AplikacjeSztuczna inteligencjaRynek

Bank BNP Paribas wdrożył chatbota wykorzystującego GenAI

Posługujący się nim pracownicy banku – z obszarów: bankowości detalicznej i korporacyjnej, ESG, cyberbezpieczeństwa, operacji, compliance oraz HR – mogą zapytać go o wszystko, co znajduje się w wewnętrznej bazie wiedzy banku. GENiusz, bo tak nazwano chatbota, udziela spójnych odpowiedzi i wskazuje właściwe dokumenty źródłowe. Aplikacja jest stale rozwijana. Docelowo dostęp do niej uzyskać ma nawet kilka tysięcy pracowników.

Bank BNP Paribas wdrożył chatbota wykorzystującego GenAI

Bank pracuje nad dodaniem kolejnych obszarów do wewnętrznej bazy. W przyszłości będą to: dodatkowe procesy bankowości korporacyjnej i detalicznej i IT, compliance, finance i data, contact center oraz audyt i ryzyko. Pełna funkcjonalność zostanie osiągnięta jeszcze w tym roku, choć nie będzie to oznaczało końca prac nad GENiuszem – będzie on aktualizowany, a do bazy będą dodawane nowe dokumenty.

“W tak dużej instytucji jak bank, informacje o procedurach, regulaminach, produktach i usługach to ogromny zasób wiedzy. W swojej skali, te dokumenty dorównują pewnie objętością zbiorom sporej biblioteki. GENiusz pomaga nam się w tym błyskawicznie odnaleźć, eliminując potrzebę ręcznego przeszukiwania dokumentów lub zadawania pytań innym pracownikom. To nie tylko oszczędność czasu, który można poświęcić np. na pracę kreatywną, ale też znaczne ograniczenie ryzyka błędów” – powiedział Jarosław Łach, Tribe Leader w Tribe Danych w BNP Paribas.

Jak wygląda praca z chatbotem?

Przykładowo, developer może zapytać GENiusza, o jakich wymogach bezpieczeństwa musi pamiętać przy budowie nowej aplikacji? W odpowiedzi chatbot przedstawi wymagania bezpieczeństwa oraz poda dokumenty źródłowe.

Zadając pytania należy jednak pamiętać, aby były one precyzyjnie sformułowane i dobrze oddawały kontekst pytania, podobnie jak w popularnych narzędziach takich jak np. ChatGPT.

“Wykorzystanie chatbota to nie tylko usprawnienie komunikacji, ale również szybki dostęp do informacji na temat procedur czy procesów, automatyzacja zadań. GENiusza można też poprosić o wykonanie najprostszych, ale czasem czasochłonnych zadań, jak wskazanie miejsc, gdzie znajdują się dokumenty, których poszukujemy. Skróci to czas na zdobycie i wymianę wiedzy, wszystko będzie w jednym miejscu, na wyciągniecie ręki” – tłumaczy Anna Stepanów, AI & Advanced Analytics Product Owner w Banku BNP Paribas.

Przebieg projektu

GENiusz to aplikacja typu Knowledge Chatbot, oparta na technologii GenAI. Bank BNP Paribas wdraża ją we współpracy z firmą Accenture.

Pierwszy etap realizacji projektu, zrealizowano w ciągu trzech miesięcy. Obejmował on weryfikację technologiczną sprawności, ocenę użyteczności, zrozumienie wyzwań oraz zaprezentowanie potencjału GenAI. Dzięki przeprowadzeniu studium wykonalności, potwierdzono gotowość banku do wdrożenia aplikacji oraz uzyskano zapewnienie o zgodności z wymogami bezpieczeństwa i przepisami.

W kolejnej fazie (która trwała cztery tygodnie) przeprowadzono instalację i konfigurację aplikacji opracowanej przez Accenture z uwzględnieniem specyfikacji infrastruktury banku. Proces ten objął zarówno usługi chmurowe platformy Azure, jak i lokalne zasoby znajdujące się w centrum danych banku.

Następnym krokiem była weryfikacja biznesowa. Szczególne znaczenie miała w tym przypadku merytoryczna ocena poprawności odpowiedzi udzielanych przez Knowledge Chatbot. Dodatkowo wdrożono mechanizmy bezpieczeństwa, które mają zapewnić, że chatbot nie generuje nieprzewidzianych odpowiedzi, minimalizując ryzyko tzw. halucynacji.

Obecnie projekt znajduje się w fazie intensywnych testów i rozwoju, a wkrótce zostanie udostępniony szerokiemu gronu pracowników. W kolejnym etapie planowane jest rozszerzenie aplikacji o nowe obszary wiedzy, a także udostępnienie jej szerszej grupie użytkowników wewnętrznych. Ma to pozwolić na dalszą optymalizację procesów i zwiększenie efektywności pracy dzięki zaawansowanym możliwościom, jakie zapewniają narzędzia GenAI.

“Choć generatywna sztuczna inteligencja to zagadnienie, które obecne jest praktycznie na każdym spotkaniu biznesowym, konferencji, jak i w mediach, to w polskim sektorze bankowym wciąż niewiele jest realnych wdrożeń produkcyjnych. Potencjał wykorzystania GenAI jest ogromny, dlatego warto zacząć od zastosowań relatywnie prostych i jednocześnie przynoszących realną wartość. Tym dokładnie jest trwające wdrożenie chatbota GenAI w Banku BNP Paribas” – podsumowuje Bartosz Pacuszka, Principal Director, Data&AI Lead for FS, Accenture w Polsce.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *