Artykuł z magazynu ITwizExecutive ViewPointCIOPolecane tematy

Chmura najlepszym rozwiązaniem dla wielu projektów
EVP

Executive ViewPoint
O sytuacji biznesowej i potrzebach sektora użyteczności publicznej względem rozwiązań IT, specyfice projektów opartych na modelu chmury w odniesieniu do dostawców oraz sprzedawców mediów, a także szczegółach oferty oraz planach wprowadzenia na rynek zaawansowanego rozwiązania prognostycznego dla energetyki rozmawiamy z Jackiem Piotrowskim, dyrektorem zarządzającym sektora utilities w Sygnity.

Chmura najlepszym rozwiązaniem dla wielu projektów<br><span class=sponsorowany> EVP</span>

Pracujemy nad przeniesieniem do chmury naszej platformy prognozy popytu i produkcji dla dostawców oraz sprzedawców energii elektrycznej. Wraz z upowszechnieniem odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej – poważnym wyzwaniem dla wszystkich operatorów energetycznych stało się prognozowanie produkcji. Czynników, które determinują produkcję energii, jest bardzo dużo – od pogody, przez lokalne uwarunkowania, po charakterystykę techniczną urządzeń. Dane te należy dodatkowo zderzyć z aspektami dotyczącymi funkcjonowania sieci dystrybucyjnej i możliwościami kontraktacji.

Czy w sektorze użyteczności publicznej widoczna jest zmiana biznesowa oparta na technologiach i częściowo przez nie wymuszona, tak szeroko obecnie dyskutowana cyfrowa transformacja?

Ma miejsce, chociaż nie jest gwałtowna. Zmiany te wynikają bezpośrednio z nowych wymagań odbiorców usług użyteczności publicznej. Przyzwyczajeni do mediów cyfrowych, internetu czy aplikacji mobilnych odbiorcy coraz śmielej oczekują od dostawców – także z sektora utilities – rozwiązań opartych na nowych technologiach. W efekcie, powstają m.in. nowe kanały komunikacji i samoobsługi dla klientów.

Czy polskie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej chętnie sięgają po rozwiązania w modelu cloud computing?

Model chmury obliczeniowej pojawia się w sektorze utilities, jednak w ograniczonym wymiarze. Dość powszechne – przede wszystkim wśród dużych przedsiębiorstw użyteczności publicznej – staje się wykorzystanie modelu chmury, niekoniecznie prywatnej, na poziomie infrastruktury. Natomiast stosunkowo niewiele firm sięga dalej, do chmury w roli platformy udostępniającej oprogramowanie lub środowiska aplikacyjnego. Pionierami są tu raczej firmy mniejsze i średnie. W ich przypadku taki model jest wygodny, bo cechuje się wysoką elastycznością i skalowalnością, a także pozwala uniknąć części kosztów inwestycyjnych.

Mniejsze firmy odważniej sięgają po usługi typu Platform-as-a-Service oraz Software-as-a-Service również dlatego, że cechuje je wyższy poziom zaufania do takich rozwiązań. Być może ma to związek z tym, że w mniejszych organizacjach funkcjonują mniej rozbudowane procedury bezpieczeństwa. Efekt jest taki, że to mniej rozbudowane przedsiębiorstwa sprawniej sięgają po rozwiązania, które mają dla nich wymierny sens biznesowy – i ten aspekt staje się ważniejszy od kwestii proceduralnych czy technologicznych. Z biznesowego punktu widzenia, to chmura publiczna jest najlepszym rozwiązaniem dla wielu projektów IT, jest dużo tańsza i bardziej elastyczna niż chmura prywatna.

Przeczytaj również
Punktem wyjścia dla Smart City jest jakość życia

Jakiego rodzaju projekty IT są powszechne w sektorze utilities? Jakie korzyści biznesowe mają one przynieść?

Sektor utilities to niejednorodny rynek. Jeśli mówimy o sprzedawcach mediów energetycznych, to zdecydowanie skupiają się oni na rozwiązaniach billingowych, które pozwalają bardziej efektywnie rozliczać sprzedaż różnego rodzaju mediów. Szczególnie widoczne jest właśnie rozszerzenie ich zakresu poza energię elektryczną. Duży nacisk kładziony jest też na zautomatyzowanie procesów rozliczeniowych. Nie jest to jednak tylko tzw. back office. Wraz z automatyzacją pojawia się samoobsługowość, czy wsparcie nowych kanałów kontaktu z klientami.

Z kolei wśród spółek infrastrukturalnych, które obsługują np. wodociągi, dostawy ciepła, prądu i gazu, dominują projekty przynoszące wymierne rezultaty głównie w zakresie eksploatacji majątku, ewidencji i planowania prac remontowych. Kluczowy jest tu element bardziej racjonalnego zarządzania kosztami.

Jakiego rodzaju inicjatywy biznesowe – unikalne dla sektora utilities – stają się realne za sprawą modelu cloud?

Bardzo dobrym miejscem dla rozwiązań chmurowych jest rynek sprzedawców mediów na rynku użyteczności publicznej. Model cloud computing pozwala bowiem łatwo dopasowywać posiadane rozwiązania do bieżących potrzeb biznesowych. Spójrzmy na rynek sprzedawców energii. To segment wysoce konkurencyjny, w skali kraju nieustannie odbywają się przemieszczenia grup klientów pomiędzy dostawcami. Ten, kto potrafi lepiej dopasować możliwości obsługi do potrzeb klientów, w naturalny sposób zyskuje przewagę.

Natomiast jeśli mówimy o dostawcach usług infrastrukturalnych, to ich modele działania rzadko są równie dynamiczne. Są też mocno ograniczone regulacjami, które nie sprzyjają wdrożeniom chmury. Koszty operacyjne – do których zaliczają się opłaty za użytkowanie oprogramowania w modelu SaaS – są ciągle traktowane przez regulatorów inaczej niż koszty inwestycyjne w zakresie kształtowania taryf handlowych. W tym kontekście inwestycje są premiowane przez regulatora i jako takie stają się pewnego rodzaju korzyścią. Jest to bariera formalna, dość istotna, bo przekładająca się na pieniądze. Tymczasem w wielu krajach koszty usług, takich jak chmura są – w kontekście taryf – traktowane na równi z inwestycjami. Wówczas jest to faktyczne dopasowanie regulacji do możliwości oferowanych przez technologię. Oczywiście w przypadku firm, które w mniejszym stopniu polegają na regulowanych taryfach, pewne decyzje stają się łatwiejsze.

Przeczytaj również
Microsoft uruchamia w Warszawie Azure Region Poland Central

Czy dla sprzedawców mediów model chmury obliczeniowej może stanowić źródło przewagi nad konkurencją?

Oczywiście. Ten model pozwala uwolnić część środków finansowych i przeznaczyć je na działania pozwalające pozyskiwać nowych klientów. Chmura obliczeniowa pozwala więc przyspieszyć rozwój i sprzyja zwłaszcza firmom, które wchodzą na rynek. Istotne jest też skrócenie czasu realizacji wdrożeń. W klasycznych wdrożeniach sam proces budowy infrastruktury, wyboru dostawcy, zamawiania sprzętu, wreszcie jego instalacji okazuje się zwykle bardzo czasochłonny. Dzięki chmurze jesteśmy w stanie pominąć wiele etapów typowego projektu wdrożeniowego i szybko wystawić dla klienta gotowy do pracy system.

Jakie rozwiązania Sygnity oferuje podmiotom z sektora utilities w modelu cloud computing? Co wyróżnia Państwa ofertę na tym rynku?

Specjalizujemy się w rozwiązaniach biznesowych. Mniejszy nacisk kładziemy na sprzedaż infrastruktury. Tak więc model chmury jest dla nas czymś naturalnym, a nawet korzystnym. Na naszą ofertę dla sektora użyteczności publicznej składają się m.in. systemy billingowe w chmurze. Stawiamy tu na zwinność. Nasze oprogramowanie może być szybko wdrożone i pozwala na łatwe uruchomienie nowych procesów biznesowych i wprowadzenie na rynek nowej oferty. Stworzyliśmy – przeznaczone dla sektora użyteczności – rozwiązania prekonfigurowane. Dzięki temu podczas wdrożenia nie skupiamy się na wymyślaniu całości rozwiązania pod kątem unikalnych potrzeb danego przedsiębiorstwa, tylko dopasowujemy istniejące narzędzia. Czas od uruchomienia projektu do wystawienia pierwszych faktur dla klientów liczony jest w tygodniach.

Pracujemy też nad przeniesieniem do chmury naszej platformy prognozy popytu i produkcji dla dostawców oraz sprzedawców energii elektrycznej. Należy pamiętać, że wraz z upowszechnieniem odnawialnych źródeł energii – fotowoltaiki czy energetyki wiatrowej – poważnym wyzwaniem dla wszystkich operatorów energetycznych stało się prognozowanie produkcji. Czynników, które determinują produkcję energii, jest bardzo dużo – od pogody, przez lokalne uwarunkowania, po charakterystykę techniczną urządzeń. Dane te należy dodatkowo zderzyć z aspektami dotyczącymi funkcjonowania sieci dystrybucyjnej i możliwościami kontraktacji. Nasze, bardzo nowoczesne, rozwiązanie prognostyczne efektywnie wspiera tego typu analizy. Jest skierowane przede wszystkim do mniejszych przedsiębiorstw, a za sprawą chmury – będzie łatwo dostępne, a także szybkie i łatwe do uruchomienia. Sensowne wydaje nam się udostępnienie portalu do obsługi klientów oraz obsługi procesu zmiany dostawców energii. Modelowym odbiorcą naszych usług chmurowych są tzw. niezależni sprzedawcy mediów użyteczności publicznej.

Przeczytaj również
W przyszłości wszystkie nasze produkty będą w chmurze
Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *