Rynek

W Warszawie powstanie Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) obchodził 7 października jubileusz trzydziestolecia. W trakcie uroczystego spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele MEiN, najważniejszych instytucji naukowych i akademickich oraz przedsiębiorstw związanych z nowoczesną technologią, dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI PIB, ogłosił budowę Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją oraz zaprezentował jego projekt. Otwarcie nowoczesnej placówki badawczej – która powstanie na warszawskim Mokotowie, obok dotychczasowej siedziby OPI PIB – zaplanowano w 2023 roku.

W Warszawie powstanie Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją

Dynamiczny rozwój technologii z zakresu sztucznej inteligencji wymaga nowoczesnej infrastruktury, która pozwoli OPI PIB wzmocnić potencjał naukowy. Instytut aktywnie wspiera „Politykę Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”, a nowe centrum pomóc ma efektywnie realizować wskazane cele. Rola sztucznej inteligencji w całościowym rozwoju społeczno-gospodarczym jest coraz większa, a osiągnięcia polskiej nauki mogą znacznie go przyspieszyć, uważają przedstawiciele OPI PIB.

“Oczywiście rozwój SI to nie tylko nowoczesny budynek i innowacyjne systemy IT. Potrzebni są przede wszystkim wykwalifikowani eksperci i właśnie oni pracują w OPI PIB. To pasjonaci, którzy nie boją się eksperymentować, innowatorzy, patrzący przyszłościowo. Dzięki nim możemy się rozwijać i odnosić sukcesy” – skomentował Jarosław Protasiewicz.

Dyrektor instytutu podkreślił także, że OPI PIB w działalności badawczej stawia przede wszystkim na interdyscyplinarność. Naukowcy prowadzą badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin – poza ekspertami od technologii IT w zespole instytutu pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy czy psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i pobudza innowacyjność. Główne obszary badań prowadzonych w OPI PIB to: algorytmy uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), możliwości wykorzystania potencjału wirtualnej rzeczywistości (VR), systemy komputerowego wspomagania decyzji oraz sztuczna inteligencja.

Przeczytaj również
Lenovo poszerza ofertę ThinkBooków

Nowoczesne systemy wspierające polską naukę

W jubileuszowym spotkaniu udział wziął m.in. minister Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w MEiN, który pogratulował dyrekcji i wszystkim pracownikom OPI PIB trzydziestolecia. Podkreślił także ważną rolę, jaką pełnią systemy OPI PIB dla polskiej nauki. To właśnie instytut rozwija Zintegrowany Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, który jest doskonale znany w środowisku akademickim. Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów i jest on największym działającym systemem publicznym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce.

OPI PIB rozwija również takie systemy i narzędzia jak: Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), Zintegrowany System Usług dla Nauki ZSUN/ OSF, Polską Bibliografię Naukową, portal RAD-on, platformę e-learningową NAVOICA i popularny system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Ten ostatni system bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów, a od niedawna także studentów i osób ze stopniem doktora.

Przed ekspertami OPI PIB stoi także nowe, bardzo ważne zadanie. To właśnie oni opracowali aplikację Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN), która służy do prezentacji i oceny dorobku naukowego jednostek naukowych działających w Polsce. Za pomocą SEDN realizowany będzie najbliższy proces ewaluacji uczelni, pierwszy raz na nowych zasadach. W wyniku ewaluacji jednostki otrzymają kategorie naukowe, z którymi powiązane zostanie finansowanie i uprawnienia do nadawania stopni.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.