CIOPolecane tematy

W centrach danych najszybciej starzeje się… personel

Przeciętny wiek specjalisty zatrudnionego w data center z roku na rok rośnie, a operatorzy centrów danych mają coraz większy problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Takie wnioski potwierdza raport przygotowany przez Uptime Institute.

W centrach danych najszybciej starzeje się… personel

Raport Uptime Institute, którego podsumowanie zostało zamieszczone na łamach serwisu NetworkWorld, podsumowuje szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem centrów danych i rozwiązań poprawiających m.in. ich efektywność energetyczną. Z opracowania można dowiedzieć się również wiele o wyzwaniach związanych z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

W świecie centrów danych w szczególnym stopniu widoczny jest szybki rozwój technologii i systematyczne upowszechnienia się wielu nowych trendów technologicznych. W parze z tym zjawiskiem nie idzie jednak wzrost liczby pracowników gotowych do sprostania nowym wymaganiom. Wyraźnie brakuje np. specjalistów przygotowanych do zarządzania projektami realizowanymi poza infrastrukturą danego centrum, czy kontroli i monitorowania realizacji SLA.

Raport Uptime Institute przygotowano w oparciu o badanie ankietowe, w którym wzięli przedstawiciele zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie centrami danych. Tylko 35 proc. respondentów przyznało, że w ostatnich miesiącach nie mieli problemu z rekrutowaniem pracowników. Liczna grupa ankietowanych menedżerów przyznała jednak, że w tym samym okresie nie udało im się zatrudnić potrzebnych osób, które mogłyby skutecznie realizować stojące przed firmą wyzwania związane z utrzymaniem i rozwojem centrum danych. Szczególnie dotkliwy był brak specjalistów z dziedziny zarządzania operacjami w centrach danych, ale odnotowano też problemy z rekrutacją osób specjalizujących się w bezpieczeństwie, zarządzaniu infrastrukturą sieciową i rozwiązaniami działającymi w modelu chmury obliczeniowej, a nawet – specjalistów ds. instalacji elektrycznych w centrach danych. Co więcej, 17 proc. ankietowanych przyznało, że problemem jest dla nich „podkupowanie” pracowników przez firmy z innych branż, w tym m.in. przez dostawców usług internetowych i operatorów usług chmurowych.

Zdaniem autorów raportu problemy z pozyskaniem pracowników sprawiają, że w ostatnich latach odnotowano również starzenie się zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie centrów danych. Zaledwie 5 proc. pracowników takich zespołów to osoby zatrudnione w branży w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednocześnie, aż 56 proc. obsady w takich zespołach stanowią osoby mające ponad 20 lat doświadczenia w branży.

Eksperci Uptime Institute zwracają też uwagę na niewielki – również na tle innych segmentów branży IT – udział kobiet w ogólnej liczbie pracowników data center. Stanowią one zaledwie ok. 6 proc. personelu. Warto odnotować, że wśród pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie IT w firmach panie stanowią średnio ok. 20 proc. zespołów, zaś wśród deweloperów webowych – ok. 34 proc.

Według przedstawicieli Uptime Institute, jeśli osoby odpowiedzialne za zarządzanie centrami danych nie w stosunkowo krótkim czasie nie znajdą skutecznego sposobu na pozyskiwanie odpowiednio wykwalifikowanego personelu, to może to istotnie wpłynąć na bieżące funkcjonowanie takich ośrodków i znacząco ograniczyć potencjał rozwoju branży data center. W pewnym stopniu alternatywą dla zatrudniania dodatkowych pracowników ma być systematyczne automatyzowanie prostszych i powtarzalnych operacji administracyjnych, a co za tym idzie – zmniejszenie obciążenia zatrudnionych już specjalistów.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *