Executive ViewPointCIOPolecane tematy

HPE Synergy łączy świat tradycyjnego IT z potrzebami dynamicznego biznesu
EVP

Executive ViewPoint
Z Pawłem Wójcikiem, Servers Category Manager w polskim oddziale Hewlett Packard Enterprise rozmawiamy o wymaganiach biznesowych względem infrastruktury IT, szczegółach koncepcji architektury komponowalnej, a także możliwościach i planach rozwoju platformy HPE Synergy.

HPE Synergy łączy świat tradycyjnego IT z potrzebami dynamicznego biznesu<br><span class=sponsorowany> EVP</span>

W jaki sposób dzisiejsze realia gospodarcze odbijają się na wymaganiach względem infrastruktury IT w firmach?

W dzisiejszym świecie biznesowo wygrywa ten, kto ma dobry pomysł. Jednak nie jest to czynnik wystarczający. Liczy się też możliwość i szybkość wprowadzenia tej idei w życie. Rywalizacja coraz częściej sprowadza się do pierwszeństwa w zakresie wprowadzenia danej koncepcji na rynek. Zawsze istnieje realne ryzyko, że konkurencja podobny pomysł zrealizuje lepiej lub na większą skalę.

Przybywa globalnych przykładów firm, które – dzięki odpowiedniemu połączeniu koncepcji biznesowej i jej realizacji – poprzez wykorzystanie technologii IT stały się pionierami zmian funkcjonowania całych segmentów rynku. Sukcesy firm, takich jak Uber pokazują, jak duże znaczenie ma szybkość realizacji inicjatyw biznesowych. Dlatego w HPE stawiamy na kompleksowe rozwiązania, które umożliwiają szybką realizację idei biznesowych.

Oferujemy infrastrukturę, która ułatwia wdrażanie nowych aplikacji i systemów w złożonych, heterogenicznych środowiskach IT. Przy architekturze silosowej – która dziś dominuje w wielu przedsiębiorstwach – proces uruchomienia nowej aplikacji może trwać miesiącami. Istnieją firmy, gdzie wdrożenie nowej wirtualnej maszyny w systemie produkcyjnym trwa ok. 28 dni. Jest to oczywiście związane ze złożonymi procedurami i powiązaniami w ramach istniejącej infrastruktury. Jednak procesy wdrażania nowych rozwiązań pochłaniają cenny czas.

Tymczasem praktyka pokazuje, że deweloper – chcąc przetestować nową aplikację – nie może czekać na dostarczenie odpowiedniej maszyny wirtualnej aż 4 tygodnie. Stoi to w sprzeczności z potrzebami biznesu i założeniami zwinnego rozwoju oprogramowania. W idealnej sytuacji deweloper może stworzyć aplikację na własnym komputerze. Łatwo przenieść ją do środowiska testowego, przetestować, a jeśli zadziała poprawnie – szybko uruchomić produkcyjnie nie oglądając się na dostępność zasobów. Te – choć w pełni lokalne – będą dostępne od ręki, jak za pośrednictwem chmury publicznej. Takie możliwości zapewnia infrastruktura komponowalna HPE.

Jak podejście oparte na infrastrukturze komponowalnej wpisuje się w strategię rozwoju produktów Hewlett Packard Enterprise?

Jednym z filarów strategii rynkowej HPE jest wspieranie klientów w realizacji projektów związanych z przekształceniami posiadanej infrastruktury w kierunku środowiska hybrydowego. Proponujemy w tym kontekście element łączący dwa światy – infrastrukturę w pełni lokalną z zewnętrznymi usługami opartymi na modelu chmury obliczeniowej. Dzięki temu zasoby ważne dla firmy mogą być ulokowane w ramach lokalnego środowiska, a nadmiarowe potrzeby adresowane przy pomocy rozwiązań opartych na chmurze publicznej.

W przypadku podejścia hybrydowego najbardziej newralgiczne dane możemy mieć w pełni pod kontrolą w swoim środowisku. Czerpiąc jednocześnie z typowych dla chmury korzyści, zachowujemy elastyczności i możliwości swobodnego wykorzystania zasobów z zewnątrz tam, gdzie jest to możliwe. W praktyce potencjał takiego podejścia zależy od procesów biznesowych i aplikacji. Nie wszystkie procesy przetwarzania można też łatwo dostosować tak, aby były gotowe do przetwarzania w chmurze.

Przeczytaj również
W 2021 roku wydatki na centra danych wzrosną i osiągną poziom 192 mld dolarów

Czy architektura komponowalna stanowi etap rozwoju rozwiązań sprzętowych HPE?

W pewnym sensie tak. Od dawna proponujemy klientom systemy konwergentne, które łączą pewne elementy infrastrukturalne. Dzięki temu możliwe staje się skrócenie czasu realizacji projektów do kilku dni. Mamy w ofercie rozwiązania hiperkonwergentne pozwalające na realokację zasobów potrzebnych dla konkretnych projektów w ciągu kilku minut. Największą elastycznością i skalowalnością charakteryzuje się infrastruktura komponowalna. Podejście proponowane przez HPE pozwala na tworzenie nowych zasobów w czasie kilku sekund.

Infrastruktura komponowalna zakłada uporządkowanie zasobów wewnętrznych w sposób podobny do tego, spotykanego w środowiskach cloud computing. Jest to przeniesienie idei chmury publicznej do wnętrza organizacji. Takie podejście powoduje, że fizyczne – lub wirtualne – zasoby są przydzielane w dynamiczny sposób, w ciągu sekund. Cenne jest też pełne wsparcie dla technologii konteneryzacji, które umożliwiają dalsze skrócenie czasu potrzebnego na tworzenie nowych aplikacji.

W jaki sposób infrastruktura komponowalna wpisuje się w rozwiązania istniejące już w polskich firmach?

U klientów mamy najczęściej dwa rodzaje infrastruktury – pierwsza to infrastruktura tradycyjna, oparta na klasycznych rozwiązaniach i architekturach. Druga, która dopiero powstaje lub będzie musiała powstać jest skupiona wokół elastyczności. Stanowi też odpowiedź na wymagania związane z gospodarką pomysłów oraz nowe rodzaje aplikacji tworzonych przede wszystkim z myślą o środowiskach chmurowych. Jako HPE działamy oczywiście w obu tych obszarach. Pokazujemy, w którą stronę powinno podążać IT odpowiadające na potrzeby biznesu i proponujemy rozwiązanie pozwalające na bezproblemowe przejście w kierunku nowej generacji IT związanego z gospodarką pomysłu.

Wspieramy tworzenie i rozbudowę tradycyjnej infrastruktury, ale także adresujemy obszar, w którym pojawiają się środowiska DevOps, a programiści muszą ściśle współpracować z działami operacyjnymi. Chodzi o połączenie świata deweloperów i świata utrzymania infrastruktury IT.
Podejście oparte na architekturze komponowalnej umożliwi szybkie wygenerowanie stosownych zasobów, udostepnienie ich na potrzeby testów, a także pozwoli na automatyczną migrację do środowiska właściwego, jeśli testy zakończą się sukcesem. Co więcej, będzie to się działo tak samo szybko, jak w przypadku wykorzystania usług opartych na globalnej infrastrukturze wiodących dostawców usług cloud computing. Realizowane będzie jednak w pełni w oparciu o zasoby lokalne. Pierwszym, opartym na takim podejściu rozwiązaniem jest definiowana programowo platforma HPE Synergy.

Przeczytaj również
Pandemia przyspiesza cyfryzację i automatyzację biznesów

Na czym polega unikalność platformy HPE Synergy?

Przede wszystkim na tym, że łączy ona dwa światy – tradycyjnego IT i tego, budowanego na potrzeby koncepcji Idea Economy. Tam potrzeba jest szybkiego wprowadzenia w życie pomysłu, a na następnie skrócenia czasu dojścia do efektów biznesowych. Nasze rozwiązanie daje możliwość zbudowania funkcjonalnego środowiska chmurowego w ramach wewnętrznej infrastruktury, a w razie potrzeby zasilenia jego możliwości usługami zewnętrznymi. Jest to platforma zaprojektowana pod kątem tzw. aplikacji cloud native. Możliwości architektury Synergy nie stanowią ograniczenia dla aplikacji, które są tworzone przy użyciu nowych koncepcji, nowych narzędzi i ukierunkowane na wysoką dostępność oraz skalowalność. Dodatkowo – w ramach platformy HPE Synergy – można wydzielić zasoby, które będą używane w modelu analogicznym do chmury prywatnej, a pozostałą pulę zasobów wykorzystywać w sposób tradycyjny. Proporcje wykorzystania zasobów można tu zmieniać wedle potrzeb.

Jakie elementy składają się na platformę HPE Synergy?

Na podstawowe elementy infrastruktury komponowalnej składają się zmienne zasoby: obliczeniowe, pamięci masowych i sieciowe. Dzięki temu możemy w płynny sposób zmieniać ich proporcje na potrzeby poszczególnych zastosowań. Odchodzimy tym samym od nazwy serwera jako sprzętu, bardziej na rzecz jednostki mocy obliczeniowej, która – dostarczona do biznesu – jest w stanie realizować dane obciążenia w zakresie przetwarzania danych.
Kluczową rolę dla realizacji tych założeń w ramach HPE Synergy odgrywa moduł HPE Composer. Stosując ujednolicony interfejs API może być wykorzystany do łatwego zarządzania złożoną infrastrukturą poprzez prosty, zunifikowany język programistyczny. HPE Composer – jako wyposażony w dedykowane oprogramowanie element sprzętowy – integruje i koordynuje funkcjonowanie oraz zależności pomiędzy zasobami sprzętowymi HPE Synergy. Dzięki niemu każdy element programowalny jest dostępny w formie usługi wewnątrz naszej platformy. Ważna jest też możliwość grupowania serwerów tak, aby były zarządzane jako jedna całość.

Kolejnym elementem infrastruktury komponowalnej jest HPE Image Streamer. „Wstrzykuje” on do wydzielonych obszarów odpowiedni obraz systemu operacyjnego tworząc w locie gotowe do użycia środowisko aplikacyjne. Rolę przyjaznego, wspólnego środowiska do zarządzania i komponowania infrastruktury na potrzeby poszczególnych zastosowań pełni HPE OneView. Dzięki nawiązaniu strategicznego partnerstwa z firmami rozwijającymi narzędzia wspierające tworzenie nowoczesnych aplikacji – jak Docker czy Chef – w oparciu o zasoby open source stworzyliśmy nowy rodzaj infrastruktury programowalnej. Wykorzystując oprogramowanie możemy sobie dowolnie budować infrastrukturę sprzętową, a następnie łatwo nią zarządzać.

Przeczytaj również
Cyberbezpieczeństwo, czyli jak nie dać się zabić w świecie SPEED

Jakie są plany HPE w zakresie rozwoju platformy HPE Synergy i architektury komponowalnej? W jaki sposób związana jest ona z zapowiedzianą kilka lat temu koncepcją The Machine?

Koncepcja architektury komponowalnej została zapowiedziana w pod koniec 2015 roku. Od 5 stycznia 2017 roku HPE Synergy jest dostępny w sprzedaży na rynku europejskim. Mamy zaplanowany jednak rozwój tej platformy na kolejne lata. Idea HPE Synergy łączy się z koncepcją The Machine. Architektura komponowalna – i obudowy blade wykorzystywane na potrzeby HPE Synergy – są zgodne z technologiami fotonicznymi, które znajdują zastosowanie także w projekcie The Machine. Zakłada on odejście od przetwarzania zorientowanego na procesory w kierunku przetwarzania opartego na nowym rodzaju pamięci, która nie ma podziału na strukturę pamięci operacyjnej i dyskowej. Całe przetwarzanie jest wówczas zorientowane wokół warstwy pamięci, a nie jak obecnie – procesorów i magistral danych. Aby było to możliwe wewnętrzne elementy infrastruktury The Machine muszą gwarantować najwyższą dostępną przepustowość. Dlatego wykorzystujemy rozwiązania światłowodowe. Posiadamy prototypowe rozwiązania, które zapewniają niesamowite przepustowości oraz moc obliczeniową w porównaniu z dzisiejszymi rozwiązaniami.

Docelowo koncepcje architektury komponowalnej oraz The Machine zostaną zintegrowane i ujednolicone. Powoduje to, że zakup dzisiaj rozwiązania HPE Synergy otwiera w przyszłości drogę do łatwiejszego użycia możliwości koncepcji The Machine.

Czy zastosowanie podejścia opartego na architekturze komponowalnej pozwala ograniczyć koszty utrzymania IT?

Dynamiczne podejście do infrastruktury pozwala zminimalizować wydatki operacyjne. W danym momencie określona pula zasobów jest używana na potrzeby jednej aplikacji, a za chwilę może być przeniesiona do innych zastosowań. Nie zamrażamy więc zasobów, nie musimy dokupować infrastruktury, a przez to ograniczamy wydatki. Jeśli zaistnieje potrzeba przypisania dla danego środowiska większej ilości zasobów niż dostępne lokalnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć po zasoby oferowane poprzez chmurę publiczną. Skala oszczędności zależy oczywiście od konkretnego przypadku użycia. Za sprawą HPE Synergy możemy szybko i elastycznie przydzielać zasoby do konkretnych potrzeb.

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *