Branża ITRynek

Comarch zmodernizował centralną bazę danych ZUS

IBM Db2 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to największa baza danych w Polsce. W ramach działań realizowanych przez Comarch przy współpracy z firmą Kyndryl, przeprowadzono migrację systemu do wersji 12 FL 500. Nowa wersja Db2 zapewnia pełne wsparcie producenta oraz stanowi rozwiązanie ograniczeń wynikających z architektury wcześniejszych wersji. Umożliwia też wykorzystanie nowych funkcjonalności, szczególnie w obszarze pamięci operacyjnej, co istotnie zwiększyło wydajność systemu – informują przedstawiciele Comarch.

Comarch zmodernizował centralną bazę danych ZUS

Projekt migracji motoru bazy danych Db2 do wspomnianej wersji 12 prowadzony był w okresie wzmożonych zmian w obszarze obsługującego 25 milionów klientów Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI), w związku z zadaniami nałożonymi na ZUS. Ze względu na pracę systemu 24/7, prace migracyjne musiały uwzględnić ewentualne uciążliwości odczuwane przez płatników i ubezpieczonych, a także pracowników zakładu. Sam proces migracji środowiska produkcyjnego przebiegał w ramach następujących po sobie etapów projektowych. Ostatni z nich, czyli migracja bezpośrednio z wersji 10 NFM do wersji 12, nie była nigdy wcześniej wykonywana na świecie.

“Projekt wymagał precyzyjnego zaplanowania działań zarówno w obszarze technologicznym, jak również organizacyjnym, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę zmian w systemie KSI, jakie musiały być wykonane równolegle w związku z nowymi zadaniami nałożonymi na ZUS. Migracja nie mogła spowodować przestoju w funkcjonowaniu systemu, co udało się osiągnąć. Jest to ogromny sukces zespołów odpowiedzialnych za migrację” – skomentował Włodzimierz Owczarczyk, członek zarządu ZUS ds. IT.

Realizacja procesu migracji w środowisku produkcyjnym opierała się na wydajnościowych i funkcjonalnych testach poszczególnych elementów systemu odwołujących się do centralnej bazy danych Db2.

“Ze względu na stale rosnący zakres usług świadczonych przez KSI oraz konieczność modyfikacji systemu, migracja Db2 do wersji 12 obciążona była dodatkowym ryzykiem. Aby mu zapobiec wprowadzono szczegółowe testy aplikacyjne oraz dodatkowe obserwacje systemowe. Poza zapewnieniem pełnego wsparcia producenta, migracja uzasadniona była również perspektywą uzyskania korzyści wynikających z nowej wersji. Szczególnie pożądaną przy obecnych warunkach, był wzrost wydajności systemu” – powiedział Mirosław Pasternak, kierownik projektu po stronie Comarch.

Przeprowadzenie migracji do wersji 12 nie byłoby możliwe bez przygotowania i wdrożenia technicznych zmian w oprogramowaniu KSI dostosowujących je do nowej wersji bazy.

“W oparciu o liczne testy, ponowne weryfikacje oraz analizy różnic nowej wersji bazy danych w stosunku do używanej w ZUS, zespół programistów i inżynierów Comarch przygotował zmiany w kodzie aplikacji KSI i obiektach bazodanowych tak, aby całość systemu po migracji działała w sposób niezmienny funkcjonalnie i korzystniejszy wydajnościowo” – wskazał Bartosz Gasparski, koordynator techniczny po stronie Comarch.

Aby uzyskać maksymalne zabezpieczenia dla powodzenia migracji, zespół projektowy m.in. skonstruował raport porównawczy zmian ścieżek między kolejnymi wersjami dla dynamicznych zapytań. Specjaliści Comarch przygotowali również środowisko przedprodukcyjne służące do weryfikacji potencjalnych obejść.

“Obserwowane obecnie trendy takie jak istotny spadek obciążenia komputera centralnego, jego większa efektywność, czy też krótszy średni czas realizacji procesów biznesowych przekładają się w bezpośredni sposób na usprawnienie pracy zakładu i zabezpieczają od strony technologicznej realizację kolejnych, wynikających z ustawodawstwa zmian w obszarze KSI” – stwierdził Mirosław Pasternak.

W projekcie udział wzięła również firma Kyndryl, która świadczyła usługi Mainframe dla ZUS od początku istnienia systemu KSI.

“Zaktualizowanie wersji silnika bazy danych było kompleksową operacją i wiązało się z dostosowaniem warstwy systemowej, narzędziowej oraz aplikacyjnej, co wymagało wielu miesięcy przygotowań. Wdrożenie pokazało wyraźny spadek zużycia procesorów, przyspieszyło czas wykonywania zadań i transakcji oraz zoptymalizowało koszty pracy systemu Db2. Nowa wersja, która jest obecnie użytkowana w ZUS, otwiera wiele możliwości dalszej optymalizacji środowiska Db2, co w niedalekiej przyszłości powinno przynieść instytucji kolejne wymierne korzyści” – podsumował Maciej Rowiński, kierujący koordynacją techniczną projektu w firmie Kyndryl.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *