InfrastrukturaBiznesExecutive ViewPointPolecane tematy

Fundament infrastruktury IT dla nowoczesnego biznesu

Executive Viewpoint

O potencjale biznesowym i korzyściach płynących z wirtualizacji kolejnych warstw infrastruktury IT, konieczności wirtualizacji sieci, m.in. w kontekście IoT, efektach zróżnicowanej dynamiki adopcji nowych technologii w Europie Środkowo- Wschodniej, a także o przykładach kompleksowego wykorzystania wirtualizacji w administracji publicznej mówi Gerd Mick, Regional Director CEE i Enterprise Director CEMEA w VMware.

Fundament infrastruktury IT dla nowoczesnego biznesu

Wirtualizacja pozwala w lepszy sposób gospodarować dostępnymi zasobami IT, oszczędzać pieniądze, podnosić efektywność działania i zwinność organizacji, co najczęściej skutkuje wzmocnieniem pozycji rynkowej lub sprzedaży. Dzisiejsza funkcjonalność technologii VMware jest efektem wielu lat rozwoju. Obecnie wszystkie firmy, niezależnie od ich specjalizacji czy wielkości, mogą sięgnąć po korzyści wynikające z wirtualizacji procesów przetwarzania.

W jaki sposób wirtualizacja – jako technologia kojarzona głównie z aspektami technologicznymi funkcjonowania środowisk IT – wpisuje się w potrzeby dzisiejszego biznesu?

Większość dzisiejszych projektów IT podlega ocenie w trzech wymiarach. Pierwszym z nich jest zgodność ze strategią firmy. Obecnie projekty realizowane w obszarze IT mają pozwalać na osiągnięcie oszczędności lub wzrost przychodów. Drugim wymiarem jest skrócenie czasu realizacji kluczowych działań rynkowych. Dotyczy to wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług, a także zwiększania produktywności rozumianego jako możliwość realizowania większej ilości zadań w jednostce czasu przy tych samych zasobach. W przypadku sektora publicznego celem nadrzędnym jest zazwyczaj szybkie dostarczenie nowych usług lub podniesienie jakości obsługi obywateli. Trzeci aspekt to wpływ projektów IT na pozycję rynkową, możliwości rozwoju modelu biznesowego, czy zdynamizowanie procesów biznesowych.

Wirtualizacja dobrze wpisuje się we wszystkie trzy obszary. Pozwala bowiem w lepszy sposób gospodarować dostępnymi zasobami IT, oszczędzać pieniądze, podnosić efektywność działania i zwinność organizacji, co najczęściej skutkuje wzmocnieniem pozycji rynkowej lub sprzedaży. Dzisiejsza funkcjonalność technologii VMware jest efektem wielu lat rozwoju. Obecnie wszystkie firmy, niezależnie od ich specjalizacji czy wielkości, mogą sięgnąć po korzyści wynikające z wirtualizacji procesów przetwarzania.

Efektywność naszych rozwiązań wirtualizacji serwerów stanowi dowód na to, że technologia VMware jest stabilna i niezawodna. Umożliwia osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych, a jednocześnie charakteryzuje się szybkim zwrotem z inwestycji. Praktyka pokazuje, że wirtualizacja warstwy pamięci masowych w perspektywie 3 lat daje możliwość zaoszczędzenia nawet 50% kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury storage, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności jej użycia i zwinności działania środowiska IT.

Przeczytaj również
Vantage Data Centers wchodzi na polski rynek. Zbuduje kampus w Warszawie

Skąd wynikają tak znaczne oszczędności w przypadku wirtualizacji pamięci masowych?

Potencjał ten wynika m.in. z możliwości lepszego, bardziej ekonomicznego gospodarowania zasobami sprzętowymi. Wirtualizacja – także w kontekście pamięci masowych – daje możliwość rezygnacji lub ograniczenia skali użycia wyspecjalizowanego, droższego sprzętu i zastosowania bardziej standardowych, tańszych rozwiązań.

Należy pamiętać, że za sprawą wirtualizacji specyfika funkcjonowania poszczególnych systemów ulega przeniesieniu do warstwy oprogramowania, gdzie jest łatwiejsza i tańsza do kontrolowania. Nie podlega natomiast ograniczeniom związanym z konkretnymi zasobami sprzętowymi.

VMware oferuje dziś również narzędzia pozwalające wirtualizować warstwę sieci…

Chęć osiągnięcia pełni korzyści związanych z wirtualizacją wymaga zastosowania tego typu technologii także w kontekście warstwy sieciowej. Połączenie wirtualizacji wszystkich trzech warstw infrastruktury pozwala na realizowanie wszystkich funkcji centrum danych niezależnie od sprzętu. Otwiera to drogę do nowych poziomów elastyczności i efektywności wykorzystania zasobów. Pozwala też na zautomatyzowanie wielu aspektów związanych z funkcjonowaniem środowiska IT. Pokazuje to również zaangażowanie VMware w dzisiejsze oczekiwania użytkowników biznesowych, którzy potrzebują elastycznych funkcjonalnie, a jednocześnie optymalnych kosztowo rozwiązań IT.

Czy to znaczy, że wirtualizacja powinna być postrzegana jako jedna z najważniejszych technologii wykorzystywanych w projektach związanych z cyfrową transformacją?

Wirtualizacja ma fundamentalne znaczenie dla tego typu inicjatyw. Potencjał technologii IT w aspekcie modernizacji biznesu bardzo dobrze widać na przykładzie banków. W Polsce to mocno zdywersyfikowany rynek. Z kolei w krajach Europy Zachodniej następuje – lub już nastąpiła – silna konsolidacja sektora bankowego. Wiele wskazuje na to, że podobne zmiany nastąpią także na rynku polskim. Powinna ona przyspieszyć w ciągu 3–5 lat. Jeśli obecne dziś w Polsce banki nie przygotują się do trwającej rewolucji cyfrowej i nie podejmą działań mających na celu wzmocnienie pozycji w kontekście nowych usług finansowych, to zapewne stracą swoją pozycję, zostaną przejęte przez większych graczy lub znikną z rynku. Wiele firm z sektora finansów i bankowości już dziś realizuje projekty pozwalające pracownikom łatwiej korzystać z niezbędnych narzędzi, szybciej sięgać po potrzebne dane, sprawniej realizować konkretne procesy, podnosząc jakość obsługi klientów.

Czy firmy z regionu Europy Środkowo-Wschodniej podchodzą do wirtualizacji z większym dystansem niż ich zachodni konkurenci?

Nie nazwałbym tego dystansem, choć widoczne jest pewne przesunięcie czasowe, dostrzegane zwłaszcza w kontekście zainteresowania wirtualizacją warstwy sieci czy wirtualizacji centrów danych. Wbrew pozorom sprawia ono, że polskie firmy ciągle mają wiele do wygrania, również w skali całego regionu. Efektywność realizacji nowych inicjatyw biznesowych zależy dziś przecież – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – od technologii i sprawnej infrastruktury IT. Odpowiadając na tego typu potrzeby, poza rozbudowaną ofertą narzędzi wirtualizacyjnych, proponujemy także hiperkonwergentne rozwiązania wspierające szybką modernizację centrów danych. Modernizację przeprowadzaną w sposób zgodny z typowymi potrzebami i ograniczeniami biznesowymi. Rozwiązania tego typu oferujemy wspólnie z firmami takimi jak Dell EMC i Fujitsu. VMware oferuje też rozwiązania przeznaczone dla użytkowników biznesowych, w tym rozwiązania do zarządzania flotą urządzeń mobilnych i systemy wirtualizacji stacji roboczych.

Z jakim zainteresowaniem spotyka się wirtualizacja sieci i centrów danych w przypadku sektora administracji publicznej?

Przeczytaj również
Hiperautomatyzacja – nowa moda czy konieczność?

Widać coraz większe zainteresowanie. Co więcej – jak pokazują projekty realizowane w wielu krajach regionu – wirtualizacja dysponuje ogromnymi możliwościami, jeśli chodzi o tworzenie oraz optymalizację infrastruktury IT dla administracji publicznej. Przykładowo, Mołdawia – wykorzystując pełny stos technologii VMware – zbudowała kompleksową platformę chmury obliczeniowej przeznaczoną dla instytucji rządowych. Oparte na technologiach VMware i zbudowane według koncepcji SDDC środowisko ma dziś istotne znaczenie dla wielu usług publicznych realizowanych dla obywateli Mołdawii. Był to jeden z pierwszych tego typu projektów stosujących na szeroką skalę koncepcję centrum danych definiowanego programowo. Efekty okazały się bardzo pozytywne.

Warto również wspomnieć o Estonii, gdzie zrealizowano projekt zakładający wykorzystanie usług chmurowych VMware w celu realizacji usług IT dla sektora publicznego. Z kolei rząd Słowenii zdecydował się na zbudowanie środowiska chmury obliczeniowej dla sektora administracji na bazie technologii VMware i rozwiązań Dell EMC. Z naszych rozwiązań korzystają też – na mniejszą skalę – różne instytucje publiczne w Polsce. Jeśli spojrzeć na to, jakimi rozwiązaniami dysponują dziś poszczególne instytucje publiczne w Polsce, to okaże się, że dzięki zastosowaniu rozwiązań VMware możliwe jest zbudowanie w łatwy sposób kompleksowego środowiska chmury obliczeniowej na potrzeby polskiej administracji. Do realizacji takiego projektu niezbędne jest jednak m.in. scentralizowane spojrzenie na plany rozwoju rządowych środowisk IT oraz ich integracja, a to jest często kwestia polityczna.

W jaki sposób z potencjału wirtualizacji mogą skorzystać mniejsze organizacje?

Przeczytaj również
Jesteśmy w stanie kompleksowo zrealizować każdy projekt związany z rozwiązaniami SAP

Wirtualizacja jest fundamentem chmury obliczeniowej. Daje też możliwość lepszego wykorzystania tego modelu. Chmura z kolei stwarza ogromne szanse dla mniejszych przedsiębiorstw, zwłaszcza na rynkach rozwijających się, takich jak rynek polski. W przeszłości mniejsze organizacje miały znacząco utrudnioną drogę do zarabiania na ciekawych pomysłach biznesowych. Wynikało to z konieczności poniesienia znaczących nakładów finansowych. Obecnie, za sprawą chmury obliczeniowej, tego typu bariery znikają. Jako dostawca technologii, VMware współpracuje z wiodącymi operatorami usług cloud computing, którzy nasze rozwiązania, nawet najbardziej zaawansowane, oferują mniejszym klientom.

Dlaczego wirtualizacja warstwy sieci jest tak istotna w kontekście powszechnych potrzeb związanych z optymalizacją i podnoszeniem zwinności biznesu?

Wirtualizacja pozwala na uniezależnienie funkcjonalności infrastruktury od warstwy sprzętu, co zdecydowanie upraszcza ewentualne zmiany w zakresie funkcji, konfiguracji, aktualizacji oraz utrzymania środowiska, a jednocześnie eliminuje silosowe podejście do zasobów IT. Wirtualizacja wspiera też kwestie związane z bezpieczeństwem. Umożliwia bowiem wprowadzenie mikrosegmentacji infrastruktury. Daje to wyższy poziom bezpieczeństwa, przy niższym koszcie i poprawie elastyczności. Wdrożenie analogicznego podejścia, w sposób inny niż przy wykorzystaniu wirtualizacji, pociągnie wielokrotnie wyższe koszty. Wszystko to sprawia, że wprowadzenie technik wirtualizacyjnych do kolejnych warstw infrastruktury jest tylko kwestią czasu.

Wirtualizacja sieci nabiera też dodatkowego znaczenia w kontekście inicjatyw związanych z internetem rzeczy. Jeśli mowa o projektach IoT, kluczowe znaczenie ma zapewnienie infrastruktury sieciowej dysponującej określonymi parametrami. Weźmy pod uwagę motoryzację i autonomiczne pojazdy. Każdy z takich pojazdów wykorzystuje moc obliczeniową dostarczaną przez środowiska chmury obliczeniowej. Nakłada to określone wymagania względem architektury sieci i sposobów przesyłania danych.

Osobnym zagadnieniem jest kwestia bezpieczeństwa transmisji danych, które mają fundamentalne znaczenie dla zachowania pojazdu, a więc i bezpieczeństwa pasażerów. Przykładowo, funkcjonalność platformy VMware NSX daje możliwość łatwego odseparowania kanałów transmisji i zapewnienia dodatkowej, trudnej do obejścia, warstwy ochrony. Wraz z upowszechnieniem projektów IoT należy zdawać sobie sprawę, że wszystkie urządzenia połączone z internetem mogą potencjalnie stać się celem złośliwych działań przestępców. Koncepcja IoT ma sens tylko wówczas, gdy opiera się na odpowiednio zabezpieczonej warstwie infrastruktury. Wirtualizacja sieci pozwala taką infrastrukturę zbudować, a jednocześnie zapewnia wiele innych korzyści związanych z wykorzystaniem zasobów IT czy zarządzaniem środowiskiem.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.