AplikacjeBranża ITRynek

We wrześniu zadebiutuje nowy system ERP firmy Macrologic

Na razie firma ujawnia niewiele informacji o nowym systemie. Przedstawiciele producenta podkreślają jednak, że w założeniach ma koncentrować się na procesach w przedsiębiorstwach i tak właśnie został skonstruowany. Nowy system Macrologic ma zostać udostępniony klientom w IV kwartale 2016 r.

We wrześniu zadebiutuje nowy system ERP firmy Macrologic

Wprowadzone przez nas nowe rozwiązanie będzie pierwszym, procesowym, polskim systemem ERP. W naszym kraju konkurować będzie – pod tym względem – jedynie z systemem SAP” – podkreśla Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz, prezes zarządu i dyrektor generalny Macrologic. Nowe rozwiązanie ma pomóc w skokowym zwiększeniu przychodów firmy (w zeszłym roku było to ok. 55 mln zł), a w ciągu 3 lat w znalezieniu się w pierwszej piątce dostawców systemów ERP w Polsce. Obecnie firma jest na miejscu 8.

Stworzyliśmy system ERP z myślą o rozwoju średnich firm działających w Polsce. Nasza aplikacja ma być dla nich kluczem do sukcesu, ponieważ – jak pokazują doświadczenia krajów Europy Zachodniej – organizacje zarządzane procesowo działają sprawniej i efektywniej. Lepiej też radzą sobie na rynku w walce z konkurencją niż te bez opisanych procesów” – mówi Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz. Jak zauważa, do tej pory tego typu oprogramowanie było dostępne tylko dla dużych korporacji, a teraz szansę na jego posiadanie. “Dzięki nowemu rozwiązaniu Macrologic zyskają także mniejsze firmy. Ale i na te duże spółka się nie zamyka. Jej nowa aplikacja będzie pierwszym polskim systemem ERP opartym na procesowości. Z tego też powodu, naszym zdaniem, produkt ma dużą szansę zrewolucjonizować krajowy rynek ERP” – dodaje.

Dlaczego nowy system ERP Macrologic ma odzwierciedlać procesowe podejście zarządzania firmą? Zgodnie z wynikami badania dla firmy Macrologic przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinie, ponad 50% polskich przedsiębiorstw nie jest dojrzała procesowo. To oznacza, że nie mają one rozpisanych poszczególnych procesów – działań – w firmie, nie potrafią ich kontrolować, a nawet mierzyć ich efektywności. Utrudnia im to walkę z silniejszą, zagraniczną konkurencją, gdzie zarządzanie procesami w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT to już standard.

Ankieterzy zapytali polskich przedsiębiorców o to, jak zarządzane są ich firmy. Chcieli dowiedzieć się przede wszystkim tego, jak wielu z nich prowadzi swój biznes w oparciu o rozpisane tzw. procesy, na podstawie których można mierzyć efektywność działania pracowników i całego przedsiębiorstwa oraz czy potrafią je monitorować i czy pomocne dla nich są w tym specjalistyczne systemy informatyczne.

Przedsiębiorstwa w Polsce a ich dojrzałość procesowa

Jedynie 45% przedsiębiorców zadeklarowało, że ich firma jest dojrzała procesowo. To znaczy, że ich działalność opiera się na realizacji określonych procesów biznesowych — potrafią je w pełni zidentyfikować, kontrolować, a w zarządzaniu nimi wspierają się narzędziami IT. Wśród tych przedsiębiorstw 40% z nich posiada system wskaźników opisujących efektywność działań — zarówno zatrudnionych osób, jak i całej organizacji.  A 73% czynności w procesach w tych firmach jest opisywanych dla ról, które może pełnić każdy, odpowiednio przeszkolony pracownik.

Takie podejście ułatwia przedsiębiorcy sprawniej i efektywniej zarządzać swoim przedsiębiorstwem. Firmy dojrzałe procesowo lepiej radzą sobie na rynku w walce z konkurencją niż te bez opisanych procesów. Skostniała struktura organizacji charakteryzująca się zarządzaniem silosowym może być dużym zagrożeniem dla rozwoju biznesu. Niestety wciąż wiele firm w Polsce nie rozumie i nie wykorzystuje  zalet zarządzania procesowego” – twierdzi Renata Łukasik, dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic.

Jedynie 45% przedsiębiorców zadeklarowało, że ich firma jest dojrzała procesowo. To znaczy, że ich działalność opiera się na realizacji określonych procesów biznesowych — potrafią je w pełni zidentyfikować, kontrolować, a w zarządzaniu nimi wspierają się narzędziami IT. Wśród tych przedsiębiorstw 40% z nich posiada system wskaźników opisujących efektywność działań — zarówno zatrudnionych osób, jak i całej organizacji. A 73% czynności w procesach w tych firmach jest opisywanych dla ról, które może pełnić każdy, odpowiednio przeszkolony pracownik.

Które firmy w Polsce są najbardziej dojrzałe procesowo? Z badania wynika, że im większe przedsiębiorstwo, tym świadomość procesów jest większa, a zatem najbardziej dojrzałe procesowo są przede wszystkim duże organizacje, często o zasięgu globalnym. Badanie pokazało też, że bardziej świadome procesów są firmy zajmujące się produkcją oraz usługami. “Może to wynikać z faktu, że w wybranych obszarach tych sektorów procesowość, która jest odzwierciedlona w systemie ERP jest niezbędna. A przede wszystkim dotyczy ona działów wewnętrznych tj.: księgowości, kadry i płac, sprzedaży czy logistyki” – wyjaśnia Renata Łukasik.  Procesy rozpisane są także w tych przedsiębiorstwach usługowych, które na stałe współpracują z dużymi koncernami zagranicznymi, wymagającymi standaryzacji działania firmy.

Niewielka dojrzałość procesowa charakteryzuje przedsiębiorstwa handlowe, jednostki samorządowe i naukowe. Co ciekawe, z badania wynika, że istnieją też takie organizacje, które mają opisane procesy, ale realizują zadania według całkiem innych reguł.

Podejście procesowe pomaga reagować na zmiany w otoczeniu

Wyniki badania dla Macrologic dowodzą, że Polska w kontekście zarządzania procesowego pozostaje w tyle w porównaniu z krajami europejskimi. Mają na to wpływ przede wszystkim uwarunkowania historyczne, mentalne, kulturowe w naszym kraju oraz fakt, że przedsiębiorczość w naszym kraju miała krótszy czas na rozwój i przemiany. “Bariery te uniemożliwiają wprowadzenie pewnych koncepcji i zmian w organizacji. Jednak chcąc istnieć i przetrwać, zarządzający i przedsiębiorcy muszą myśleć o dostosowaniu narzędzi do tego, aby organizacja mogła reagować na stale zachodzące zmiany w otoczeniu” – zaznacza Renata Łukasik. W tym zakresie potrzebna jest większa edukacja polskich przedsiębiorstw. Macrologic uruchomił w tym celu specjalny portal wiedzy na temat tego typu zarządzania www.organizacjahoryzonatlna.pl.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *