Cloud computingBiznes

Strategia multicloud – więcej danych to więcej zysków

Do 2024 roku nawet 94% organizacji w Europie ma traktować dane jako czynnik napędzający przychody – z czego 47% uzna je za istotne źródło, w porównaniu do 31% wskazujących tak obecnie. Suwerenność danych jest dla większości źródłem obaw – wynika z badania The Multi-Cloud Maturity Index, przeprowadzonego na zlecenie VMware.

Strategia multicloud – więcej danych to więcej zysków

Wspomniane badanie przeprowadzono wśród 2400 decydentów biznesowych i informatycznych w całej Europie. Okazało się, że niemal połowa z nich zdecydowanie zgadza się z tym, że zastosowanie wielu chmur pozwoli im na maksymalne wykorzystanie danych do wsparcia innowacji. Równocześnie rozwiąże krytyczne kwestie, takie jak suwerenność danych poszczególnych krajów i ich branż – w rzeczywistości zagadnienie to jest wskazywane jako jedno z kluczowych wyzwań stojących przed europejskimi organizacjami – 95% respondentów przyznaje, że jest to problem.

“W procesie przekształcania swojego środowiska IT coraz więcej firm decyduje się na multicloud. Dziś już 3 na 4 nabywców chmury korzysta z wielu dostawców. Strategia ta zapewnia większą zwinność, elastyczność i niezależność” – twierdzi Rafał Sałyga, ekspert w obszarach Cloud & Data Center z NTT Poland.

Najważniejsze wyzwania

Czerpanie większej wartości z danych dzięki dostępowi do usług w wielu chmurach wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami. Według ankietowanych najważniejsze z nich to: bezpieczeństwo (36%), umiejętności (36%), trudności z połączeniem różnych środowisk chmurowych (32%) oraz silosowe rozwiązania w ich własnej organizacji (27%).

Przedsiębiorstwa muszą też zredefiniować kontrolę wydatków operacyjnych i na bieżąco monitorować koszty związane ze środowiskiem multicloud. Przy czym odpowiednio 77% i 75% badanych przyznaje, że powyższe kwestie są problematyczne, jeśli chcemy, by dane faktycznie generowały wartość biznesową.

Przeczytaj również
Technologie bezprzewodowe spowodują nową falę Internetu Rzeczy w logistyce

“Bycie cloud-smart to umiejętność doboru właściwego rodzaju chmury na potrzeby aplikacji i danych – w tym informacji, które zgodnie z przepisami muszą pozostać w granicach kraju – staje się de facto modelem biznesowym dla organizacji chcących uzyskać przewagę dzięki posiadanym zasobom” – komentuje Piotr Kraś, menedżer zespołu architektów w VMware. “Kto w pełni wykorzysta zalety wielu chmur przy zarządzaniu danymi i budowie aplikacji, zauważy korzyści w całym biznesie. Do osiągnięcia pełnego sukcesu należy jednak przejąć kontrolę nad tym, gdzie rezydują nasze dane, dać wolność programistom i pełną widoczność administratorom – bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, zgodności z regulacjami, suwerenności czy dostępności usługodawców” – dodaje.

Prawie wszyscy respondenci są zgodni (87%), że korzyści płynące z wielu chmur – możliwość korzystania i zarządzania różnymi rodzajami chmur prywatnych, publicznych, brzegowych i suwerennych – przewyższają wyzwania. Niemal połowa ankietowanych (47%) uważa, że wykorzystanie multicloud miało bardzo pozytywny wpływ na wzrost przychodów, a ponadto 44% przyznaje, że miało bardzo pozytywny wpływ także na rentowność. Jedynie 5% uważa, że wykorzystanie wielu chmur nie ma krytycznego znaczenia dla ich sukcesu biznesowego.

Wyniki badania VMware to bardzo dobra wiadomość dla organizacji w całej Europie, gdzie według Komisji Europejskiej, wpływ gospodarki opartej na danych na PKB w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii wzrośnie do 2025 roku z 2,6% do 4,2%.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *