BiznesRynekPolecane tematy

Cisco: Firmy jedynie w 20% wykorzystują potencjał cyfrowej transformacji

Z analiz Cisco wynika, że obecnie firmy, które realizują strategię cyfrowej transformacji wykorzystały średnio jedynie 20 proc. całkowitego potencjału digitalizacji. Jednocześnie, zdaniem przedstawicieli Cisco trudno jest wyobrazić sobie branżę, dla której zmiany wpisujące się w trend cyfrowej transformacji nie niosłyby wartości biznesowej.

Cisco: Firmy jedynie w 20% wykorzystują potencjał cyfrowej transformacji

Analizę, której podsumowanie znalazło się w raporcie Cisco „Digital Value at Stake”, opracowano na podstawie oceny potencjalnych, nowych źródeł przychodów lub oszczędności osiągalnych za sprawą cyfrowych innowacji w 16 badanych branżach, a także – obserwowanych i osiąganych wskutek digitalizacji zmian pozycji rynkowej przedsiębiorstw z poszczególnych branż. Według ekspertów Cisco na cyfryzacji najbardziej skorzystają te firmy, których strategie biznesowe będą polegać na wykorzystaniu technologii IT w konwergencji z technologiami operacyjnymi.

Całkowita wartość potencjału cyfrowej transformacji w perspektywie najbliższej dekady jest wyceniana na 23,8 bln USD. Co ważne, jest to wartość o 65% wyższa niż zakładały to prognozy Cisco z 2013.

Badanie Cisco pokazuje ponadto, że tylko nieliczne organizacje dysponują dziś kompleksowym planem zmian w obliczu cyfryzacji biznesu. Co więcej, statystycznie aż 45 proc. firm obecnie ignoruje tego typu zmiany. Tymczasem, jak pokazują badania Cisco, za sprawą cyfrowej transformacji, w ciągu najbliższych 5 lat swoją obecną pozycję rynkową utraci ok. 40 proc. firm. Z kolei tylko 25 proc. organizacji podchodzi do cyfrowej transformacji w sposób proaktywny. Analiza opiera się na ocenie ponad 350 przypadków wykorzystania technologii cyfrowych oraz ich efektów biznesowych. Sześć spośród 16 branż (produkcja przemysłowa, usługi finansowe, handel detaliczny, usługi ICT, służba zdrowia i branża wydobywcza) składać się będzie na niemal 75 proc. całkowitej wartości sektora prywatnego w nadchodzącej dekadzie.

Całkowita wartość potencjału cyfrowej transformacji w perspektywie najbliższej dekady jest wyceniana na 23,8 bln USD. Co ważne, jest to wartość o 65% wyższa niż zakładały to prognozy Cisco z 2013. Kalkulacja Cisco uwzględnia przy tym nakłady niezbędne na przeprowadzenie transformacji biznesu w oparciu o nowe technologie. Zdaniem autorów badania pokazuje ono faktyczną wartość, która jest realna do osiągnięcie dzięki wykorzystaniu nowych technologii. „Oczywiście bariery wejścia w potrzebne do realizacji cyfrowych zmian technologie są różne dla poszczególnych branż. Są jednak niższe niż w przeszłości, zarówno w kontekście uzyskania technologii, jak i potrzebnego finansowania” – dodaje Michael Ganser, wiceprezes Cisco na region Europy Centralnej. Jego zdaniem obecnie głównym czynnikiem ograniczającym potencjalne efekty digitalizacji biznesu jest kultura organizacyjna, która utrudnia wdrażanie innowacji. „Największą barierą często jest brak gotowości na zmiany. Kluczową rolę dla budowania otwartości organizacji na zmianę jest odpowiednie zaangażowanie zarządu” – dodaje Michael Ganser.

Kluczowym wyróżnikiem pomiędzy rożnymi rozwiązaniami IT stawać ma się natomiast warstwa oprogramowania – dotyczy to zarówno bezpieczeństwa, jak i funkcjonalności. „Obszar aplikacyjny dysponuje największą wartością jeśli chodzi o potencjał innowacyjny” – dodaje Michael Ganser. Efektem cyfrowej transformacji mają być też zmiany w szeroko rozumianych zasadach współpracy pomiędzy klientami i dostawcami. Zdaniem przedstawicieli Cisco w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej – dla obu stron – coraz częściej potrzebne staje się wspólne zaangażowanie w tworzenie innowacji.

Badanie Cisco dowodzą również, że firmy uznawane za liderów cyfrowej transformacji – w tym Apple, Uber i Tesla – osiągają wyższą efektywność inwestycji w technologie cyfrowe, ponieważ w oparciu o takie technologie tworzą nowe modele biznesowe, wykraczające poza dotychczasową specjalizację branżową.

Autorzy analizy podkreślają, że postępująca digitalizacja biznesu będzie wymuszać na osobach zarządzających zmianę spojrzenia na otoczenie biznesowe. „Wskutek cyfrowej transformacji pojawia się konieczność obserwowania zmian zachodzących nie tylko w bezpośrednim otoczeniu biznesowym, ale także w innych sektorach gospodarki. Tak znaczne rozszerzenie perspektywy wynika z faktu, że oparta na technologiach cyfrowych zmiana w pozornie odległym sektorze gospodarki, może stać się źródłem szans biznesowych albo istotnych ryzyk w innych branżach” – dodaje Michael Ganser. Dodatkowe wyzwania wiązać będą się z szybkością zachodzących zmian. „Dynamika cyfrowej transformacji oraz jej wpływ na działalność biznesową wykracza poza historyczne doświadczenia rynkowe. Firmy, które pozostaną przy dotychczasowym sposobie działania bez względu na trwającą wokół transformację mają wiele do stracenia” – kwituje Michael Ganser. Dodaje przy tym, że – jak pokazują przykłady z Francji, Włoch lub Niemiec – cyfrowa transformacja nie omija także sektora publicznego. Jednocześnie, jak podkreślają autorzy analizy Cisco wdrażanie technologii wspierających cyfrową transformację powinno iść w parze z rozwojem narzędzi w obszarze bezpieczeństwa.

Badanie Cisco dowodzą również, że firmy uznawane za liderów cyfrowej transformacji – w tym Apple, Uber i Tesla – osiągają wyższą efektywność inwestycji w technologie cyfrowe, ponieważ w oparciu o takie technologie tworzą nowe modele biznesowe, wykraczające poza dotychczasową specjalizację branżową. Z analiz Cisco wynika, przykładowo, że samo tylko usprawnienie analityki w handlu detalicznym może, w ciągu najbliższych 10 lat, przełożyć się na korzyści rzędu niemal 300 mld USD. Szacunki Cisco zakładają, że w ubiegłym roku firmy z sektora handlu detalicznego skonsumowały jedynie 15 proc. potencjalnych korzyści wynikających z digitalizacji biznesu. „Nasze badanie pokazuje, że maksymalizacja korzyści z cyfryzacji w sektorze prywatnym wymaga podważenia założeń, które do tej pory decydowały o sukcesie wielu firm, i ponownego spojrzenia na sposób organizacji i dostarczania przez firmy wartości ich klientom” – mówi Kevin Bandy, Chief Digitization Officer w firmie Cisco. Według niego, w aktualnych realiach rynku firmy muszą być gotowe na systematyczne wprowadzanie zmian obejmujących m.in. działalność operacyjną, kulturę, model przychodów, a także kompetencje i rozwiązania technologiczne.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *