30 lat transformacji branży IT w Polsce

30 lat transformacji branży IT w Polsce

W roku 2019 mija 30 lat od początku procesu transformacji w Polsce i gwałtownego rozwoju nowego ustroju. Polska branża IT od początku była na czele, rozwijała się w sposób zdumiewająco szybki, była czele fali wzrostu prywatnej inicjatywy. 30 lat temu nie było standardów, procedur, organizacji. Królowała improwizacja, wirtuozeria i niczym nieskrępowana wiara w sukces. Rynek rozwijał się bardzo dynamicznie, a wszystkim wydawało się, że mają więcej czasu. Dziś mówimy o zarządzaniu projektami, programami, portfelami projektów, ROI, organizacjach projektowych, metodach zwinnych prowadzenia projektów, kulturze innowacji, łączeniu zespołów IT z biznesem, cyfrowej transformacji…Numer specjalny ITwiz poświęcony jest „symbolicznemu” 30-leciu branży IT w Polsce, która dynamicznie zaczęła się rozwijać właśnie po roku 1989. Dla nas to także jubileusz 5-lecia istnienia magazynu ITwiz, choć sama redakcja jest o rok starsza. Najciekawsze materiały z wydania jubileuszowego Magazynu ITwiz prezentujemy na stronie, którą mają Państwo przed sobą. Zapraszamy do lektury.

Adam Jadczak
redaktor naczelny ITwiz

Debata redakcyjna ITwiz

 • Debata ITwiz o teraźniejszości i przyszłości polskiej branży IT

  O zmianach, jakie dokonały się w ciągu ostatnich 30 latach na polskim rynku IT, co branża IT i otoczenie rynku powinno zrobić, aby szybciej się rozwijać, kończącej się przewadze opartej na cenie i jakości oraz poszukiwaniu nowego „paliwa” do rozwoju polskiego sektora IT rozmawiamy z przedstawicielami Avaya Poland, BNP Paribas, Cisco Systems Poland, Dimension Data, EIP, Gartner Poland, Hewlett Packard Enterprise, Idea Bank, Innergo Systems, itelligence, Inter Cars, KGHM Polska Miedź, LUX MED, Microsoft, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, PKO BP, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.…

Opinie i Prognozy

 • Microsoft: Od upowszechniania komputerów do powszechnego dostępu do AI

  Microsoft: Od upowszechniania komputerów do powszechnego dostępu do AI

  EVP

  Z Michałem Jaworskim, Dyrektorem ds. Strategii Technologicznej w polskim oddziale Microsoft, rozmawiamy o 25 latach historii tej firmy w Polsce; początkach powszechnego wykorzystania komputerów; migracji do modelu cloud computing; perspektywach rozwoju rynku IT w Polsce oraz rosnącej roli takich rozwiązań, jak chmura obliczeniowa i sztuczna inteligencja.…

 • HPE: W jaki sposób obecne technologie mogą sprostać wyzwaniom biznesu

  HPE: W jaki sposób obecne technologie mogą sprostać wyzwaniom biznesu

  EVP

  O problematyce procesów zakupowych w obszarze IT, podejściu polskich firm do cyfrowej transformacji, strategii skupionej m.in. na modelach biznesowych, możliwościach biznesowych dzisiejszych technologii oraz o potrzebie wykorzystania mechanizmów przetwarzania brzegowego Edge Computing mówi Michał Zajączkowski, dyrektor generalny Hewlett Packard Enterprise Polska.…

 • Fujitsu: Rozwiązujemy problemy biznesowe naszych klientów

  Fujitsu: Rozwiązujemy problemy biznesowe naszych klientów

  EVP

  Z Dariuszem Kwiecińskim, Head of Eastern Europe w Fujitsu, odpowiedzialnym za biznes firmy na terenie Polski, Czech, Słowacji i Węgier, rozmawiamy o strategii firmy w Polsce; początkach jej działalności; zmianach w podejściu do proponowanych klientom rozwiązań i realizowanych projektów; rosnącej popularności automatyzacji i robotyzacji; trendach zmieniających rynek IT oraz początkach swojej kariery w branży informatycznej.…

 • EIP: Liczą się wartości, które przekazujemy przyszłym pokoleniom

  EIP: Liczą się wartości, które przekazujemy przyszłym pokoleniom

  EVP

  Z Pawłem Prasuła, prezesem zarządu EIP, rozmawiamy o działalności charytatywnej EIP – Fundacji Charytatywni; początkach firmy i osobach, które ją tworzą od 10 lat; najważniejszych barierach stojących za rozwojem rynku IT w Polsce i przyszłości tego rynku oraz konieczności położenia większego nacisku na jakość edukacji w Polsce.…

 • Cisco: Od sprzedaży infrastruktury IT do subskrypcji oprogramowania i przychodu odnawialnego

  Cisco: Od sprzedaży infrastruktury IT do subskrypcji oprogramowania i przychodu odnawialnego

  EVP

  Z Przemysławem Kanią, dyrektorem generalnym Cisco Systems w Polsce, rozmawiamy o pozycji tej firmy na naszym rynku; szybkim rozwoju krakowskiego Cisco Global Services Center; rzeszy ponad 200 tys. osób wykształconych w Cisco Networking Academy; zmianie w ofercie firmy w kierunku rozwiązań związanych z oprogramowaniem i bezpieczeństwem; dawnych i obecnych priorytetach klientów Cisco oraz wyzwaniach, przed jakimi stoi polska branża IT.…

 • Hicron: Testujemy, sprawdzamy i weryfikujemy granice nowych technologii

  Hicron: Testujemy, sprawdzamy i weryfikujemy granice nowych technologii

  EVP

  O polskim rynku IT z perspektywy pracodawcy; globalnym charakterze działania; sukcesach i porażkach branży; trendach IT kształtujących potrzeby polskich przedsiębiorstw; ograniczeniach koncepcyjnych biznesu w wielu branżach; budowaniu przewagi technologicznej oraz realizacji projektów na skalę światową mówi Michał Guzek, CEO w firmie Hicron.…

 • Wojciech Stramski nowym prezesem Beyond.pl

  Wojciech Stramski nowym prezesem Beyond.pl

  W roli prezesa zarządu spółki będzie koordynował m.in. strategiczne projekty firmy, w tym rozwój i rozbudowę Kampusu Data Center Beyond.pl. „Infrastruktura kolokacyjna i chmurowa Beyond.pl wyznacza branżowe standardy na rynku polskim. Nasze flagowe centrum danych DC2 posiada najwyższą klasę bezpieczeństwa, potwierdzoną międzynarodowym certyfikatem Rated 4…

 • IGT: Polska międzynarodowym centrum operacyjnym dla loterii

  IGT: Polska międzynarodowym centrum operacyjnym dla loterii

  EVP

  Od 2015 roku w Warszawie funkcjonuje Europejskie Centrum Operacyjne dla loterii, utworzone przez firmę IGT. Jest to jedyne w Europie miejsce, z którego zdalnie zarządza się systemami loteryjnymi w różnych krajach i prowadzi monitoring transakcji loteryjnych, przeprowadzanych na masową skalę. O codziennej pracy Centrum i planach rozwoju rozmawiamy z jego szefem Bartłomiejem Stępińskim.…

Cyfrowa transformacja gospodarki

 • Perspektywy cyfrowej transformacji polskiej gospodarki 

  Perspektywy cyfrowej transformacji polskiej gospodarki 

  Kto miał okazję uczestniczyć w dynamicznym rozwoju polskiego przemysłu teleinformatycznego w ciągu ostatnich 30 lat – a jednocześnie pozostaje aktywnym uczestnikiem tego rynku pod koniec drugiej dekady XXI wieku – nie może mieć wątpliwości co do dwóch kwestii. Po pierwsze, mądre wykorzystanie technologii cyfrowych stało się wyróżnikiem organizacji, które są liderami rynków zdolnymi do narzucania nowych reguł gry. Po drugie, najciekawsze lata i najbardziej zdumiewające osiągnięcia technoewolucji są prawdopodobnie dopiero przed nami. …

Teraźniejszość vs przyszłość

 • Długofalowo z rozwiązań AI skorzystają wszyscy

  Długofalowo z rozwiązań AI skorzystają wszyscy

  Z dr Aleksandrą Przegalińską-Skierkowską, doktorem w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunktem w Katedrze Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego; prowadzącą badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie rozmawiamy o sztucznej inteligencji; potencjale zastosowań tego typu rozwiązań; wiążących się z tym szansach i zagrożeniach, w tym przechyle algorytmicznym; transhumaniźmie; zmianach na rynku pracy; interakcji człowieka z maszyną i kobotyce.…

 • Dobrze przygotowani nauczyciele kluczem do efektywnego nauczania informatyki

  Dobrze przygotowani nauczyciele kluczem do efektywnego nauczania informatyki

  Z prof. dr hab. Krzysztofem Diksem, pracownikiem Instytutu Informatyki, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiamy o osiągnięciach Polaków w informatyce; karierze, którą zrobili członkowie drużyn Orłów Warszawy zwyciężających w Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym; koniecznych zmianach w sposobie nauki informatyki w szkołach podstawowych, w tym tworzeniu zadań międzyprzedmiotowych; sposobach na to, aby młodzi naukowcy pozostawali na polskich uczelniach oraz pomyśle wysyłania najzdolniejszych absolwentów polskich uczelni na studia doktoranckie na czołowych uniwersytetach w USA.…

 • 30 lat polskiej branży IT? To nie do końca prawda!

  30 lat polskiej branży IT? To nie do końca prawda!

  Początki sektora w naszym kraju sięgają dużo wcześniej. Organizacja, której spadkobiercą jest dzisiejsze S&T, istniała na rynku polskim, zanim w naszym kraju pojawiły się takie firmy jak, IBM, HPE czy Dell.…

 • Koniec cyfrowej rewolucji, czas na długotrwałe wartości i globalne rozwiązania

  Koniec cyfrowej rewolucji, czas na długotrwałe wartości i globalne rozwiązania

  Z prof. Piotrem Płoszajskim, absolwentem Harvard Business School, stypendystą w MIT, b. kierownikiem Katedry Zarządzania SGH (1994-2018), założycielem Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania oraz Centrum Badań nad Odpowiedzialnym Biznesem w SGH, wykładowcą na uniwersytetach m.in. w Europie Zachodniej, USA, Japonii, RPA, Australii i Nowej Zelandii, rozmawiamy o tym, czy polskie firmy nadążają za innowacjami; sposobach budowy przewag konkurencyjnych; cyfrowej transformacji; innowacjach i innowacyjności, sposobach ich finansowaniach; sztucznej inteligencji i zmianach na rynku pracy oraz przyszłości naszej cywilizacji.…

Przeczytaj też

 • W Polsce powstał największy rynek data center w regionie

  W Polsce powstał największy rynek data center w regionie

  W ciągu 10 lat czterokrotnie wzrosła powierzchnia komercyjnych data center w Polsce. Na koniec 2019 roku – jak prognozuje PMR – ma to być już 144 tys. m kw. W roku 2020 jego wartość ma przekroczyć 2 mld zł! Oznacza to, że polski rynek usług data center jest największym rynkiem w regionie…

 • Współistnienie ludzi i sztucznej inteligencji, czyli zrównoważony rozwój 4.0

  Współistnienie ludzi i sztucznej inteligencji, czyli zrównoważony rozwój 4.0

  Obecnie coraz częściej spotykamy się i współpracujemy z robotami. Są to albo różnej wielkości i zastosowań materialne maszyny, albo algorytmy, który – naśladując działanie człowieka – zastępują go w żmudnych i pracochłonnych zadaniach. Jedne i drugie są coraz bardziej zmyślne. Wykonują więc już coraz bardziej skomplikowane prace. W domyśle – roboty są po to, aby zastąpić nas w czymś mniej atrakcyjnym, abyśmy mogli robić…