BranżaRynek

XXVIII Forum Teleinformatyki: „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju”

Tematyka tegorocznego Forum skupia się na wskazywaniu koniecznych kierunków rozwoju systemów informacyjnych państwa i wypracowania możliwości ich dostosowywania do zmieniającego się otoczenia społecznego, gospodarczego oraz militarnego w krajowej i światowej skali. Będzie więc mowa o redefinicji zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa, o zwiększaniu wykorzystania sztucznej inteligencji, wspieraniu eksportu polskich rozwiązań informatycznych czy zwiększaniu sprawności administracji państwowej i jej kontaktów z obywatelem na przykładzie systemów EZD i e-Doręczeń – poinformowali organizatorzy wydarzenia, BizTech Konsulting SA oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

XXVIII Forum Teleinformatyki: „System informacyjny państwa – kierunki rozwoju”

Po dwóch latach wirtualnych obrad, tegoroczne Forum Teleinformatyki odbędzie się w dużej części w tradycyjnej formie, umożliwiającej bezpośredni kontakt uczestników między sobą oraz z prelegentami i panelistami. Przebieg wydarzenia będzie też można śledzić zdalnie.

Pierwszy dzień Forum to 8 sesji odbywających się stacjonarnie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym BOSS, w Miedzeszynie. Drugi dzień wypełni „Forum Młodych Mistrzów”, które jest zwieńczeniem Ogólnopolskiego, Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów.

Ramowy program XXVIII Forum:

  • Sesja 1 – Forum zaproszonych gości: cele strategii cyfryzacji przedstawi Paweł Lewandowski – Podsekretarz Stanu w KPRM Cyfryzacja, a prof. Jerzy Bralczyk wygłosi Złoty Wykład pt. „Informacja, komunikacja, porozumienie”.
  • Sesja 2 – Infrastruktura informacyjna państwa – kluczowe projekty wobec globalnych sytuacji kryzysowych to sześć prezentacji rozwiązań powstałych w odpowiedzi na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe.
  • Sesja 3 – Rozszerzamy horyzonty – to dwa aspekty kierunków rozwoju – drogę do wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w administracji zaprezentuje SAS Institute, a Bank Gospodarstwa Krajowego nakreśli swoją pozycję w cyfrowej przyszłości.
  • Sesja 4 – Technologie przyszłości – wyzwania dla sektorów – odbywa się pod merytorycznym patronatem dwóch Sektorowych Rad ds. Kompetencji: Informatyka oraz Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.
  • Sesja 5 – Bezpieczeństwo procesów informacyjnych i Cyberbezpieczeństwo. Wiele różnych ujęć i problemów cyberbezpieczeństwa w tej sesji przedstawią  specjaliści z tak doświadczonych organizacji, jak: ComCERT SA, IBM Polska, NASK PIB, Progress i Red Hat.
  • Sesja 6 – Stan i perspektywy wdrożenia EZD i elektronicznych doręczeń.
  • Sesja 7 – Forum nowych idei – Polska w globalnej cyfrowej gospodarce. Od mistrzów programowania do eksportu rozwiązań informatycznych – Sesja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
  • Sesja 8 – Kocioł dyskusyjny pt. „Strategie cyfrowej suwerenności a nowy ład bezpieczeństwa”.
  • Sesja 9 – Forum Młodych Mistrzów „Ekonomiczne aspekty informatyzacji państwa”, „Cyfrowa modernizacja Polski”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Przeczytaj również
Najistotniejsze trendy na krajowym rynku gamingu

Na Forum zostaną wręczone nagrody: im. Marka Cara (Fundatorem Nagrody SAS Institute), Złotego Herolda, Złotej e-Tarczy i Złotego wykładu.

Więcej informacji można znaleźć na: www.forumti.pl Szczegółowa agenda wydarzenia dostępna jest tu.

ITwiz objął wydarzenie patronatem medialnym.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *