BranżaRynek

Do 2024 roku mniej niż 1/5 europejskich firm technologicznych zaoferuje rozwiązania z zakresu rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości

Tak wynika z „Technology Ecosystem  Benchmark Report” przygotowanego przez TD Synnex, we współpracy z firmą analityczną Canalys. Dzieje się tak pomimo prognoz IDC, według których rynek metawers ma osiągnąć wartość 16 miliardów dolarów, a związane z nim inwestycje mają wzrosnąć o 150% w ciągu najbliższych 24 miesięcy. Mimo niewykorzystanego potencjału rynku metawers, te same firmy doskonale odnajdują się w nurcie usług zarządzanych, bowiem prawie trzy czwarte respondentów przewiduje wzrost przychodów z tego obszaru – wskazują autorzy „Technology Ecosystem  Benchmark Report”.

Do 2024 roku mniej niż 1/5 europejskich firm technologicznych zaoferuje rozwiązania z zakresu rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości

„Raport porównawczy ekosystemu technologicznego” podkreśla fakt, że w globalnym ekosystemie technologicznym wszystkie firmy są ze sobą powiązane i wskazuje również na szybkie tempo zmian, które przerodziło się w stan ciągłej transformacji. Analizę opracowano na podstawie badania branżowego przeprowadzonego wśród partnerskich firm technologicznych średniej wielkości, czyli zatrudniających do 1000 pracowników.

I tak, za największe wyzwania dla swoich firm respondenci w Europie uznali następujące kwestie:

  • przewidywanie i spełnianie oczekiwań użytkowników końcowych w zakresie technologii;
  • sprawne prowadzenie działalności gospodarczej w branży technologicznej;
  • aktywizowanie, wzbogacanie i rozwijanie branży technologicznej.

Pomimo powyższych wyzwań 82% europejskich partnerów spodziewa się wzrostu obrotów w bieżącym roku finansowym, przy czym 43% największe przychody osiąga ze sprzedaży zabezpieczeń, serwerów
i pamięci masowych, a 40% twierdzi, że technologie te są również najbardziej dochodowe. Najbardziej dochodową technologią dla europejskich partnerów okazały się systemy zabezpieczeń.

Z badania wynika, że w każdej kategorii usług prognozowany jest wzrost przychodów:

  • usługi zarządzane – o 74%;
  • usługi profesjonalne – o 65%;
  • konsumpcja w ramach usług – o 50%;
  • usługi pakietowe – o 44%;
  • usługi zw. z cyklem życia produktu – o 38%
Przeczytaj również
IFS ogłosił bezpłatny dostęp do licencji IFS assyst na cały 2023 rok

Większość europejskich partnerów (63%) przewiduje, że odsprzedaż sprzętu komputerowego będzie miała zasadnicze znaczenie dla ich działalności, przy czym 25% twierdzi, że znaczenie tej kategorii wzrośnie, a 38% – że nie ulegnie zmianie. Co ciekawe, respondenci twierdzą, że sprzedaż ich własnej własności intelektualnej, która obecnie ma czteroprocentowy udział w obrotach, zyska na znaczeniu, a ponad jedna trzecia z nich spodziewa się wzrostu tej wartości w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

ESG ważnym trendem

Jak wynika z raportu, szefowie firm informatycznych wiedzą, że muszą oferować usługi związane ze zrównoważonym rozwojem i ESG (środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym). Nawet 43% europejskich partnerów planuje zaoferować funkcje raportowania zrównoważonego rozwoju w ciągu najbliższych dwóch lat. W badaniu podkreślono, że „partnerzy przygotowani do udzielania klientom pomocy w wypełnianiu zobowiązań i wymogów w zakresie ESG będą mieli ogromne możliwości na rynku”.

Europejscy partnerzy z branży IT sygnalizują także, iż priorytetową strategią rozwoju stała się współpraca. 79% respondentów uznało aktywizację partnerów branżowych za ważny lub bardzo ważny czynnik przyszłego rozwoju.

„Zapewnianie korzyści klientom końcowym oznacza rozwój możliwości biznesowych, które dostosowują się do najbardziej wydajnych i skutecznych sposobów pozyskiwania, konfigurowania, dostarczania, zabezpieczania, obsługi i serwisowania tych technologii” – skomentował Andy Gass, dyrektor ds. technologii cyfrowych w TD Synnex. „W środowisku ciągłych, szybkich zmian technologicznych europejskie firmy z sektora IT muszą szybciej wprowadzać rozwiązania na rynek. Współpraca w ramach branży przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek, obniża koszty i likwiduje zapóźnienia technologiczne” – podsumował.

Przeczytaj również
Raport PwC: Ograniczenie wydatków na IT nie będzie dotyczyć cyfrowej obsługi klientów i cyberbezpieczeństwa

Podsumowanie analizy dla rynku europejskiego ze wspomnianego raportu można pobrać tu.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *