InfrastrukturaBranża ITBiznesPREZENTACJA PARTNERA

Klienci powierzający nam jeden projekt często zostają z nami na lata

Executive ViewPoint

Z Wojciechem Wencel, założycielem i prezesem zarządu summ-it® rozmawiamy o rosnącym znaczeniu danych w działalności biznesowej, zmieniającej się specyfice baz danych oraz wyzwaniach związanych z utrzymaniem i rozwojem środowisk bazodanowych, a także o funkcjonowaniu w ramach społeczności MAIN Partner Community oraz oferowanych usługach i komercjalizacji własnego narzędzia do automatyzacji procesów zarządzania bazami danych.

Klienci powierzający nam jeden projekt często zostają z nami na lata

Nasz audyt jest wstępem do dalszych usług, które możemy zrealizować dla naszych klientów i bardzo często je realizujemy. Oferujemy szeroko rozumiane usługi z zakresu zarządzania danymi – od utrzymania baz danych, po obsługę środowisk analitycznych. Wspieramy budowę i wdrożenia baz danych, zapewniamy wsparcie i opiekę utrzymaniową dla istniejących środowisk bazodanowych, a także pomagamy w ich migracji do chmury obliczeniowej.
Wojciech Wencel, założyciel i prezes zarządu summ-it

Czy to prawda, że dane stały się motorem rozwoju biznesu?

Coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że dane to ropa XXI wieku. Jak pokazują wydarzenia ostatnich lat, ten kto w krótszym czasie dysponuje dokładniejszymi informacjami i wiedzą, ten ma władzę. Moim zdaniem, takie, dość imperialistyczne stwierdzenie ma tu adekwatny wydźwięk. W świecie biznesu wiedza wprost przekłada się bowiem na przewagę konkurencyjną. Dzięki niej firmy są w stanie lepiej docierać do klientów, oferować bardziej dopasowane do ich potrzeb produkty lub usługi i odpowiadać na potrzeby rynku. Kluczowe znaczenie ma tu jednak nie tylko sam dostęp do danych i możliwości ich przetworzenia tak, aby wydobyć istotne w danym kontekście informacje. Bardzo ważny jest też sam sposób wizualizacji danych i przekazania wiedzy użytkownikom.

W jaki sposób w ostatnich latach zmieniło się podejście do gromadzenia i przetwarzania danych?

O ile jeszcze dekadę temu technologie bazodanowe koncentrowały się głównie na gromadzeniu, przetwarzaniu oraz analizie uporządkowanych, czy wręcz relacyjnych zbiorów danych, tak dziś – za sprawą dość innowacyjnych rozwiązań – możemy analizować niepowiązane ze sobą, nieustrukturyzowane dane. Co więcej, technologie Big Data zapewniają możliwość prowadzenia zdecydowanie szerszych – niż w przeszłości – analiz. Poza tym, dopiero wkraczamy w epokę innowacji biznesowych budowanych na modelach analitycznych i predykcyjnych. W oparciu o modele analityczne możemy prognozować przyszłość, ale też automatyzować pewne procesy.

Jakie są obecnie główne wyzwania związane z utrzymaniem baz danych?

Z naszych doświadczeń w obszarze strojenia baz danych wynika, że większość organizacji najczęściej dysponuje wystarczającymi zasobami w obszarze pamięci masowych i adekwatną mocą obliczeniową. Największym wyzwaniem są natomiast operacje odczytu i zapisu, stąd też niezbędna staje się optymalizacja środowiska bazodanowego. Tego typu usługi realizujemy dla naszych projektów, często w trybie ciągłym i w ramach stałej obsługi złożonych środowisk bazodanowych.

Obecnie mamy pod swoją opieką ok. 8500 baz danych, co zapewnia nam unikalne spojrzenie na funkcjonowanie infrastruktury danych w firmach. Z naszych usług korzystają wiodące organizacje z sektora finansowego, ale też firmy z obszaru produkcji czy handlu. Te z sektora handlu charakteryzują się szczególnym upodobaniem do nowości technicznych. Dzięki czemu uzyskują przewagę konkurencyjną. Jeszcze kilkanaście lat temu wielkość rozległych baz danych mierzyliśmy w GB. Dziś wcale nie ujmują nas wielkości mierzone w TB czy nawet PB. Rosnąca skala baz danych niesie za sobą cały szereg wyzwań związanych z zarządzaniem źródłami danych i systemami, które te dane zbierają, a następnie przetwarzają. Zmienia się też paradygmat pracy z danymi. Przez lata mieliśmy do czynienia z modelem relacyjnym, dziś środowiska danych w coraz większym stopniu opierają się na łączeniu nieustrukturyzowanych zbiorów danych. Praktycznym wyzwaniem staje się też kwestia zapewnienia bezpieczeństwa szybko rosnących zbiorów danych, a także znaczący udział przetwarzania danych w chmurze, co niesie za sobą konkretne obostrzenia prawne.

Jakie znaczenie ma dziś model chmury obliczeniowej w kontekście utrzymania baz danych?

W obszarze baz danych model chmury zapewnia przede wszystkim możliwość szybkiego działania. Takie podejście przekłada się też na elastyczność, dzięki której możemy odpowiadać na potrzebę biznesu niemal od ręki modyfikując parametry usługi. Zmienia się też model rozliczania kosztów. Patrząc szerzej, model cloud computing pozwala na łatwy dostęp do nowych możliwości w obszarze analizy danych. Możemy szybko wdrożyć gotowe rozwiązania i usługi, które pozwolą w bardziej efektywny sposób przetwarzać dane, analizować je, ale też raportować wnioski użytkownikom. W ramach usług chmurowych możemy korzystać też z różnych metod uczenia maszynowego, budując niejako z klocków środowisko danych. Firm, które decydują się na wykorzystanie infrastruktury opartej na modelu publicznej chmury przybywa. Tak jest najszybciej, choć nie zawsze najłatwiej.

Wykorzystanie współdzielonej infrastruktury chmurowej może jednak rodzić choćby wyzwania związane z koniecznością zapewnienia zgodności z RODO czy bieżącego dostosowywania środowiska danych do zmian specyficznych regulacji branżowych. Konieczne staje się też zapewnienie efektywnej replikacji danych w odrębnej infrastrukturze. Na to nakładają się też kwestie związane z chęcią unikania nadmiernego przywiązania do jednego dostawcy.

Jak zmieniają się potrzeby biznesowe w kontekście dostępności środowisk bazodanowych?

Rosnąca zależność biznesu od danych oznacza najczęściej zupełnie nową skalę wymagań związanych z dostępnością danych. W wielu firmach w przeszłości zdarzały się planowane lub nieplanowane przerwy w dostępności środowiska bazodanowego liczone w dniach. W tym czasie oczywiście nie funkcjonowały także systemy biznesowe. Był to zwykle problem, ale jak najbardziej możliwy do opanowania lub przeczekania. Dziś sytuacja jest diametralnie inna. Nawet godzina przestoju baz danych rodzić może ogromne koszty. W miarę rosnącej skali transakcji realizowanych na skalę globalną i w trybie online coraz trudniej też o dostępność okna serwisowego. Kwestia zapewnienia nieprzerwanej dostępności baz danych faktycznie urasta do rangi wymagania biznesowego.

Jakiego rodzaju wsparcie w obszarze baz danych oferują Państwo klientom?

Jedną z naszych koronnych usług jest audyt środowisk bazodanowych. W ramach tego typu projektów – jako partner Oracle i Microsoft – sprawdzamy m.in. licencjonowanie czy poprawność konfiguracji systemów baz danych. Są to bardzo złożone obszary uzależnione od liczby użytkowników, infrastruktury i konfiguracji środowisk. Po przeprowadzonej analizie udzielamy klientowi poświadczenia zgodności lub wskazujemy miejsca do poprawy. Rekomendujemy także możliwe do wdrożenia optymalizacje.

Kolejnym etapem jest audyt bezpieczeństwa oraz zgodności danych z regulacjami rynkowymi lub politykami organizacji. W ramach tego kroku weryfikujemy konfigurację bazy pod kątem bezpieczeństwa i zgodności danych, właściwego wykorzystania mechanizmów ochrony dostępu i stabilności bazy danych, a także wspomnianej zgodności z przepisami i politykami firmowymi. Nasz audyt obejmuje też kwestie wydajnościowe. Całe środowisko bazodanowe weryfikujemy pod kątem optymalnego wykorzystania możliwości we wszystkich warstwach – od sprzętu, po obsługę jednostkowych zapytań do bazy danych. Zapewniamy też rekomendacje w zakresie planowania rozwoju środowiska danych w firmie.

W praktyce nie zdarzyło się, aby audyt nie wykazał żadnych nieprawidłowości lub możliwych optymalizacji. Zawsze można coś zrobić lepiej lub bardziej efektywnie. Być może dlatego klienci powierzający nam przeprowadzenie audytu często zostają z nami na lata i powierzają nam swoje systemy pod opiekę.

Firma summ-it należy też do społeczności MAIN Partner Community…

Rzeczywiście, od kilku miesięcy jesteśmy partnerem MAIN. Nasze usługi są komplementarne, a współpraca funkcjonuje dwutorowo. Z jednej strony, MAIN korzysta z naszych usług oferując klientom kompleksowe usługi w obszarze baz danych. My z kolei, świadcząc dla klientów usługi związane z rozwojem i modernizacją baz danych, rekomendujemy infrastrukturę MAIN Data Center. Infrastruktura MAIN gwarantuje szybki dostęp do globalnych centrów danych firmy Equinix, co jest bardzo przydatne m.in. w kontekście środowisk bazodanowych rozproszonych w skali świata.

Czy prowadzone przez summ-it projekty audytorskie często prowadzą do kolejnych inicjatyw?

W praktyce tak. Nasz audyt jest wstępem do dalszych usług, które możemy zrealizować dla naszych klientów i bardzo często je realizujemy. Oferujemy szeroko rozumiane usługi z zakresu zarządzania danymi – od utrzymania baz danych, po obsługę środowisk analitycznych. Wspieramy budowę i wdrożenia baz danych, zapewniamy wsparcie i opiekę utrzymaniową dla istniejących środowisk bazodanowych, a także pomagamy w ich migracji do chmury obliczeniowej. Oferujemy też szereg usług związanych z przetwarzaniem i analizą danych, a także analityką biznesową.

Posiadają Państwo również własne, specjalistyczne rozwiązanie, które automatyzuje procesy związane z zarządzaniem, strojeniem i utrzymaniem baz danych…

To prawda. Produkt, który oferujemy pod marką Superb DBA stanowi źródło naszej przewagi rynkowej. Automatyzacja zapewnia nam bowiem możliwość zagwarantowania wysokiej jakości usług. Jesteśmy w stanie efektywnie i skutecznie nadzorować i optymalizować nawet najbardziej złożone, rozległe środowiska baz danych. Jednocześnie, na przestrzeni lat nasza silna specjalizacja pozwoliła nam na wypracowanie własnych zestawów najlepszych praktyk z zakresu zarządzania zróżnicowanymi systemami bazodanowymi. Praktyki te zostały zaimplementowane w ramach systemu Superb DBA, dzięki czemu nasze rozwiązanie nie tylko zapewnia zautomatyzowane wsparcie w zakresie utrzymania baz danych, ale też rekomendacje w zakresie wartościowych zmian konfiguracji, a także – po zatwierdzeniu przez użytkownika – jest w stanie wiele z tych rekomendacji automatycznie wdrożyć.

Dlaczego automatyzacja procesów zarządzania bazami danych staje się niezbędna w kontekście rosnących wolumenów danych?

Nie chodzi tylko o ilość danych, ale o złożoność środowisk bazodanowych. Automatyzacja oznacza większą efektywność i skalowalność naszych usług, a w efekcie niższe koszty dla klienta oraz większą szybkość działania i mniejsze ryzyko popełnienia błędu. Mówiąc wprost – nasze usługi nie są liniowo zależne od dostępności zespołu. W efekcie, zapewniamy klientom znaczącą wartość biznesową w obszarze danych i możemy zapanować nad globalnym środowiskiem bazodanowym. Co więcej, nasze podejście jest w pełni zgodne z rekomendacjami ITIL. Żadne, istotne zmiany nie są wdrażane bez akceptacji właścicieli danego rozwiązania. Jedynie proste zmiany operacyjne, które nie powodują znaczącego ryzyka biznesowego i nie wymagają zatrzymania środowiska, mogą być wdrażane automatycznie bez udziału człowieka, na podstawie rekomendacji opartych na naszych modelach uczenia maszynowego. Zachęcam do zapoznania się z możliwościami naszego rozwiązania, zwłaszcza że Superb DBA oferujemy też w formie usługi. Nasze rozwiązanie jest także dostępne dla dla klientów Orange Business Services.

KOMENTARZ

Razem z partnerami budujemy unikalną propozycję wartości i komplementarną ofertę

Z Adrianną Jabłońską, Partner Account Manager, rozmawiamy o szczegółach programu partnerskiego MAIN, opartej na zaufaniu i etyce współpracy ukierunkowanej na budowanie wartości dla klientów, a także dostępnych dla partnerów MAIN korzyściach biznesowych.

Klienci powierzający nam jeden projekt często zostają z nami na lata

Czym jest MAIN Partner Community?

Jest to społeczność, którą budujemy dla integratorów technologicznych, ekspertów IT oraz firm oferujących szeroki wachlarz usług z zakresu oprogramowania i sprzętu, ale też dostawców usług konsultingowych realizujących wdrożenia i szkolenia.

Na jakie korzyści biznesowe mogą liczyć partnerzy MAIN?

Nasi partnerzy otrzymują preferencyjny dostęp do kompleksowych usług Private Cloud, Multicloud i Hybrid Cloud, a także do portfolio światowej klasy rozwiązań IT dostarczanych przez firmy, takie jak Microsoft, HPE, CISCO, IBM, VMware czy Hitachi. Za naszym pośrednictwem członkowie społeczności MAIN Partner Community mają też dostęp do globalnej infrastruktury centrów danych Equinix. Zapewnia ona szybki dostęp do ekosystemów biznesowych, które obsługują wysokowydajne usługi chmurowe na całym świecie, a także możliwość łatwego wykorzystania globalnej infrastruktury ulokowanych na pięciu kontynentach centrów danych Equinix. Z kolei wykorzystanie globalnych, programowalnych połączeń wzajemnych Equinix Fabric ułatwia połączenie na platformie Equinix globalnych rozproszonych środowisk i cyfrowych ekosystemów. Jest to z pewnością ogromna wartość dla naszych partnerów i klientów.

Partnerom zapewniamy ponadto kompleksowe wsparcie specjalistów MAIN oraz dedykowanego opiekuna, w mojej osobie. Dbamy o szkolenia oraz jak najlepsze poznanie zespołów. Stawiamy na współpracę opartą na zaufaniu. Zależy nam na tym, aby nasi partnerzy podzielali wartości etyczne obowiązujące w Grupie EIP.

Co wyróżnia program partnerski MAIN?

Wyróżniamy się zaangażowaniem w tworzenie wartości rynkowej poprzez kompleksowe wsparcie partnerów. Wspólnie realizujemy różnego rodzaju inicjatywy mające na celu zapewnienie wartości dodanej dla klientów, których bezpośrednio obsługują nasi partnerzy. Przy wykorzystaniu metodyki UCDC (User Centered Design Canvas) budujemy wraz z partnerami unikalną propozycję wartości i komplementarną ofertę. Działamy w modelu win-win. Z jednej strony korzystamy z kompetencji partnerów, a z drugiej – dostarczamy partnerom infrastrukturę centrum danych MAIN tak, aby mogli rozszerzyć swoją ofertę i rozwijać usługi przy wykorzystaniu modelu chmury obliczeniowej. Stawiamy na zapewnienie pełnej przejrzystości współpracy z partnerami i na maksymalizację obopólnych korzyści, jednak wspólnie z partnerami koncentrujemy się na tym, aby oferta usług i rozwiązań tworzonych w ramach MAIN Partner Community jak najlepiej wpisywała się w potrzeby biznesowe klientów.

Jakie poziomy partnerstwa oferuje MAIN?

W ramach społeczności MAIN Partner Community funkcjonują obecnie trzy poziomy partnerstwa – technologiczne, sprzedażowe i technologiczno-sprzedażowe. Do grona partnerów technologicznych MAIN należą przede wszystkim dostawcy rozwiązań, które wykorzystujemy m.in. w ramach naszej infrastruktury. Na status partnera sprzedażowego mogą liczyć te firmy, które nie oferują własnych rozwiązań, ale dostarczają usługi MAIN klientom końcowym. Natomiast grupę partnerów technologiczno-sprzedażowych tworzą te firmy, które wbudowują usługi chmurowe MAIN do swojej oferty. Wspólnie z nimi tworzymy komplementarną ofertę.
Dobrym przykładem tworzenia długofalowej współpracy są inicjatywy, które podejmujemy wspólnie z zespołem firmy summ-it. Spotykamy się na organizowanych cyklicznie warsztatach szkoleniowych i sprzedażowych. Mamy więc okazję do tego, aby wzajemnie poznać swoje produkty i usługi, wspólnie rozwinąć kompetencje, opracować interesującą dla rynku ofertę, a następnie w sposób świadomy i merytoryczny ją promować. Niezależnie jednak od poziomu partnerstwa każdy z naszych partnerów ma możliwość bezpiecznego wyskalowania swojego biznesu w oparciu o infrastrukturę MAIN.

Niedawno zorganizowaliśmy też pierwsze spotkanie społeczności MAIN Partner Community. Podczas tego wydarzenia odbyły się m.in. prezentacje ofert i kompetencji naszych partnerów. Wybranych partnerów nagrodziliśmy także za osiągnięcia w ramach współpracy z MAIN. Była to więc okazja do wzajemnego zapoznania i networkingu. Wszystko po to, aby społeczność naszych partnerów mogła się poznać i zdobyć wiedzę o usługach i rozwiązaniach oferowanych przez firmy członkowskie, tak aby następnie móc wykorzystać je w konstruowaniu własnych propozycji biznesowych. Myślę, że tego typu inicjatywa jest cenna dla naszych partnerów. Podobne spotkania będziemy więc organizować w sposób cykliczny.

DOŁĄCZ DO SPOŁECZNOŚCI MAIN PARTNER COMMUNITY

Wejdź na stronę https://main.pl/partnerzy, wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się bezpośrednio:
Adrianna Jabłońska, MAIN Partner Account Manager +48 663 661 518 ajablonska@main.pl

Tagi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *