AplikacjeCIOPolecane tematy

Braki w obszarze zarządzania danymi zmniejszają produktywność działów biznesowych

Brak ujednoliconych w skali firmy narzędzi wykorzystywanych na potrzeby związanych z danymi procesów przetwarzania prowadzi do szybkiego rozrostu silosów danych biznesowych, które utrudniają lub uniemożliwiają efektywne wykorzystanie posiadanej przez organizacje biznesowe wiedzy. To z kolei przekłada się na straty w zakresie produktywności i sprawności organizacyjnej, które wynikają z chaosu informacyjnego, a także potrzeby obróbki i konsolidacji danych – nierzadko realizowanych w sposób ręczny.

Braki w obszarze zarządzania danymi zmniejszają produktywność działów biznesowych

Doświadczenia branży analitycznej pokazują, że – wraz z rosnącą ilością dostępnych dla firm danych oraz dostępnością coraz bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych, to właśnie strategia zarządzania danymi stanowi często element najbardziej newralgiczny z perspektywy efektywności procesów decyzyjnych. Nieuporządkowane podejście do danych biznesowych ogranicza produktywność i sprawność organizacyjną. Prowadzi też do powstawania dodatkowych obciążeń związanych z koniecznością obróbki i konsolidowania informacji gromadzonych w różnych silosach informacyjnych. Wynika to m.in. z faktu, że w wielu firmach wciąż zdarza się, że poszczególne działy biznesowe samodzielnie i bez nadzoru wybierają narzędzia biznesowe, które uważają za najbardziej odpowiednie do realizacji swoich celów. Brak jakiejkolwiek integracji narzędzi i danych prowadzić do powstawania silosów danych, które utrudniają dostęp do aktualnych, poprawnych i spójnych danych wszystkim pracownikom – te same dane mogą bowiem pochodzić z różnych systemów źródłowych, a także być przetwarzane i przechowywane w różnych formatach i standardach.

Zdaniem przedstawicieli firmy SAS odpowiedzią na tego typu problemy powinno być opracowanie kompleksowej strategii w zakresie zarządzania danymi, a także wdrożenie wyspecjalizowanych narzędzi umożliwiających efektywną integracją danych w skali całej organizacji. Co ważne, zdaniem ekspertów wdrożenie ujednoliconego podejścia do zarządzania danymi ma ogromne znaczenie zarówno dla największych organizacji, jak i dla mniejszych firm. Wspólnym mianownikiem nie powinna być tu bowiem wielkość organizacji, ale skala danych wykorzystywanych przez nią w codziennej działalności. Co więcej, strategia data management może być także podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej. Z drugiej strony, zdaniem przedstawicieli firmy SAS, brak ujednoliconej strategii zarządzania danymi pociąga za sobą wysokie koszty przechowywania danych, utrzymania systemów i szkolenia pracowników.

Przeczytaj również
IFS rozszerza funkcjonalność oprogramowania do obsługi kontaktów z klientami o funkcje sztucznej inteligencji

“Technologie SAS Data Integration pozwalają użytkownikom na szybki i łatwy dostęp do potrzebnych danych. Łączymy jakość danych z możliwościami metadanych w celu dostarczenia kompletnego, spójnego rozwiązania służącego do kompleksowej integracji i zarządzania informacjami” – mówi Kim Kaluba, Senior Product Marketing Manager for Data Management w firmie SAS. Według niego oferowane przez firmę SAS oprogramowanie pozwala m.in. uporządkować i istotnie przyspieszyć procesy integracji danych, co prowadzi do wymiernych korzyści biznesowych, w tym: ułatwieniu pracownikom dostępu do potrzebnych danych, zwiększeniu możliwości współdzielenia danych w organizacji, a także – zrozumieniu całościowego cyklu życia istotnych danych.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.