BranżaRynek

Comarch dostarczy rozwiązanie do zarządzania nieruchomościami w Bydgoszczy i Toruniu

Oprogramowanie Comarch ERGO będzie stanowiło bazę danych o miejskich nieruchomościach i zapewni m.in. synchronizację z danymi dotyczącymi ewidencji gruntów oraz budynków. W ramach projektu przewidziane jest też wdrożenie e-usług zapewniających mieszkańcom i przedsiębiorcom dostęp do wielu informacji na temat miejskich nieruchomości.

Comarch dostarczy rozwiązanie do zarządzania nieruchomościami w Bydgoszczy i Toruniu

Rozwiązanie, które Comarch uruchomi w Bydgoszczy i Toruniu ma pełnić rolę specjalistycznego systemu udostępniania informacji o miejskich nieruchomościach. Funkcjonalność rozwiązania zbudowanego w oparciu o platformę Comarch Ergo obejmować będzie m.in. działania związane z gromadzeniem i udostępnianiem informacji o wartościach nieruchomości miejskich, a także kosztów związanych z ich utrzymaniem. Tym samym, wdrożenie oprogramowania firmy Comarch ma przyczynić się do usprawnienia procesów związanych z określeniem wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, dzierżaw i najmów. Ma też ułatwić tworzenie planów wykorzystania miejskich nieruchomości i będzie stanowić wsparcie dla procesów związanych z regulacją stanów prawnych oraz ewentualnymi roszczeniami do nieruchomości. Budowane na potrzeby Bydgoszczy i Torunia rozwiązanie zostanie też wyposażone m.in. w mechanizmy przejrzystej wizualizacji danych na mapach tematycznych. “Na portalu mapowym, bez potrzeby wizyty w urzędzie, będzie można sprawdzić, jak nieruchomość została ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego, o ile gmina już go uchwaliła, jaka jest jej powierzchnia, stan prawny i techniczny, na jaki okres można wynająć nieruchomość oraz jaka jest cena i wadium. Dodatkowo baza będzie zawierać zdjęcia nieruchomości. Do dyspozycji kupujących udostępniona zostanie również wyszukiwarka, która umożliwi filtrowanie nieruchomości po typie lub trybie najmu lub dzierżawy” – zapewnia Piotr Konstanty, Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Torunia.

Przeczytaj również
Samsung SDS Europe rozwija SAP Commerce Cloud, we współpracy z firmą e-point

Z kolei w ramach, opartych na funkcjonalności platformy Comarch Ergo, e-usług mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz działający w tych miastach przedsiębiorcy uzyskają łatwy dostęp do pełnych informacji na temat gruntów, budynków i lokali przeznaczonych do zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia, a także związanych z nimi postępowań przetargowych oraz ofert inwestycyjnych. W Bydgoszczy oprogramowanie zostanie dodatkowo zintegrowane z rozwiązaniem wykorzystywanym na poziomie samorządowym. “Wdrożenie systemu jest kolejnym krokiem w kierunku zbudowania przez nasz urząd kompleksowego systemu zarządzania nieruchomościami gminnymi i skarbu państwa. Konieczność integracji procesów związanych z prowadzeniem zasobu nieruchomości z procesami ich udostępniania oraz pobierania opłat z tego tytułu jest wyzwaniem, przed którym stoi każdy urząd. Mamy nadzieję, że wdrożenie systemu pozwoli zainteresowanym uzyskać pełną wiedzę o ofercie Miasta w zakresie nieruchomości” – mówi Janusz Popielewski, Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Oba projekty są finansowane ze środków unijnych, w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *