CIOPolecane tematy

Dlaczego warto zwirtualizować firmowe środowisko? Poznaj 6 powodów Promocja

Promocja
Dla firmy działanie w realiach, w których wydajność i konkurencyjność stale powinny być na jak najwyższym poziomie, to jak dla człowieka udział w maratonie. Trzeba dawać z siebie jak najwięcej, stawiać czoła zmiennym czynnikom zewnętrznym, pokonywać własne słabości, a mety z reguły i tak nie widać.

Dlaczego warto zwirtualizować firmowe środowisko? Poznaj 6 powodów<span class=sponsorowany> Promocja</span>

W biznesowym ‘życiu’ każdej firmy jest podobnie. Te również muszą mierzyć się z wieloma czynnikami zewnętrznymi jak np. zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne, czy coraz bardziej wyrafinowane cyberataki. Muszą radzić sobie z wyzwaniami, które przychodzą z wewnątrz organizacji, w tym choćby ze stale rosnącą dywersyfikacją grup pracowników, ich potrzebami, czy coraz większym skomplikowaniem środowiska informatycznego. Wspólnym mianownikiem dla wielu czynników i zarazem jednym z największych wyzwań dla firm jest ochrona informacji.

Rosnąca złożoność środowisk pracy a bezpieczeństwo

Ochrona informacji to dziś jedno z najważniejszych firmowych zadań. Takie rozwiązania jak firewalle, czy antywirusy pozostają ważnymi składowymi strategii bezpieczeństwa firm, lecz coraz łatwiej są obchodzone przez cyberprzestępców, którzy na swój cel biorą bezpośrednio aplikacje czy dane. Tworzone przez nich zagrożenia są bardziej przemyślane i różnorodne: począwszy od prostych naruszeń bezpieczeństwa sieci firmowej, przez ataki mallware, aż do ukierunkowanego hakingu, wyrafinowanych ataków phishingowych czy manipulacji w celu kradzieży majątku firmy i jej własności intelektualnej, która często ujawniana jest miesiące po samym ataku. W konsekwencji takie incydenty mają wpływ na reputację firmy, jak i na ciągłość jej działania, która często nie może zostać w pełni przywrócona, dopóki dane zagrożenie nie zostanie odpowiednio zdiagnozowane, a szkody ocenione i usunięte.

Mimo, że osiągnięcie bezpieczeństwa firmowych informacji jest niezbędne, to jednocześnie zachowanie odpowiedniego poziomu ochrony przez działy IT jest coraz trudniejsze. Szeroko stosowana mobilność oraz konsumeryzacja IT w tym BYO i cloud computing powodują, że coraz więcej różnorodnych grup użytkowników (telepracowników, użytkowników mobilnych, partnerów, dostawców i innych kontrahentów) uzyskuje dostęp do informacji firm, z którymi współpracują.

„Nic dziwnego, że część działów IT czuje się, jakby zostawało w tyle: im więcej pieniędzy wydają na bezpieczeństwo, to i tak bywa, że wprowadzane przez nie rozwiązania nie rozwiązują lub są nieadekwatne do wymagań i wyzwań jakie stawiają przed IT współczesne środowiska pracy” – mówi Wolfgang Mayer, szef Citrix na Europę Wschodnią. Pozostaje pytanie: jak IT może utrzymać kontrolę nad własnymi zasobami i zmniejszyć ew. zagrożenia? I choć wyeliminowanie wszystkich z nich nie jest możliwe, to można wprowadzić strategię, w której odpowiednio zdefiniowany poziom dostępu do zasobów wiąże się z maksymalizacją kontroli i ochrony danych, aplikacji i infrastruktury firmy.

Przeczytaj również
Druga fala pandemii wzmogła zainteresowanie VDI. Co wyróżnia Wirtualny Pulpit od Exatel?

Wirtualizacja aplikacji i desktopów – zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie

Wirtualizacja aplikacji i stacji roboczych pozwala organizacjom zmniejszyć ryzyko ataku oraz zabezpieczyć własne informacje. Kluczem jest centralizacja zasobów informatycznych w centrum danych. Taka architektura jest nie tylko z definicji bezpieczniejsza, ale także pozwala na łatwiejszą kontrolę informacji oraz dostępu do nich. Zarządzane z jednego miejsca, zwirtualizowane aplikacje i desktopy Windows oraz Linux są dostarczane na żądanie w formie usługi do każdego użytkownika na dowolne urządzenie z jakiego ten korzysta. Na takich wirtualnych zasobach pracuje się identycznie, jak na tradycyjnym komputerze z zainstalowanym na nim oprogramowaniem.

Technologia wirtualizacji pozwala zarówno kontrolować dostarczanie aplikacji, dostęp do nich, odpowiednio szyfrować zasoby, ale również w granularny sposób decydować o uprawnieniach do poszczególnych funkcji środowiska (np. kopiowanie plików, drukowanie itp.). Stąd też bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych czynników (choć nie jedyny), dla którego firmy decydują się na jej wdrożenie. Wpisując wirtualizację aplikacji i stacji roboczych w szerszą strategię bezpieczeństwa dział IT może efektywniej zarządzać ryzykiem jednocześnie zapewniając firmie optymalną elastyczność.

Przedstawiciel Citrix nadmienia, że istnieje sporo czynników zwiększających bezpieczeństwo firmy i powiązanych z wirtualizacją. Według niego warto jednak zwrócić uwagę na następujące z nich:

1. Wsparcie elastyczności i mobilności

Dla wielu firm mobilność jest kluczowa. Korzyści z zatrudniania osób bazujących na elastycznej pracy jest wiele: od zwiększonej elastyczności i lepszej ciągłości działania firmy po niższe koszty nieruchomości, podróży służbowych czy ogólne niższe koszty pracy. Jednak zarówno pracownicy kontraktowi, telepracownicy czy niezależni konsultanci swoją efektywność uzależniają od dostępu do informacji i zasobów firmy a także możliwości pracy z nimi (współdzielenia, udostępniania etc.). To z kolei stanowi wyzwanie dla działu IT.

Przeczytaj również
Brak dojrzałych praktyk i odpowiednich specjalistów powoduje, że zarządzanie zasobami IT nie nadąża za rozwojem biznesu

Wirtualizacja pomaga zarządzać bezpieczeństwem informacji przez wprowadzenie elastycznego dostępu do zasobów IT z wielu miejsc. Zarządzanie scentralizowanymi aplikacjami i danymi z jednego miejsca oraz jasno określone polityki dostępu pozwalają jedynie upoważnionym użytkownikom na korzystanie z zasobów firmy. Dział IT może nie tylko szybko przydzielać, modyfikować, ale i anulować dostęp do danych firmy danemu użytkownikowi, gdy jego praca nad danym projektem jest zakończona lub kontrakt wygasł.

2. Zapobieganie utracie danych oraz ochrona prywatności i własności intelektualnej

Do obowiązków IT należy nie tylko zapobieganie utracie danych i ochrona własności intelektualnej, ale także zapewnienie odpowiedniego poziomu prywatności i poufności danych klientów. Należy także honorować zobowiązania zawarte w umowach z firmami trzecimi i partnerami oraz dbać o zgodność z odpowiednimi regulacjami.

Przez utrzymywanie zasobów firmy w jednym miejscu a nie w wielu lokalizacjach naraz IT może łatwiej i efektywniej zarządzać i zabezpieczać aplikacje i powiązane z nimi dane. Może również określać zestaw polityk, by kontrolować użytkowników odnośnie działań, jakie ci wykonują na zasobach np. odnośnie zapisywania, kopiowania, drukowania etc. W sytuacjach, gdy wymagane jest korzystanie z lokalnych zasobów lub działania w trybie offline, dane zostają zaszyfrowane w wyizolowanym kontenerze na urządzeniu końcowym, który gdy urządzenie końcowe zostanie zgubione lub skradzione można zdalnie usunąć.

3. Utrzymanie zgodności z przepisami

Utrzymanie zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, wymogami sektorowymi oraz wewnętrzną polityką firmy bywa trudne. Wprowadzenie zbyt małej kontroli nad informacjami oraz brak danych o lokalizacji poszczególnych sesji może rodzić problemy. Z kolei pełna kontrola może okazać się zbyt restrykcyjna.

Wirtualizacja pomaga zastosować jedną politykę kontroli. Dla przykładu Unia Europejska posiada określone regulacje odnośnie ochrony ruchu danych i niewyprowadzania ich poza granice krajów członkowskich. Dzięki wirtualizacji dostęp do danych może mieć miejsce spoza Unii, lecz te fizycznie nie opuszczają swojej lokalizacji i nie przemieszczają się pomiędzy państwami, co eliminuje potencjalne problemy regulacyjne.

4. Zwiększenie wartości inwestycji w bezpieczeństwo.

Zarządzanie wieloma punktami końcowymi bywa czasochłonne i może prowadzić do opóźnień i przeoczeń we wdrażaniu nowych zabezpieczeń. Wiele badań rynkowych pokazuje, że duża część udanych ataków korzysta z wcześniej znanych luk, dla których poprawka lub bezpieczna konfiguracja została już udostępniona.

Przeczytaj również
New Normal, czyli wsparcie budowy cyfrowej organizacji

Scentralizowane procesy utrzymania i konserwacji oprogramowania oparte na technologii wirtualizacji zwiększają i jednocześnie upraszczają utrzymanie bezpieczeństwa punktów końcowych. Patche, aktualizacje antywirusów oraz poprawki oprogramowania mogą być szybko instalowane w głównym obrazie (master image) zanim zostaną rozdystrybuowane w całej organizacji.

5. Ochrona informacji w razie klęski żywiołowej lub innego zakłócenia biznesowego.

W sytuacji wystąpienia awarii firma musi nie tylko zapewnić, by dane i aplikacje pozostały bezpieczne, ale również, jak najbardziej zbliżony do normalnego tryb działania. Jest to istotne z punktu widzenia potencjalnego naruszenia reputacji firmy, wystąpienia ewentualnych strat finansowych, utraconej produktywności czy zaniedbań relacji z klientami i partnerami.

Wirtualizacja pozwala na to, aby w razie awarii przekierować cały ruch z jednego centrum danych na zapasowe. Tym samym zgromadzone w jednym miejscu zasoby mogą być w szybki sposób ponownie przydzielone wszystkim użytkownikom. IT może równie łatwo cofnąć dostęp do zasobów dla urządzeń, które w wyniku awarii przestały być bezpieczne.

6. Minimalizowanie skutków naruszenia bezpieczeństwa informacji

Żadna strategia nie może zagwarantować stuprocentowego bezpieczeństwa informacji. Jednak w przypadku, gdy maszyna pracownika ulegnie zainfekowaniu można za pomocą wirtualizacji zresetować jej obraz po restarcie i przywrócić do stanu niezainfekowanego. Jeśli środowisko pracy użytkownika jest zagrożone, jak w przypadku ataku zero-day, IT może szybko przełączyć je w tryb offline i przywrócić do stanu podstawowego z wykorzystaniem ‘złotego obrazu’.

Żadna z firm nie może sobie pozwolić na to, by utracić kontrolę nad posiadanymi informacjami, gdyż to one stanowią siłę napędową każdej z nich. Wirtualizacja pomaga nie tylko zabezpieczyć do nich dostęp, ale także upraszcza sam proces. Dzięki niej można chronić własność intelektualną, zapewniać prywatność danych a także spełniać wymogi zgodności z przepisami. Wykorzystanie wirtualizacji, jako dodatkowej warstwy zabezpieczeń pozwala IT lepiej wspierać nowe inicjatyw biznesowe podejmowane przez organizacje takie, jak: otwarcie nowego oddziału, rozszerzenie działalności na inne lokalizacje, czy połączenie lub wykupienie innego podmiotu, co ma kluczowe znaczenie dla jej wzrostu rynkowego.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *