BiznesPolecane tematy

Wraca pomysł na e-Dowód z funkcją uwierzytelniania w usługach e-Administracji

Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem „Koncepcja e-Dowodu – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów”, przedłożonym przez Annę Streżyńską, ministra cyfryzacji. Koncepcja przewiduje, że w pierwszym kwartale 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów z warstwą elektroniczną.

Wraca pomysł na e-Dowód z funkcją uwierzytelniania w usługach e-Administracji

Projekt obejmie wymianę dotychczasowych dowodów osobistych z określonym terminem ważności, czyli dowodów będących w obiegu do końca 2028 r. (ponad 31 mln sztuk, powiększone o dowody wymieniane z innych powodów). Dokumenty wydane bezterminowo będą podlegały wymianie jedynie na wniosek danej osoby.

Nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-Dowód) będzie w sposób jednoznaczny potwierdzał tożsamość obywatela. Będzie również służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Nowy e-dowód będzie też posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) oraz pozwalał potwierdzać obecność w placówkach służby zdrowia.

Aby spopularyzować wykorzystanie e-Dowodu, zakładana jest możliwość użycia e-Dowodu w Terminalach POS (co jest spójne z promowanym przez Ministerstwo Rozwoju obrotem bezgotówkowym) i na telefonach z interfejsem NFC, a docelowo potencjalnie również w bankomatach i urzędomatach.

Nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-Dowód) będzie służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów w cyfrowym świecie. Nowy e-dowód będzie też posiadał aplikację ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) oraz pozwalał potwierdzać obecność w placówkach służby zdrowia. Aby spopularyzować wykorzystanie e-Dowodu, zakładana jest możliwość użycia e-Dowodu w Terminalach POS (co jest spójne z promowanym przez Ministerstwo Rozwoju obrotem bezgotówkowym) i na telefonach z interfejsem NFC, a docelowo potencjalnie również w bankomatach i urzędomatach.

Przeczytaj również
Cyfrowe sprzężenia. Kompetencje cyfrowe w modelu pracy hybrydowej

Fakt, że e-Dowód będzie środkiem identyfikacji notyfikowanym z KE na poziomie wysokim, pozwala na wykorzystanie go z jednej strony transgranicznie na terenie Unii Europejskiej (co ułatwi obywatelom polskim kontakt z administracją publiczną w całej UE), a z drugiej strony będzie pozwalało na zdalną identyfikację w procesach, które do tej pory wymagały osobistego stawiennictwa (np. rejestracja karty SIM, założenie rachunku bankowego, rejestracja podpisu kwalifikowanego. Szczegółowe zastosowanie może wymagać zmiany przepisów szczegółowych).

Jednocześnie planowane jest wyposażenie wszystkich lekarzy i lekarzy stomatologów w Kartę Specjalisty Medycznego. Karta będzie służyła pracownikowi medycznemu głównie do składania elektronicznego podpisu pod dokumentacją medyczną oraz do identyfikacji i uwierzytelniania posiadacza karty w systemach teleinformatycznych. E-Dowód i Karta Specjalisty Medycznego będą realizowane jako niezależne projekty.

Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym nie wydano dowodu z warstwą elektroniczną. Kontakt z e-administracją jest możliwy w Polsce za pomocą Profilu Zaufanego (tylko dla e-usług) i podpisu kwalifikowanego, lecz liczba osób posiadających te narzędzia jest niska – odpowiednio ok. 900 tys. i 300 tys.

Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym nie wydano dowodu z warstwą elektroniczną. Kontakt z e-administracją jest możliwy w Polsce za pomocą Profilu Zaufanego (tylko dla e-usług) i podpisu kwalifikowanego, lecz liczba osób posiadających te narzędzia jest niska – odpowiednio ok. 900 tys. i 300 tys.

Dokument „Koncepcja e-Dowodu – kontynuacja projektu pl.ID i realizacja powiązanych projektów” opracowano wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Zdrowia.

Przeczytaj również
Rada Dyrektorów IT w administracji o wizji informatyzacji Państwa
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *