BiznesAnalitykaCDOPolecane tematy

SAP BW/4HANA hurtownia danych dla dynamicznych przedsiębiorstw

SAP przedstawiła najnowsze oprogramowanie hurtowni danych SAP BW/4HANA. Przeznaczone jest ono dla organizacji, które oczekują nowoczesnej analityki biznesowej, dostarczającej informacji w czasie rzeczywistym.

SAP BW/4HANA hurtownia danych dla dynamicznych przedsiębiorstw

Oprogramowanie SAP BW/4HANA umożliwić ma wprowadzenie zaawansowanej analityki biznesowej działającej w czasie rzeczywistym. Narzędzia te umożliwią połączenie najnowszych danych z informacjami historycznymi, znajdującymi się w dywersyfikowanym środowisku IT wewnątrz firmy, a także poza nią. Jak informuje producent, SAP BW/4HANA tworzy otwarte środowisko hurtowni danych przeznaczone do szybkiego wdrażania aplikacji biznesowych, korzystając z nowoczesnego interfejsu użytkownika. Platforma zakłada również zarządzanie danymi uwzględniające częstość dostępu do zapisanych porcji informacji oraz integrację z usługami chmurowymi.

Nowoczesna hurtownia danych SAP BW/4HANA ma radykalnie zredukować przenoszenie danych i ich duplikację. Umożliwia ona analizowanie danych w miejscu, w którym się one obecnie znajdują. Dotyczy to zarówno zasobów obsługiwanych przez motor Vora, jak i w starszych systemach, w wewnętrznym środowisku firmy, jak i poza nim. Integracja obejmuje także strumieniowanie danych oraz zbieranie informacji pochodzących z tzw. Internetu Rzeczy. Wszystko jest zorganizowane w szeregi czasowe. Przetwarzanie danych umożliwia rozwiązanie problemów silosów oraz integrację danych z różnych, bardzo rozproszonych źródeł. Dane podlegają przy tym automatycznej klasyfikacji na podstawie częstości dostępu, wykorzystywana jest przy tym także kompresja, aby zredukować koszty składowania informacji.

W drodze do elastycznego przedsiębiorstwa

Odpowiadając na potrzeby firm – które muszą stawiać czoła konkurencji w dobie bardzo szybkich zmian – nowa hurtownia SAP wprowadzi nowoczesne techniki modelowania połączone ze zunifikowanym modelem obiektowym. Rozwiązanie to umożliwia bardzo sprawne i elastyczne tworzenie hurtowni, które będą mogły dostarczyć informacji biznesowych w czasie rzeczywistym. Aplikacje biznesowe, w tym także te, które bazują na SAP S/4HANA, będą mogły wykorzystać wstępnie zbudowane środowisko nowej hurtowni danych, razem ze standardowym, które wykorzystuje bazę SQL. Dzięki połączeniu obu możliwości rozwoju, nowe aplikacje będą wszechstronne, szybsze i bardziej dostosowane do elastycznego przedsiębiorstwa.

Przeczytaj również
Atos OneCloud ułatwi transformację IT w oparciu o rozwiązania wiodących dostawców

Nowoczesna hurtownia danych SAP BW/4HANA ma radykalnie zredukować przenoszenie danych i ich duplikację. Umożliwia ona analizowanie danych w miejscu, w którym się one obecnie znajdują. Dotyczy to zarówno zasobów obsługiwanych przez motor Vora, jak i w starszych systemach, w wewnętrznym środowisku firmy, jak i poza nim. Integracja obejmuje także strumieniowanie danych oraz zbieranie informacji pochodzących z tzw. Internetu Rzeczy.

Zastosowaliśmy SAP BW/4HANA na bardzo wczesnym etapie. Skorzystaliśmy z wersji w chmurze Amazon Web Services. Dzięki temu zredukowaliśmy czas wdrożenia produkcyjnego o 50%. Umożliwiło nam to uruchomienie nowoczesnej platformy analitycznej w czasie zaledwie trzech miesięcy, przy minimalnych inwestycjach niezbędnych do startu. Dzięki temu mamy nadzwyczaj elastyczne, wysoko skalowalne środowisko chmurowe, które będzie wspierać biznes w dobie zmian” – opowiada Diego Lombardini, szef działu Finance Systems w Fairfax Media.

Dostępna od razu w chmurze

Aby ułatwić wdrożenie rozwiązania w firmach o dowolnej wielkości, SAP BW/4HANA będzie posiadało wbudowaną opcję uruchomienia zarówno w środowisku chmurowym AWS, jak i SAP HANA Enterprise Cloud. Lista dostawców chmurowych ma – zgodnie z zapewnieniami SAP – zostać poszerzona.

Wdrożenie chmurowe umożliwia łatwą integrację, gdyż BW/4HANA może połączyć się z rozwiązaniem chmurowym SAP BusinessObjects Cloud, tworząc przy tym wydajne środowisko eksploracji danych, ich wizualizacji oraz prezentacji biznesowych. Uzupełnieniem funkcjonalności jest wbudowane połączenie do SAP Digital Boardroom.

Hurtownia SAP BW/4HANA wprowadzi nowoczesne techniki modelowania połączone ze zunifikowanym modelem obiektowym. Nowa technologia umożliwia bardzo sprawne i elastyczne tworzenie hurtowni, które będą mogły dostarczyć informacji biznesowych w czasie rzeczywistym. Aplikacje biznesowe, w tym także te, które bazują na SAP S/4HANA, będą mogły wykorzystać wstępnie zbudowane środowisko budowy nowej hurtowni danych razem ze standardowym, które wykorzystuje SQL.

Przeczytaj również
Platforma SAP HANA Enterprise Cloud dostępna lokalnie na bazie usług HPE GreenLake

Równocześnie z wydaniem nowego oprogramowania, SAP przedstawił certyfikację dla instancji X1  oferowanych przez środowisko Amazon Web Services. Instancje te są optymalizowane pod kątem pamięci operacyjnej, wprowadzając przy tym skalowalność poziomą do 7 węzłów obsługujących razem 14 TB pamięci. Środowisko to zostało opracowane specjalnie pod kątem potrzeb firm, które pragną szybko wdrożyć korporacyjne środowisko SAP HANA w ramach usług AWS.

Platforma SAP BW/4HANA umożliwia:

  • – automatyczne generowanie widoków w SAP HANA, łączących logikę danych SQL oraz dane aplikacyjne pobrane bezpośrednio z SAP S/4HANA,
  • – nadzwyczajną wydajność obliczeń dzięki analityce prowadzone w pamięci operacyjnej i przenoszeniu algorytmów,
  • – szybkie tworzenie aplikacji i zaawansowane modelowanie przepływu danych z użyciem zaprojektowanego od nowa interfejsu użytkownika.
  • – automatyczną dystrybucję danych na podstawie częstości ich wykorzystywania, co ułatwia zarządzanie i redukuje koszty storage’u,
  • – sprawną migrację i łatwe wdrożenie dzięki zunifikowanym mechanizmom ładowania danych oraz skalowalności poziomiej,
  • – łatwą migrację z SAP Business Warehouse.
KOMENTARZ

Nowa hurtownia danych dla dynamicznych przedsiębiorstw

SAP BW4/HANA jest aplikacją hurtowni danych przepisaną pod SAP HANA. Daje to kilka milionów linii kodu ABAP mniej. Nie mamy tu do czynienia tylko z – będącą długo już na rynku – aplikacją, pod którą wstawiono – zamiast bazy Oracle czy Microsoft SQL – po prostu HANA. Tak naprawdę jest to całkowicie nowa aplikacja, choć funkcjonalnie przypominającą BW 7.5. Przyjęto takie założenie, aby klient mógł w przyszłości osiągnąć jeszcze więcej korzyści.

Przeczytaj również
SAP stawia na innowacje w łańcuchu dostaw oraz zielone rozwiązania

Pomimo tego, że wielu analityków obwieszczało – przy nadejściu SAP HANA – „śmierć” tradycyjnych hurtowni danych, SAP nigdy nie potwierdził, że zamierza przestać rozwijać tę aplikację. Natomiast przy różnych okazjach wspominano o zmianie aplikacji w kierunku uproszczenia i większej integracji z SAP HANA. Przy wprowadzeniu BW on HANA  w wersji 7.5 SAP dotrzymał pierwszej obietnicy. Z 15 obiektów, które można wykorzystać przy tworzeniu modelu danych mamy 4. Wraz z BW4/HANA dotrzymano drugiej obietnicy.

Z punktu widzenia modelowania używamy tych samych obiektów co w BW on HANA wersji 7.5. Czym więc różni BW4/HANA od BW on HANA? Przede wszystkim jest to Business Explorer (potocznie nazywany BEx’em) i SAP GUI, a właściwie ich brak. W BW4/HANA modelujemy w środowisku Eclipse (HANA Studio), które działa dużo szybciej niż GUI i jest bardziej przejrzyste. Przestajemy też raportować w wysłużonym już BEx’ie. Query Designer został przepisany całkowicie na środowisko HANA Studio. Raportujemy więc używając nowoczesnych narzędzi takich, jak Analysis for Office i Design Studio.

BW4/HANA dużo lepiej też zarządza pamięcią i temperaturą przechowywanych danych (tzw. Dynamic Tiering), a integracja z S4/HANA oraz ze źródłami Big Data pozwala na analizowanie operacyjne szczegółowych danych w czasie rzeczywistym. Należy też pamiętać, że wszystkie innowacje w obszarze Data Warehouse będą robione głównie z myślą o BW/4HANA. SAP – wraz ze swoim nowym produktem – zaczyna więc wkraczać w świat logicznych hurtowni danych.

Michał Gruszecki, Senior Analytics Consultant w Hicron

Tagi

Komentarze

Dodaj także na LinkedIn feed

Powered by WP LinkPress