CIOPolecane tematy

W centrach danych najszybciej starzeje się… personel

Przeciętny wiek specjalisty zatrudnionego w data center z roku na rok rośnie, a operatorzy centrów danych mają coraz większy problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Takie wnioski potwierdza raport przygotowany przez Uptime Institute.

Raport Uptime Institute, którego podsumowanie zostało zamieszczone na łamach serwisu NetworkWorld, podsumowuje szereg aspektów związanych z funkcjonowaniem centrów danych i rozwiązań poprawiających m.in. ich efektywność energetyczną. Z opracowania można dowiedzieć się również wiele o wyzwaniach związanych z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

W świecie centrów danych w szczególnym stopniu widoczny jest szybki rozwój technologii i systematyczne upowszechnienia się wielu nowych trendów technologicznych. W parze z tym zjawiskiem nie idzie jednak wzrost liczby pracowników gotowych do sprostania nowym wymaganiom. Wyraźnie brakuje np. specjalistów przygotowanych do zarządzania projektami realizowanymi poza infrastrukturą danego centrum, czy kontroli i monitorowania realizacji SLA.

Raport Uptime Institute przygotowano w oparciu o badanie ankietowe, w którym wzięli przedstawiciele zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie centrami danych. Tylko 35 proc. respondentów przyznało, że w ostatnich miesiącach nie mieli problemu z rekrutowaniem pracowników. Liczna grupa ankietowanych menedżerów przyznała jednak, że w tym samym okresie nie udało im się zatrudnić potrzebnych osób, które mogłyby skutecznie realizować stojące przed firmą wyzwania związane z utrzymaniem i rozwojem centrum danych. Szczególnie dotkliwy był brak specjalistów z dziedziny zarządzania operacjami w centrach danych, ale odnotowano też problemy z rekrutacją osób specjalizujących się w bezpieczeństwie, zarządzaniu infrastrukturą sieciową i rozwiązaniami działającymi w modelu chmury obliczeniowej, a nawet – specjalistów ds. instalacji elektrycznych w centrach danych. Co więcej, 17 proc. ankietowanych przyznało, że problemem jest dla nich „podkupowanie” pracowników przez firmy z innych branż, w tym m.in. przez dostawców usług internetowych i operatorów usług chmurowych.

Zdaniem autorów raportu problemy z pozyskaniem pracowników sprawiają, że w ostatnich latach odnotowano również starzenie się zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie centrów danych. Zaledwie 5 proc. pracowników takich zespołów to osoby zatrudnione w branży w ciągu ostatnich pięciu lat. Jednocześnie, aż 56 proc. obsady w takich zespołach stanowią osoby mające ponad 20 lat doświadczenia w branży.

Eksperci Uptime Institute zwracają też uwagę na niewielki – również na tle innych segmentów branży IT – udział kobiet w ogólnej liczbie pracowników data center. Stanowią one zaledwie ok. 6 proc. personelu. Warto odnotować, że wśród pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie IT w firmach panie stanowią średnio ok. 20 proc. zespołów, zaś wśród deweloperów webowych – ok. 34 proc.

Według przedstawicieli Uptime Institute, jeśli osoby odpowiedzialne za zarządzanie centrami danych nie w stosunkowo krótkim czasie nie znajdą skutecznego sposobu na pozyskiwanie odpowiednio wykwalifikowanego personelu, to może to istotnie wpłynąć na bieżące funkcjonowanie takich ośrodków i znacząco ograniczyć potencjał rozwoju branży data center. W pewnym stopniu alternatywą dla zatrudniania dodatkowych pracowników ma być systematyczne automatyzowanie prostszych i powtarzalnych operacji administracyjnych, a co za tym idzie – zmniejszenie obciążenia zatrudnionych już specjalistów.

Tagi

Podobne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *