InfrastrukturaRynek

Trzy czwarte firm w Polsce przetwarza dane we własnych serwerowniach

Przedsiębiorstwa w Polsce najczęściej przetwarzają dane na własnych serwerach, rzadziej decydując się na model hybrydowy lub wyłącznie usługi kolokacyjne – wynika z badania wykonanego na zlecenie firmy Vertiv przez agencję ARC Rynek i Opinia. Respondenci dostrzegają potrzebę rozbudowy infrastruktury centrów danych – zarówno własnej, jak i w kolokacji. Jej rozwój miałby obejmować przede wszystkim wdrożenie urządzeń do monitorowania infrastruktury i zdalnego dostępu do niej oraz dodatkowe elementy zapewniające ciągłość zasilania, czytamy w analizie. Zgodnie z prognozami Vertiv, pochodzącymi z kolei z badania „Data Center 2025: Coraz bliżej brzegu”, liczba serwerowni ma wzrosnąć do 2025 roku o 226% w porównaniu do roku 2019.

Trzy czwarte firm w Polsce przetwarza dane we własnych serwerowniach

Trzy czwarte przedstawicieli badanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że korzysta wyłącznie z własnych serwerowni. Za taki stan rzeczy odpowiada głównie wola osób odpowiedzialnych za zarządzanie danymi w firmach – nie chcą rezygnować z własnych serwerów (74%) lub profil przedsiębiorstwa nie pozwala na wyprowadzanie infrastruktury na zewnątrz (42%). Uwidoczniły się tu również obawy ankietowanych: zarówno o bezpieczeństwo serwerów poza siedzibą firmy (37%), jak i o koszty związane z kolokacją (26%). Wiele zależy także od skali działalności – 35% respondentów uznało, że jest ona zbyt mała, aby zaistniała u nich potrzeba skorzystania z usług kolokacyjnych.

Kolokacja zapewnia zwiększoną ochronę danych

Jedna czwarta badanych firm korzysta zatem z kolokacji serwerów i robi to w dowolnej formie – większość (19%) w modelu hybrydowym, a więc współużytkując własne serwery fizyczne. Warto podkreślić, że przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na kolokację, nie mają obaw o bezpieczeństwo. Wręcz przeciwnie – aż 62% z nich podkreśliło, że w tym modelu ma zapewnioną zwiększoną fizyczną ochronę danych. Zwróciły także uwagę na fakt posiadania zapasowego centrum przetwarzania danych (58%) oraz kierowały się chęcią obniżenia kosztów (27%), czytamy w badaniu.

Przeczytaj również
Rosja po raz kolejny ukarze koncern Google

Jak już wspomniano, co piąta badana firma zdecydowała się na wdrożenie modelu hybrydowego. W tym wypadku podkreślano przede wszystkim konieczność ochrony wybranych danych, a także fakt, iż zarządzający nie chcą całkowicie rezygnować z własnej serwerowni (71%). Przedsiębiorstwa zwracają także uwagę na ograniczenia wynikające z braku możliwości rozbudowy własnej serwerowni, a część traktuje model hybrydowy jako rozwiązanie tymczasowe, kiedy chwilowo potrzebuje dodatkowych serwerów na określony czas (14%).

Firmy widzą konieczność wdrożenia zmian w infrastrukturze IT

Uczestnicy badania Vertiv wskazali także kierunki rozwoju infrastruktury centrów danych. Warto zwrócić uwagę, że w zgodnej opinii ankietowanych pandemia COVID-19 nie spowodowała w niej znaczących zmian – tak odpowiedziało 91% respondentów. Zaledwie 4% z nich wskazało na konieczność rozbudowy infrastruktury serwerowej, a 3% na konieczność wykupienia dodatkowej mocy obliczeniowej na serwerach wirtualnych.

Ponad połowa respondentów widzą za to konieczność wdrożenia zmian w infrastrukturze w najbliższym czasie (55%). Blisko jedna trzecia firm ich nie planuje (29%), a 17% ankietowanych wskazało na częściowe przejście do chmury. Jeśli chodzi o wspomniane zmiany, to przede wszystkim dotyczą one wymiany obecnych urządzeń na nowsze (79%). Uwidoczniła się także, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw korzystających z kolokacji, silna potrzeba zarówno monitorowania infrastruktury (56%) jak i posiadania narzędzi umożliwiających zdalny dostęp do niej (52%). Ankietowani wskazali również, że konieczny będzie zakup nowego sprzętu – np. systemów UPS (52%) lub dodatkowych szaf rack (31%).

Przeczytaj również
Chmura obliczeniowa w Polsce – jesteśmy za, a nawet przeciw

Obecnie jedynie 17% badanych firm nie korzysta z narzędzi do zdalnego dostępu. Ankietowani przez Vertiv różnorodnie oceniali ich rolę w swojej codziennej pracy. Jako dużą lub bardzo dużą określiło ją 38% przedsiębiorstw. Wyniki badania pokazują również, że większą wagę do zdalnego dostępu przykładają pracownicy firm, które nie korzystają z kolokacji. W ich przypadku odsetek ten wyniósł 42%, a wśród firm korzystających z usług kolokacyjnych – 24%. Warto też zauważyć, że firmy korzystające z kolokacji nie odnotowały w ciągu ostatniego roku związanych z tym modelem naruszeń bezpieczeństwa danych.

“Ostatni rok poddał infrastrukturę IT firm wyjątkowej próbie. Nawet jeśli wyszły one z niej bez szwanku, nie oznacza to zaprzestania planów rozbudowy. O ile 2020 rok upłynął pod znakiem reagowania na nową sytuację, co było łagodzeniem skutków pandemii, w 2021 roku firmy mogą powrócić już do planowania długofalowego rozwoju infrastruktury, aby zagwarantować właściwe zabezpieczenie i dostęp do kluczowych danych oraz ciągłość świadczenia usług dla swoich klientów” – uważa Piotr Wójcik, dyrektor działu sprzedaży ds. kluczowych klientów w Polsce i krajach bałtyckich w Vertiv.

Nadciąga luka kompetencyjna w branży IT

Z badania wynika, że pandemia nie miała także znaczącego wpływu na poziom zatrudnienia na stanowiskach IT w Polsce. Aż w 95% firm pozostał on bez zmian. Dodatkowo, nawet 60% respondentów uznało, że ich przedsiębiorstwa dysponują odpowiednimi kadrami, które mogłyby zająć się zarządzaniem i rozbudową infrastruktury sieciowej. Eksperci mają jednak poważne wątpliwości, czy ten optymizm jest uzasadniony. Specjaliści IT wybierają bowiem często inne niż centra danych obszary pracy i rozwoju. W dodatku prognozowany w badaniu „Data Center 2025: Coraz bliżej brzegu” rozwój tego sektora w Polsce będzie skutkował zwiększonym zapotrzebowaniem na wysoko wyspecjalizowany personel.

Przeczytaj również
Capgemini otworzyło nowe centrum cyberbezpieczeństwa w Katowicach

“Rosnąca luka kompetencyjna w branży IT, w tym w segmencie centrów danych, jest faktem dyskutowanym szeroko w społeczności menedżerów i będzie się uwidaczniać wraz z dynamicznym rozwojem nowych technologii” – podkreśla Gerard Dermont, dyrektor ds. sprzedaży regionalnej w Polsce i krajach bałtyckich w Vertiv. “W badaniu Vertiv „Data Center 2025: Coraz bliżej brzegu”, przeprowadzonym wśród pracowników centrów danych, 16% respondentów zadeklarowało przejście na emeryturę do 2025 roku. Dlatego niezbędne jest przygotowywanie nowych kadr już na poziomie uniwersyteckim, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na rekrutację inżynierów” – dodaje.

Badanie wykonane na zlecenie Vertiv przez ARC Rynek i Opinia przeprowadzono w kwietniu i maju 2021 roku. Wzięło w nim udział 110 pracowników działów IT polskich firm zatrudniających ponad 50 osób. Z badania wykluczono podmioty w całości outsourcujące usługi IT.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.