RynekPolecane tematy

Strategia rynkowa VMware – trzy filary oferty

Priorytetami wyznaczającymi rozwój oferty VMware mają być: wirtualizacja centrów danych, hybrydowe środowiska chmurowe, a także rozwiązania klasy End-User Computing. Rozwój takich technologii ma zaś być odpowiedzią na nowe oczekiwania biznesowe.

Strategia rynkowa VMware – trzy filary oferty

“Świat staje się dziś coraz bardziej dynamiczny. Jednak w miarę jak rośnie tempo zmian pojawiają się też nowe potrzeby biznesowe, a jednocześnie zmieniają się warunki prowadzenia działalności” – mówi Pat Gelisinger, dyrektor generalny VMware. Według niego przedsiębiorstwa mając do czynienia z nieprzewidywalnymi zjawiskami rynkowymi oraz innowacjami wymagającymi zmian wykorzystywanych dotąd modeli biznesowych. “Najpoważniejszym ryzykiem dla przyszłości biznesu jest dziś utrzymywanie status quo. W dzisiejszym świecie wygrywają firmy, które są w stanie błyskawicznie podejmować odważne decyzje biznesowe” – dodaje Pat Gelisinger. Jego zdaniem zmieniają się też zasady wykorzystywania zasobów IT – przejście od modelu posiadania do użytkowania wpływa na zmiany podejścia do rozwiązań informatycznych.

W uelastycznieniu infrastruktury i jednoczesnym zmniejszeniu nakładów pracy związanych z zarządzaniem jej funkcjonowaniem pomóc ma przeniesienie mechanizmów wirtualizacji do warstwy sieci oraz centrum danych. Rozwiązania Software Defined Data Center (SDDC – definiowane programowo centra danych) mają zajmować kluczowe miejsce w ofercie VMware. Rozwijana jest też oferta rozwiązań chmurowych. Innowacje w tym obszarze mają pozwolić m.in. na zwiększenie potencjału chmury publicznej jako wsparcia do powszechnych zastosowań wirtualizacyjnych. Strategia VMware zakłada też rozwój technologii pozwalających sprawnie integrować aplikacje oparte na chmurze z oprogramowaniem instalowanym w ramach firmowych środowisk IT.

Jednym z filarów oferty VMware ma być też obszar technologii End-User Computing. Zdaniem przedstawicieli koncernu mowa tu przede wszystkim o technologiach pozwalających tworzyć – i łatwo zarządzać – złożone, heterogeniczne środowiska pracy dla użytkowników końcowych. W obszarze End-User Computing oferta VMware ma adresować m.in. nowe potrzeby wynikające z postępującej dywersyfikacji wykorzystywanych w firmach urządzeń, oczekiwania związane ze zmieniającym się charakterem pracy, nowymi rodzajami aplikacji biznesowych oraz sposobami ich wdrożenia, a także – potrzeby wynikające z dynamicznego wzrostu ilości i stopnia zróżnicowania danych. Wizja VMware zakłada stworzenie bezpiecznego, elastycznego środowiska pracy, które będzie mogło dostosowywać się do bieżących potrzeb użytkowników.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *