InfrastrukturaBranżaRynekPREZENTACJA PARTNERA

Schneider Electric: Oferujemy kompleksowe usługi związane z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju centrów danych

Executive ViewPoint

O zmianach zachodzących na europejskim rynku centrów danych, zrównoważonym rozwoju infrastruktury data center, potrzebie zapewnienia spójnego, czytelnego i ustandaryzowanego zestawu wskaźników wspierających działania, mające na celu kompleksowe ograniczenie śladu węglowego centrów danych, a także unikalnym podejściu do jego raportowania oraz o wsparciu w zakresie projektowania i wdrażania strategii odpowiedzialnego rozwoju mówią: Francesco Quero, wiceprezes Schneider Electric na Włochy i Europę Środkowo-Wschodnią oraz Małgorzata Kasperska, wiceprezes Schneider Electric na Polskę, Czechy, Słowację oraz Ukrainę, odpowiedzialni za pion Secure Power.

Schneider Electric: Oferujemy kompleksowe usługi związane z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju centrów danych

Rynek centrów danych bardzo mocno się rozwija, a w Polsce wręcz kwitnie. Co jest powodem tak ogromnego popytu na nowe data center?

Francesco Quero (F.Q.): W Europie popyt na rozwiązania dla centrów danych tradycyjnie napędzały inwestycje operatorów takich ośrodków z rynków wspólnie określanych jako FLAP. Pod nazwą tą kryją się centra danych zlokalizowane we Frankfurcie, Londynie, Amsterdamie oraz Paryżu. Obecnie jednak widoczny jest bardzo szybki rozwój infrastruktury data center w innych częściach Europy.

Polska zajmuje tu szczególną pozycję, ponieważ jest postrzegana jako pewnego rodzaju centrum usług chmurowych dla Europy Centralnej i Wschodniej. Motorem tej zmiany jest przede wszystkim ogromny i stale rosnący popyt na usługi oferowane w modelu chmury obliczeniowej. W ostatnim czasie szczególnie istotna stała się kwestia fizycznej lokalizacji danych i możliwość umieszczenia ich na terenie UE lub konkretnego kraju. Jest to pochodna obowiązujących przepisów, ale też potrzeby ograniczenia do minimum jakichkolwiek opóźnień związanych z użytkowaniem usług świadczonych w oparciu o zewnętrzne centra danych.

Eksplozja wymagań w zakresie przechowywania i przetwarzania danych stała się źródłem wzrostu popytu na nowe centra danych. Efektem jest rozwój biznesu związanego z kolokacją czy wynajmem całych centrów danych na potrzeby globalnych dostawców usług cloud computing. W infrastrukturę data center inwestują zarówno globalni, jak i lokalni operatorzy.

Małgorzata Kasperska (M.K.): Obecnie bardzo szybko rozwijają się lokalni operatorzy infrastruktury data center. W przypadku nowych rynków, dynamika inwestycji w centra danych jest znacząco wyższa niż w krajach segmentu FLAP. Rozwój nowych rynków sprzyja też budowaniu ekosystemów łączących dostawców usług centrów danych, integratorów, inwestorów, a nawet deweloperów. Inicjatywy zmierzające do zwiększenia liczby lokalnych centrów danych łączy wspólny cel – maksymalne przybliżenie ich zasobów do użytkowników.

Czy w ślad za tym zmienił się też model rozwoju infrastruktury największych dostawców usług cloud computing?

M.K.: Upowszechnienie chmury obliczeniowej w skali globalnej napędza standaryzację infrastruktury centrów danych oraz usług kolokacji. O ile dotąd najwięksi dostawcy usług cloud computing polegali przede wszystkim na infrastrukturze globalnych operatorów kolokacyjnych i rozwijali środowiska głównie w oparciu o zasoby takich dostawców, tak obecnie coraz częściej polegają na usługach lokalnych operatorów centrów danych.

Nawet najwięksi światowi dostawcy usług data center nie są w stanie samodzielnie budować centrów danych we wszystkich krajach, w których chcą oferować swoje usługi. Zamiast inwestować we własną infrastrukturę, działają we współpracy z dostawcami o ugruntowanej pozycji na poszczególnych rynkach. Taki model biznesowy – także na polskim rynku – wykorzystują np. Equinix i Vantage.

Dynamiczny rozwój rynku centrów danych nie zawsze idzie jednak w parze z regułami zrównoważonego rozwoju…

F.Q.: Rzeczywiście, prognozowane na najbliższe 5 lat podwojenie pojemności istniejących centrów danych już się dokonało. Podobny scenariusz dotyczy zresztą całego świata. Tymczasem już dziś szacuje się, że centra danych pochłaniają globalnie ok. 2% energii. To niemal tyle samo, co cała światowa branża lotnicza!

Należy mieć świadomość, że każda usługa online i każda operacja, nawet tak trywialna, jak użycie wyszukiwarki, powoduje zużycie określonej porcji energii. Biorąc pod uwagę fakt, że usługi online stają się coraz bardziej powszechne, centra danych stanowią istotne obciążenie dla światowej infrastruktury energetycznej.

Coraz większym zagrożeniem stają się też zmiany klimatyczne. Potrzebne jest pilne wdrożenie rozwiązań, które pomogą ograniczyć potrzeby energetyczne centrów danych i ich ślad węglowy, ale też zmierzyć parametry kluczowe dla zrównoważonego rozwoju.

Schneider Electric: Oferujemy kompleksowe usługi związane z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju centrów danychWdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w centrach danych to złożony, długofalowy proces i duże wyzwanie biznesowe. Każda organizacja jest inna. Każda dysponuje inną infrastrukturą. Każda musi więc zrozumieć, jakie są jej priorytety i w oparciu o taką wiedzę zbudować strategię.

Małgorzata Kasperska, wiceprezes Schneider Electric na Polskę, Czechy, Słowację oraz Ukrainę pion Secure Power

Jakie miejsce w strategii biznesowej firmy Schneider Electric zajmuje obszar Sustainability?

F.Q.: Zajmuje kluczowe miejsce co najmniej od 15 lat. Myślę, że mamy duże osiągnięcia w tym obszarze. Inwestujemy znaczne środki nie tylko w rozwój technologii pozwalających poprawić efektywność energetyczną centrów danych, lecz także w tworzenie dobrych praktyk wspierających wdrażanie strategii biznesowych opartych na zrównoważonym rozwoju.

W obszarze zrównoważonego rozwoju korzystamy z własnych doświadczeń, a nasze wysiłki są doceniane przez klientów. W 2021 roku Schneider Electric został liderem kategorii Sustainability w rankingu Corporate Knights Global 100 Index. Odpowiedzialność za środowisko jest zaszyta w naszym DNA. To podejście przenosimy też na rynek centrów danych. Wiele pracy wkładamy np. w innowacje związane z prefabrykacją komponentów centrów danych i poprawą efektywności energetycznej takich obiektów.

Schneider Electric: Oferujemy kompleksowe usługi związane z wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju centrów danychSchneider Electric Data Center Environmental Sustainability Metric to zestaw 23 wskaźników podzielonych na 5 kategorii. Poza kwestiami zużycia energii, obejmują one też emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody, generowane odpady i wpływ na różnorodność biologiczną. Opracowaliśmy również narzędzia pozwalające analizować i zarządzać kluczowymi wskaźnikami oraz mierzyć postępy we wdrażaniu reguł Sustainability.

Francesco Quero, wiceprezes Schneider Electric na Włochy i Europę Środkowo-Wschodnią pion Secure Power

Jakie znaczenie ma kwestia wspomnianej efektywności energetycznej centrów danych?

F.Q.: Zasilanie ciągle pozostaje najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie energetyczne, a więc i ślad węglowy centrów danych. Choć w tym obszarze coraz mniej jest miejsca na poprawę.

O ile dekadę temu za korzystny uznawano wskaźnik PUE na poziomie 2, tak dziś standardem jest 1,3, a niekiedy sięga on nawet 1,1. Bezproduktywnie wykorzystywane są więc coraz mniejsze ilości energii.

Za sprawą zmian klimatycznych jasne stało się jednak, że współczynnik PUE nie jest metryką wystarczającą do rzetelnej oceny centrów danych w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju. Kwestia użytej energii oczywiście jest istotna, ale nie jest to jedyny ważny parametr. W 2021 roku w strukturach Schneider Electric powołaliśmy dedykowany zespół specjalistów, których zadaniem było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie metryki są istotne, aby kompleksowo ocenić wpływ środowiskowy centrów danych i na podstawie tej oceny podejmować konkretne decyzje biznesowe?

Na bazie ich pracy powstał Schneider Electric Data Center Environmental Sustainability Metric, zestaw 23 wskaźników podzielonych na 5 kategorii. Wypracowane przez nas wskaźniki, poza kwestiami zużycia energii, obejmują też emisję gazów cieplarnianych, zużycie wody, generowane odpady i wpływ na różnorodność biologiczną. Zespół ten opracował również, skierowane do branży centrów danych, narzędzia pozwalające analizować i zarządzać kluczowymi wskaźnikami oraz mierzyć postępy we wdrażaniu reguł Sustainability.

M.K.: Dobre przykłady inicjatyw z zakresu zrównoważonego rozwoju centrów danych mamy także w Polsce. Jednym z nich jest projekt przeprowadzony przez naszego klienta, Orange Polska. Organizacja ta od lat podejmuje szereg działań, mających na celu zoptymalizowanie infrastruktury centrów danych pod kątem zużycia energii. Dla firmy posiadającej setki lokalizacji w kraju usprawnienia nawet w niewielkiej skali przekładają się na ogromne korzyści. Jeden z naszych klientów jest też sygnatariuszem umowy Climate Neutral Data Centre Pact, zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej europejskich dostawców usług data center i cloud computing do 2030 roku.

1,3
a niekiedy nawet 1,1 osiąga wartość wskaźnika PUE we współczesnych centrach danych, gdy tymczasem dekadę temu za korzystny uznawano wskaźnik PUE na poziomie 2. W tym obszarze coraz mniej jest miejsca na poprawę.

Czy zapewnienie zrównoważonego rozwoju centrów danych ma dziś kluczowe znaczenie dla działalności operatorów takich obiektów?

F.Q.: Praktycznie wszystkie duże firmy posiadają w strategiach wyraźnie zaznaczony obszar Sustainability. Oznacza to, że od swoich usługodawców, w tym operatorów centrów danych, wymagają co najmniej możliwości sprecyzowania wpływu środowiskowego udostępnianej infrastruktury. Można spodziewać się, że niebawem organizacje, które nie będą w stanie zaprezentować działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju, będą wręcz wykluczane z procesów ofertowych.

Kwestia odpowiedzialności za środowisko coraz częściej odgrywa istotne znaczenie również w kontekście pozyskiwania funduszy, zaangażowania inwestorów, a także pozyskania unikalnych kompetencji. Specjaliści, szczególnie z młodszego pokolenia, oczekują motywacji pozafinansowych. Firmy prowadzące działalność w sposób przyjazny dla środowiska będą miały więc ułatwioną drogę do pozyskania rzadkich kompetencji. Biorąc to wszystko pod uwagę, można powiedzieć, że inicjatywy z obszaru Sustainability w długiej perspektywie wpływają zarówno na wizerunek organizacji, jak i na jej kapitalizację.

Konieczność wdrożenia mechanizmów pozwalających mierzyć wpływ poszczególnych centrów danych na środowisko jest nieunikniona również ze względu na działania lokalnych regulatorów. Przykładowo, Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zdecydowała, że od 2025 roku właściciele budynków będą musieli raportować ślad węglowy każdego z nich. Dotyczy to także centrów danych. Tymczasem, według analiz Uptime Institute, tylko 35% operatorów centrów danych może obecnie mierzyć i raportować całkowitą emisję gazów cieplarnianych generowanych w związku z ich funkcjonowaniem. Upowszechnienie raportowania takich danych będzie więc sporym wyzwaniem.

Proponowana przez nas standaryzacja metryk w dużej mierze adresuje ten obszar. Wprowadzenie miarodajnych i łatwych do pomiaru wskaźników oraz ich upowszechnienie w skali świata zapewni wspólny język opisu inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem branży data center. Mamy nadzieję, że za sprawą naszej inicjatywy upowszechni się jednolity system miar w tym obszarze.

Czego wymaga wdrożenie reguł Sustainability na rynku usług data center?

F.Q.: Pierwszą kwestią jest zdolność do mierzenia istotnych dla danego centrum danych wskaźników. Metryki takie muszą być łatwe do określenia i znaczące dla biznesu. Posiadanie zestawu metryk to jednak zdecydowanie nie wszystko. Z naszych doświadczeń wynika, że rozwój w obszarze zrównoważonego rozwoju wymaga szczególnego zaangażowania zarządu, które przekłada się na funkcjonowanie niższych szczebli organizacji.

Ważne jest też budowanie świadomości w zakresie znaczenia inicjatyw z obszaru Sustainability. W Schneider Electric każdy pracownik raz w roku musi przejść stosowne szkolenie. Warto pamiętać, że światowa gospodarka znajduje się jeszcze na początku drogi w kierunku upowszechnienia reguł zrównoważonego rozwoju. Wszyscy uczymy się na błędach, ale już dziś widać, że rynek oczekuje takich rozwiązań.

Jakiego rodzaju wsparcie w zakresie wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju zapewnia Schneider Electric?

F.Q.: Jako dział Secure Power w Schneider Electric dostarczamy kompleksowe rozwiązania zapewniające fundament dla fizycznej infrastruktury centrów danych, w tym technologie zasilania i klimatyzacji precyzyjnej, a także oprogramowanie pozwalające na analizowanie, planowanie rozwoju, zarządzanie i monitorowanie działania całej infrastruktury. Zapewniamy również szereg usług wspierających planowanie, projektowanie, instalację, utrzymanie i optymalizację efektywności centrów danych.

Stale rozwijamy produkty, wprowadzając innowacje wpływające na efektywność centrów danych. Przykładowo efektywność energetyczna naszych zasilaczy awaryjnych sięga 99%. Z kolei nasze rozdzielnice średniego napięcia, jako pierwsze na rynku, wykorzystują w roli izolatora powietrze zamiast powszechnego dotąd, szkodliwego heksafluorku siarki (SF6). Pracujemy też nad standaryzacją i poprawą efektywności systemów prefabrykowanych – szybszych do wdrożenia i bardziej ekologicznych.

Z kolei nasza platforma EcoStruxure w naturalny sposób centralizuje gromadzenie danych – również z systemów innych dostawców – i w ten sposób ułatwia dokonywanie pomiarów oraz analizowanie parametrów istotnych dla środowiska. Jako rozwiązanie chmurowe, nasza platforma zapewnia też możliwość łatwego, zanonimizowanego porównania efektywności infrastruktury danego centrum danych z innymi ośrodkami, które wspieramy.

Co istotne, oferujemy także kompleksowe usługi związane z projektowaniem i wdrażaniem strategii zorientowanej na zrównoważony rozwój. Wspieramy również klientów w zakresie zakupu tzw. zielonej energii. Zapewniamy kompletne informacje na temat śladu węglowego naszych produktów w całym cyklu ich życia. Wierzę, że jest to podejście unikalne na rynku, a jednocześnie nierozerwalna część DNA naszej organizacji.

M.K.: Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w centrach danych to złożony, długofalowy proces i duże wyzwanie biznesowe. Każda firma jest inna. Każda dysponuje inną infrastrukturą. Każda musi więc zrozumieć, jakie są jej priorytety i w oparciu o taką wiedzę zbudować strategię. Wiele zależy też od specyfiki lokalnych rynków. Polska branża energetyczna w dużym stopniu polega na węglu, więc firmy – w odpowiedzialny sposób podchodzące do troski o środowisko – powinny postawić na rozwiązania energooszczędne, a także na odnawialne źródła energii.

Istotna jest również możliwość zarządzania tym obszarem. Potrzebne stają się systemy, które pomagają gromadzić informacje znaczące w kontekście zrównoważonego rozwoju, zapewniają całościowy wgląd w zużycie energii przez poszczególne komponenty całego środowiska, ale także dostarczają punkt odniesienia niezbędny do oceny postępów na drodze do eliminacji śladu węglowego. Dostawcy usług chmury i data center poszukują partnerów, którzy pomogą we wdrożeniu strategii działania i zapewnią potrzebne narzędzia. Schneider Electric jest takim właśnie partnerem.

F.Q.: Model, który proponujemy, opiera się na trzech etapach. Pierwszy zakłada ograniczenie do zera śladu węglowego własnej działalności. Drugi, rozszerza ten wymóg także na zewnętrznych dostawców. Trzeci zaś etap stanowi największe wyzwanie, bo obliguje organizacje do zapewnienia neutralności środowiskowej w całym łańcuchu dostaw.

Zestaw metryk Schneider Electric Data Center Environmental Sustainability Metric może być zastosowany w każdej firmie i na dowolnym etapie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Nie wszystkie miary są oczywiście nowe. Unikalne jest jednak ich zestawienie, ustrukturyzowanie i standaryzacja. Lista metryk z pewnością nie jest zamknięta, a nasz framework będzie się nadal rozwijał.

Pełna treść dokumentu „Przewodnik po wskaźnikach zrównoważonego rozwoju środowiskowego dla centrów danych” dostępna jest pod linkiem: https://go.schneider-electric.com/PL_202206_Sustainability-for-data-center_EA-LP.html?source=Content&sDetail=Sustainability-for-data-center_PL 
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *