CyberbezpieczeństwoPolecane tematy

Wyciek danych klientów wzbudza największe obawy polskich CIO

Zdaniem większości ankietowanych dyrektorów IT z polskich firm najbardziej dotkliwym skutkiem błędów wpływających na funkcjonowania środowisk teleinformatycznych jest wyciek danych klientów. Jeśli chodzi o planowane inwestycje, to priorytetowo traktowane jest wdrażanie innowacji niezbędnych z perspektywy biznesu, a także – wdrożenie nowych rozwiązań i procesów w obszarze bezpieczeństwa IT. To wnioski z badania przeprowadzonego na zlecenie VMware.

Wyciek danych klientów wzbudza największe obawy polskich CIO

Zdaniem ankietowanych najistotniejsze, negatywne konsekwencje personalne wynikające z ewentualnych błędów popełnianych przez pracowników działów IT to m.in.: spadek zaufania w firmie (97 proc.), utrata reputacji pracowników na rynku pracy (86 proc.) oraz utrata pracy (60 proc.). Z kolei dla organizacji najistotniejsze, negatywne skutki miałby wyciek danych klientów. Byłoby to też najbardziej doniosłe w skutkach niepowodzenie zawodowe osób odpowiedzialnych za IT. Takiego zdania jest 78 proc. ankietowanych menedżerów IT.

Wśród priorytetów inwestycyjnych do 2020 roku wymieniane są innowacje wspierające realizację potrzeb biznesowych (49 proc.). Według 43 proc. ankietowanych największe znaczenie w najbliższych latach mieć będą inwestycje w obszarze bezpieczeństwa IT. Niewiele mniejsza grupa – 37 proc. badanych za priorytet na lata 2017 – 2020 wymienia także inwestycje pozwalające zapewnić zgodność z regulacjami rynkowymi, w tym z unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Tylko 20 proc. badanych za priorytet wymienia inwestycje w rozwiązania mobilne. Co ważne, według polskich CIO głównym czynnikiem napędzającym zmiany w obszarze IT w polskich firmach są oczekiwania zarządu i właścicieli firmy. Z kolei działalność regulatorów jest wskazywana jako jeden z czynników ograniczających innowacyjność technologiczną polskich przedsiębiorstw.

Przeczytaj również
IBM FlashSystem 5100 - kompleksowość z NVMe i wielochmurowością

Jednocześnie, zdaniem autorów analizy, aby skutecznie podjąć wyzwania cyfrowej transformacji, dyrektorzy IT muszą na nowo ułożyć komunikację i współpracę z otoczeniem biznesowym. Powinni też przełamywać naturalną niechęć do zmiany zarówno w firmie, jak i w jej otoczeniu biznesowym. Krytycznego znaczenia dla umiejętności łączenia innowacji technologicznych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa oraz zgodności z regulacjami nabiera zbudowanie uporządkowanego środowiska komunikacji i współpracy różnych grup specjalistów ds. IT w firmie. Poprawy wymagać mają wielowymiarowe zależności między funkcjami organizacji odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, działanie aplikacji oraz funkcjonowanie infrastruktury.

Badanie zlecone przez VMware zostało przeprowadzone przez CIONET Polska w maju 2017 roku. Wzięło w nim udział 71 przedstawicieli kadry zarządzającej IT w polskich firmach.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *