PracaCloud computingPREZENTACJA PARTNERA

Zmieniamy rzeczywistość dzięki technologii

Executive ViewPoint

Z Bartłomiejem Antczakiem, Country Managerem Avanade w Polsce, rozmawiamy o: wyzwaniach stojących przed organizacjami planującymi transformację cyfrową; narzędziach i projektach, które realizuje firma; znaczeniu modelu chmury obliczeniowej w realizacji projektów cyfryzacyjnych; zainteresowaniu organizacji aplikacjami opartymi na architekturze chmurowej; procesie rekrutacji w Avanade oraz tym, w jaki sposób spółka przyciąga i utrzymuje specjalistów oraz kompetencjach ekspertów IT poszukiwanych na rynku.

Zmieniamy rzeczywistość dzięki technologii

Avanade zapewnia wsparcie organizacjom zainteresowanym wykorzystaniem rozwiązań Microsoft w kontekście projektów cyfrowej transformacji. Jakiego rodzaju narzędzia, w jakiego typu projektach i dla jakich branż proponujecie rozwiązania?

Jesteśmy spółką córką powołaną do życia 20 lat temu przez Accenture i Microsoft jako przedsięwzięcie joint venture. Działamy w ekosystemie łączącym wiedzę i kompetencje Accenture z potencjałem technologii Microsoft. Wychodząc z poziomu pojedynczych narzędzi technologii Microsoft, przechodzimy do wdrażania zintegrowanych rozwiązań.

Dobrym tego przykładem są systemy klasy ERP i CRM wspomagane istotnie przez narzędzia chmury publicznej, zaawansowaną analitykę oraz mechanizmy bezpieczeństwa. Przy ich projektowaniu dla określenia wartości biznesowej technologii Microsoft punktem wyjścia są strategie klientów.

Obsługujemy wiele branż – energetyczną, telekomunikacyjną, finansową i produkcyjną – a ostatnio coraz mocniej angażujemy się w przedsięwzięcia w sektorach administracji publicznej i służby zdrowia.

Wdrażając rozwiązania branżowe takie jak: Microsoft Cloud for Healthcare, Cloud For Financial Services czy Cloud For Sustainability, dokładamy warstwę produktów Avanade. W ten sposób nie tylko przyśpieszamy proces wdrożenia, ale także obniżamy koszty i zmniejszamy ryzyko projektowe.

Avanade to organizacja, której rozwój jest napędzany przez technologię i potencjał naszych pracowników. Słowo „kompetencje” odmieniamy przez wszystkie przypadki. Inwestycja w rozwój pracowników jest dość przekrojowa i zaplanowana na kilka lat do przodu.

Jakie kompetencje mają specjaliści Avanade, którzy zajmują się tymi projektami? W jakich obszarach wspierają klientów?

Avanade to organizacja, której rozwój jest napędzany przez technologię i potencjał naszych pracowników. Słowo „kompetencje” odmieniamy przez wszystkie przypadki. Inwestycja w rozwój pracowników jest dość przekrojowa i zaplanowana na kilka lat do przodu.

Pracownicy, wspierani przez tzw. Buddy oraz Career Advisor analizują i planują ścieżki rozwoju zaczynając od technologii chmury publicznej, danych, uczenia maszynowego, systemów aplikacji biznesowych, Modern Workplace czy usług cybersecurity.

Jakie znaczenie dla możliwości efektywnego i szybkiego dopasowywania biznesu do post pandemicznych realiów i projektów cyfrowej transformacji ma chmura obliczeniowa?

To, co obserwujemy w wymiarze globalnym, europejskim, ale też coraz bardziej w wymiarze lokalnym, to przekonanie, że chmura publiczna zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. W Polsce jest to też skorelowane z inicjatywą Polskiej Doliny Cyfrowej i otwarciem przez Microsoft lokalnego Data Center.

Oprócz bezpieczeństwa technologicznego nakładają się na to jeszcze uwarunkowania prawne w tym geolokalizacja przechowywanych danych. Poza wysokim poziomem bezpieczeństwa chmura umożliwia także szybkie i efektywne kosztowo reagowanie na zmieniające się priorytety naszych klientów. Mają oni możliwość korzystania z technologii dostosowanej do wymagań biznesu w określonym czasie bez konieczności ponoszenia wstępnych inwestycji opartych na modelach wzrostu zapotrzebowania.

Dla mnie nie mniej istotny jest też obszar innowacyjności. Chmury obliczeniowe są w stanie w efektywny sposób agregować dużą liczbę zanonimizowanych danych. Następnie, za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji, pozwalają definiować wzorce i dawać rekomendacje w sposób nieosiągalny z poziomu pojedynczej organizacji. Dzięki danym jesteśmy w stanie dostarczyć spersonalizowaną rekomendację osadzoną w konkretnym kontekście biznesowym.

Skorzystanie z potencjału chmury może być dla polskich firm szansą na efektywniejszą transformację i budowanie przewagi konkurencyjnej. Kluczowym elementem w transformacji cyfrowej, mającej m.in. na celu zmianę zachowań pracowników, jest prawidłowe zaprojektowanie i wdrożenie programów zarządzania zmianą. Podejście kompleksowe, wykraczające poza wymiar samej technologii pozwala odpowiednio zarządzić ryzykiem przy zmieniających się procesach biznesowych.

Jak na polskim rynku wygląda zainteresowanie transformacją opartą na architekturze chmurowej?

Na pewno widzimy przyspieszenie. To jeden z efektów pandemii, która miała wpływ na łańcuch dostaw i wymusiła szybkie poszukiwanie rozwiązań. Oczywiście, są rynki regulowane, jak np. usługi finansowe, gdzie toczy się dyskusja i podejmowane są próby znalezienia odpowiedniego balansu między regulacjami a wyścigiem w projektowaniu coraz bardziej innowacyjnych usług.

Są też branże, jak retail, w których najważniejsza jest szybkość wdrażania innowacji w sytuacji zmieniających się modeli biznesowych. Tam praktycznie nie ma dyskusji na temat przydatności chmury, a pytanie „czy powinniśmy” jest wypierane przez „jak efektywniej” migrować.

Do tego dochodzi Przemysł 4.0. Tu specjalizujemy się w rozwiązaniach IoT, Predictive Maintenance oferując usługi wspomagające wdrażanie tak zwanych bliźniaków cyfrowych. Spodziewamy się znaczącego przyspieszenia, jeśli chodzi o wdrażanie rozwiązań chmurowych w tym obszarze.

Jak w Polsce przedstawia się temat migracji do chmury?

Skorzystanie z jej potencjału może być dla polskich firm szansą na efektywniejszą transformację i budowanie przewagi konkurencyjnej. Kluczowym elementem w transformacji cyfrowej, mającej m.in. na celu zmianę zachowań pracowników, jest prawidłowe zaprojektowanie i wdrożenie programów zarządzania zmianą. Podejście kompleksowe, wykraczające poza wymiar samej technologii pozwala odpowiednio zarządzić ryzykiem przy zmieniających się procesach biznesowych.

Sądzę, że są takie branże, w których pożądanym i docelowym modelem jest model hybrydowy. W nich pewne obszary i elementy pozostaną przez kolejne lata – mimo wszystko – pod silną kontrolą klientów. Da im to poczucie bezpieczeństwa.

Jakie to będą branże?

Chodzi o te działające na styku z systemami tak zwanej infrastruktury krytycznej państwa. Nie spodziewałbym się w nich stuprocentowego przechodzenia do chmury publicznej. Firmy, między innymi z sektora energetycznego, analizując i projektując nowe systemy, szukają najbardziej efektywnego modelu w ujęciu hybrydowym.

Szukamy przede wszystkim ludzi z potencjałem. Osób, które są zainteresowane rozwojem w ekosystemie technologii Microsoft. Przekrój kompetencji jest bardzo szeroki. Zaczyna się od projektów infrastrukturalnych przy chmurze Azure, przez Modern Workplace i aplikacje biznesowe, kończy na danych i analityce z elementami security.

We wrześniu zeszłego roku otworzyliście biuro w Warszawie. Jakimi projektami się zajmujecie?

Misją Avanade jest zaangażowanie się w projekty transformacyjne charakteryzujące się aspektem korzyści społecznych osiąganych dzięki technologii. Wierzę, że tego typu wyzwania czekają nas w kolejnych latach również w Polsce.

Nasze priorytety są definiowane przez cele strategiczne Accenture i Microsoft. Inwestycja w Polską Dolinę Cyfrową to wyraźny sygnał, że w naszym kraju, a później także w innych państwach Europy Środkowej, będą realizowane ważne projekty dokonujące zmian społeczno-gospodarczych. Naszą ambicją jest uczestniczenie w ich realizacji.

Poinformowaliście, że zamierzacie zatrudnić w ciągu 3 lat 500 osób. Specjalistów o jakich kompetencjach poszukujecie?

Szukamy przede wszystkim ludzi z potencjałem. Osób, które są zainteresowane rozwojem w ekosystemie technologii Microsoft. Przekrój kompetencji jest bardzo szeroki. Zaczyna się od projektów infrastrukturalnych przy chmurze Azure, przez Modern Workplace i aplikacje biznesowe, kończy na danych i analityce z elementami security.

Oprócz obszaru technologicznego szukamy również analityków i osób, które będą zaangażowane w biznesowe zarządzanie projektami. Budujemy organizację będącą w stanie wspierać klientów w realizacji dużych i skomplikowanych projektów .

Zatrudniacie wyłącznie doświadczonych specjalistów czy także juniorów?

Pierwsze działania rekrutacyjne, które podjęliśmy jeszcze w 2021 roku, były skoncentrowane na przyciągnięciu osób z kilkuletnim doświadczeniem. Obecnie poszerzamy nasz krąg zainteresowań także o osoby na pozycje juniorskie. Rozpoczynamy rozmowy z uczelniami wyższymi. Budujemy programy stażowe.

Ile osób udało się dotychczas zrekrutować i ile zamierzacie przyjąć w tym roku?

Nasz pierwszy rok finansowy skończył się w sierpniu i zatrudniliśmy w nim ponad 50 pracowników. W kolejnym chcemy podwoić tę liczbę.

Rynek pracy IT cechuje intensywna konkurencja w walce o talenty. W jaki sposób pozyskujecie i czym chcecie do siebie przyciągnąć pracowników?

To, co nas wyróżnia i pomaga uzyskać kredyt zaufania u kandydatów, to wiarygodność. Avanade to organizacja, która po 20 latach działania w ramach Accenture Microsoft Business Group osiągnęła pozycję Globalnego Partnera Microsoft nr 1. Nie mam tu na myśli jedynie liczby zatrudnionych, czy poziomu generowanych przychodów.

Chodzi przede wszystkim o naszą misję „Genuine Human Impact”. Realizowane przez nas projekty pokazują, że technologia pozwala pozytywnie zmieniać świat. Dzięki potencjałowi naszych właścicieli mamy możliwość uczestniczenia w działaniach przyczyniających się do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, dekarbonizacji, czy pozwalających odmieniać oblicze medycyny. To jest perspektywa, którą oferujemy kandydatom zainteresowanym dołączaniem do naszej organizacji.

W jaki sposób zamierzacie budować i utrzymywać lojalność pracowników w Polsce?

Stawiamy na wartości, które nas definiują. Jesteśmy organizacją opartą na ludziach. Ufamy im i czujemy się odpowiedzialni za tworzenie przestrzeni do rozwoju i budowania kompetencji, a także uczenia się od innych w ramach bardzo silnych, wyspecjalizowanych społeczności.

Zapewniamy też komfort wyboru w określaniu ścieżki rozwoju. Wspieramy i umożliwiamy poszukiwanie obszarów, które są interesujące dla pracownika w dłuższej perspektywie rozwoju zawodowego. Są to ścieżki biznesowe, ale także te mocno związane z specjalizacją w ramach technologii Microsoft.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *