Rynek

Centrum e-Zdrowia przyjęło strategię na lata 2023-2027

Przygotowany w oparciu o założenia wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia dokument definiuje m.in. misję i wizję, opisuje wartości, wskazuje długofalowe cele instytucji oraz pokazuje, jak je osiągnąć. Jednym z jego kluczowych priorytetów jest dialog z interesariuszami, który przełożyć się ma na stworzenie jeszcze lepszych e-usług w ochronie zdrowia.

Centrum e-Zdrowia przyjęło strategię na lata 2023-2027

Jak poinformowali przedstawiciele Centrum e-Zdrowia (CeZ), przyjęta strategia pomóc ma wykorzystywać swoje mocne strony, pracować nad słabymi, optymalizować działania i rozwijać się. W efekcie przełoży się to na tworzenie jeszcze lepszych e-usług, odpowiadających potrzebom wszystkich interesariuszy: pacjentów, podmiotów leczniczych i farmaceutycznych, dostawców oprogramowania medycznego oraz organów administracji publicznej.

„Ostatnie lata to szybki i intensywny rozwój e-usług w sektorze ochrony zdrowia, za którego informatyzację odpowiada Centrum e-Zdrowia. Tak szybki rozwój był możliwy m.in. dzięki ogromnemu potencjałowi, jaki ma nasza instytucja i jej pracownicy. Nie chcemy tego potencjału zaprzepaścić. A wręcz odwrotnie – za cel postawiliśmy sobie jego rozwijanie, a przyjęta strategia definiuje kierunki tego rozwoju oraz pozwala na uporządkowanie naszych działań” – skomentował Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Fundamentem zmian ma być otwartość na nowe potrzeby interesariuszy, technologie, zarówno organizacyjne, jak i zewnętrzne. A jak czytamy w strategii “katalizatorem takich zmian w najbliższej przyszłości będzie wykorzystanie w e-zdrowiu Big Data i sztucznej inteligencji”. Przedstawiciele CeZ dostrzegają potrzebę wzmocnienia zasobów w obszarze wymienionych technologii. Dlatego też w strukturze instytucji planowane jest utworzenie wyspecjalizowanego zespołu AI tworzącego modele sztucznej inteligencji, wykorzystującego posiadane i przyszłe zbiory danych. Istotne ma być także śledzenie globalnych trendów w obszarze IT, w tym analizy danych oraz zastosowanie ich w obszarze e-zdrowia.

Przeczytaj również
W latach 2013-2022 wzrosła liczba kobiet studiujących kierunki informatyczne

Jedną z pierwszych inicjatyw, odzwierciedlających nowe podejście strategiczne, było zainicjowanie 25 stycznia 2023 roku cyklu spotkań konsultacyjnych z użytkownikami systemów informatycznych wykorzystywanych w ochronie zdrowia – Userkon. Ich celem jest wymiana doświadczeń i pomysłów na rozwój, tak by realnie odpowiadały teraźniejszym i przyszłym potrzebom użytkowników. Spotkania mają charakter otwarty i kierowane są do wszystkich polskich lekarzy i lekarzy dentystów.

Planowane są kolejne spotkania ze wszystkimi samorządami medycznymi, a także pozostałymi interesariuszami systemu e-zdrowie, w tym organizacjami pacjentów.

Pełna treść strategii CeZ dostępna jest tu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *