytaj również
KBJ wzmacnia ofertę i kompetencje w obszarze usług wdrożeniowych SAP

Pomimo tego, że wielu analityków obwieszczało – przy nadejściu SAP HANA – „śmierć” tradycyjnych hurtowni danych, SAP nigdy nie potwierdził, że zamierza przestać rozwijać tę aplikację. Natomiast przy różnych okazjach wspominano o zmianie aplikacji w kierunku uproszczenia i większej integracji z SAP HANA. Przy wprowadzeniu BW on HANA  w wersji 7.5 SAP dotrzymał pierwszej obietnicy. Z 15 obiektów, które można wykorzystać przy tworzeniu modelu danych mamy 4. Wraz z BW4/HANA dotrzymano drugiej obietnicy.

Z punktu widzenia modelowania używamy tych samych obiektów co w BW on HANA wersji 7.5. Czym więc różni BW4/HANA od BW on HANA? Przede wszystkim jest to Business Explorer (potocznie nazywany BEx’em) i SAP GUI, a właściwie ich brak. W BW4/HANA modelujemy w środowisku Eclipse (HANA Studio), które działa dużo szybciej niż GUI i jest bardziej przejrzyste. Przestajemy też raportować w wysłużonym już BEx’ie. Query Designer został przepisany całkowicie na środowisko HANA Studio. Raportujemy więc używając nowoczesnych narzędzi takich, jak Analysis for Office i Design Studio.

BW4/HANA dużo lepiej też zarządza pamięcią i temperaturą przechowywanych danych (tzw. Dynamic Tiering), a integracja z S4/HANA oraz ze źródłami Big Data pozwala na analizowanie operacyjne szczegółowych danych w czasie rzeczywistym. Należy też pamiętać, że wszystkie innowacje w obszarze Data Warehouse będą robione głównie z myślą o BW/4HANA. SAP – wraz ze swoim nowym produktem – zaczyna więc wkraczać w świat logicznych hurtowni danych.

Michał Gruszecki, Senior Analytics Consultant w Hicron

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *